Mitologijos puslapis

Ar atsimenate Pasternaką: "Koks dabar tūkstantmetis kieme, mielieji?"

Galite prašokti įvadinius tekstus ir nagrinėti turinį
Golden Age site
 

Žmonija prisimena ne tik savo "žvaigždžių valandas", bet ir svarbiausius jų veikėjus. Reikia tik pasidžiaugi, kad ji prisimena ne tik didžiuosius karvedžius bei valdovus, bet ir mąstytojus, poetus, dvasios mokytojus. Daug jų mirė nežinioje, tačiau vėliau, kažkokio kultūros vystymosi posūkio metu tapdavo būtinais - taip po pusšimčio metų buvo išaukštintas keistuolis ir pasišventėlis Kjerkogoras, po mirties pripažintas daugelio filosofijos krypčių pradininku. Kitiems pasisekė - jie pasirodydavo ir savo gyvenimu bei asmeniniu pavyzdžiu bei žodžiu veikė juos supančią aplinką, pritraukdavo tūkstančius pasekėjų, lipdė naują laikmečio įvaizdį. Jais buvo legendiniai pasaulinių religijų pradininkai ir, jei paimsime mums artimesnius laikus, Pranciškus Asizkis ir Martynas Liuteris.

Indijoje padėtis buvo paprastesnė ir aiškresnė. Kai pasaulis panirdavo nuodėmėje ir pernelyg nuklysdavo nuo "tikrojo kelio", aukščiausiasis dievas Šyva (arba Višnu) įsikūnydavo ir ateidavo į šį pasaulį, kad jame padarytų tvarką. Yra žinomos 10 pagrindinių Višnu avatarų, tarp kurių buvo ir Krišna, dalyvavęs Pandavų ir Kauravų mūšyje Kuru lauke (paaiškinimus žr. Bhagavatgitoje) kaip Ardžuna vežėjas ir mokytojas. Kai kas mano, kad jo įsikūnijimas buvo ankstyvųjų viduramžių filosofas Adi Šankara, įkūręs vedanta mokyklą.
Skaitykite puslapį apie kelią link Vedantos ir apie Advaita Vedanta

Pasaulio sukūrimo mitai ir samprata
Bendros temos
Lietuva
Indija
Egiptas
Skandinavija
Babilonas
Kabala ir mistika
Graikija
Amerika
Biblija
Budizmas
NSO puslapis

Ką reikėtų išgelbėti iš degančio namo? Senovinį unikalų ir vienintelį rankraštį, slepiantį pranešimą, kaip išsaugoti visą žmoniją, - ar kelis tos pačios liepsnos apsiaustus vaikus? Padėtis labai tikroviška. Kaip galima rūpintis vien intelektualia veikla ieškant absoliučios tiesos ir gėrio, kai Žmonės šaukiasi duonos ir teisingumo? Kaip galima kontempliuoti, filosofuoti ar gilintis į religiją, kai pasaulis reikalauja sprendimų, darbo ir politinių žingsnių?

Ir priešingai, kaip galima agituoti už geresnį pasaulį ar revoliuciją, kai dauguma tetrokšta vidinės ramybės ir tikrų vertybių? Tai, kad tas liepsnojantis namas nėra vien mano privati nuosavybė, turi suprasti visi kaimynai visoje Žemėje.

Jei aš nesiruošiu gelbėti rankraščio, tai reiškia, kad mano intelektualinė veikla nebuvo rimtas užsiėmimas priešpastatant ją aukščiau visko, - net baimės pasirodyti nežmoniškam, - tada aš nepajėgus padėti žmonėms ir konkretesniais betarpiškais veiksmais. Ir atvirkščiai, jei aš gelbėsiu žmones, t.y. neišgirsiuvisos žmonijos dvasinio šauksmo aukoti jai viską, net save patį, tada aš nepajėgus išgelbėti rankraščio.

Jei aš nepasinersiu į savo laikmečio reikalus, jei neatversiu langų viso pasaulio vėjams, tai viskas, ką sugebėsiu sukurti savajame dramblio kaulo bokšte bus nevaisinga ir prakeikta. Bet jei aš neužtrenksiu durų ir langinių, kad galėčiau susikaupti darbui, tada nebūsiu pajėgus pasiūlyti ką nors vertinga savo kaimynams.

Ir dilema nėra rinktis: Vienuolyna ar Ovalųjį kabinetą, Tradiciją ar Progresą, Politiką ar Akademiją, Bažnyčią ar Valstybę, Teisę ar Tiesą. Be abejo, realybė nėra arba-arba: dvasia ar materija, kontempliacija ar veiksmas, rašytinis pranešimas ar gyva kalba, Rytai ar Vakarai, teorija ar praktika, žmogiška ar dieviška.
Čia yra įvadinis mitologijos puslapis su nuorodomis į visus kitus tekstus.
Galite prašokti turinį ir pirmiausia paskaityti įvadinį tekstą.

Tekstai
Bendri:
Šilkas per tremtį
Atlantai tebėra gyvi?
Samurajų atsiradimas
Andrė Morua. Kuo aš tikiu?
Demonologija ir anglų folkloras
Malta: menanti Atlantidą?
Gyvoji Žemė: Motina Žemė
Avesta. Vendidado knyga
Kur gi toji Atlantida?
Svajos ir vieta: aborigenų pabaisos ir jų prasmė
Šachas Karimas Aga Chanas: gyvasis imamas
Protocivilizacija: Tibeto paslaptis
Filipinų tvėrimo mitai
Blavatskaja. Mirties ir Šėtono klausimu
Sukantis aplink sufizmo pavadinimą
Šorcų religiniai tikėjimai
Aukso amžius
Tikroji varlės-karalienės istorija
Žvejo ir auksinės žuvelės mįslė
Pranašas Nostradamas
Kada bus Armagedonas?
Dvasinė praktika sufizme
Dievas Molochas
Mitologija Visatos masteliu
Ugnies kultas Rusijoje
Višta mitologijoje
4-ojo etapo evoliucija
Pasaulio tvėrimo mitai (Afrika)
E. Blavatskaja. Skaičius septyni
40 Qudsi chadisų
Nežinomojo pažinimas
Skaičius vienuolika
Datos ir Atlantida
Šiitai Korane
Koranas. Dana Medinoje
Mahdi: Paskutinysis šviesuolis
Religinė charizma: avatarai ir pranašai
Pranašų nenuodėmingumas
Islamas Kas dėbtelėjo į akląjį?
Sufi ir Sabatėjo Sevi paralelės
Adomo nuopuolis
Imamo Ali kalifatas
Japonų 'Kodziki'
Mito ir mokslo susidūrimas
Mėnulio dievinimo ištakos
Rabinas Baal Šem Tov ir kiti (2005.10.15)
Didysis bastūnas Chodža (2005.04.11)
Zoroastrizmas, senasis arijų tikėjimas
Pasaulio sukūrimo mitai ()
Australijos Svajų metas;
Kada kas vyko?;
Kultūrinė entomologija
Vabalai - ryšininkai
Zoroastrizmas: Achrimanas
Ezotericizmo prigimtis ( 98.07.12);
Antis Luvra - kaip sukurtas pasaulis ( 96.12.22);
Visų religijų vienybė;
Kulionys: etnokosmologijos muziejus ( 97.09.21)
Pasaulio religijos;
Pamokslas iš Baltimorės bažnyčios ( 97.05.20);
Evoliucija ir pasaulio sukūrimas (96.10.31);
Koks Žemės amžius? (96.10.15);
Vienatvė (Papildyta! 97.09.15);
Mitai apie tvaną (Papildyta! 96.12.10);
Atlantidos tema ( 97.08.28);
Kontaktai: Velykų sala - Peru ( 98.04.10);
Velykų sala: Du pasaulio modeliai ( 1997.06.01);
Nojaus arka surasta (Nauja! 98.05.21);
Dingusi Sandoros skrynia (Nauja! 08.11.05);
Dorothes Franck. Poezija ir misticizmas ( 96.12.10);
Nemirtingumas ir gyvenimo prasmė ( 96.12.26);
Gal tai jau buvo? ( 97.01.15)
Plejadės ir fotonų juosta ( 97.07.20)
Sirijaus paslaptis (Papildyta! 98.04.19)
Vartų į žvaigždes rankraščiai (Nauja! 98.05.05)
Apie svastiką ( 97.12.21)
Vaivorykštės mitai visame pasaulyje ( 1998.10.11)
Paslaptingoji Žemė (papildyta! 98.07.23)
Erosas visuomenėje: Juodieji dievai

Lietuva:
Lietuvių kosmologija
Pasaulio sukūrimas
Dievo vardas ir Tvanas (96.09.01)
Apie žodžio 'Dievas' reikšmę;
Apie senovės lietuvių tikėjimą;
Lietuvių senojo tikėjimo pradmenys (96.09.01);
Kai dar elniai iš dangaus krisdavo ( 97.03.08);
Apie Tris Karalius Lietuvoje (97.01.15),
Kas - čerauninkės, žolininkai ar raganos? ( 97.04.15),
Kryžiaus simbolis lietuvių poezijoje ( 97.10.20)
G. Beresnevičius. M. Strijkovskio „Kronikos" lietuvių dievų sąrašas
G. Beresnevičius. Burtai ir tikėjimai Vilniaus krašte
Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys
Velnių muziejus Kaune
Kalėdos: Stebuklų metas
Vilkolakiai Viduramžiais
Papročių paskirtis

Indija:
Manu įstatymai
Ritualai Vedose
Kadžuraho paminklai
Bhadža govindam
Indijos filosofijos sistemos
Dasanami sampradaja – vienuolynų tradicija
Džainizmo filosofinės prielaidos
Požiūriai į arijų įsiveržimą
Karni Mata - žiurkiška deivė
Jugos – kosmologinės eros
Beždiondievis Hanumanas
Laužai Himalajų papėdėje
Arijai: Mirusiųjų garbinimas
Adivasi kultūra ir civilizacija
Ajurveda. Himnas laikui
Patandžali. Joga sutra
Patandžali joga
Džnanadeva
Indijos kolonos
Katha upanišada
Rudiger Schmitt. Arijai
O. Schrader. Arijų religija
Sachadža Joga
Krišnamurti teosofų šviesoje
Šri Ramakrišna ir panteizmas
Tamilai: Auvaiyar
Senieji sankskrito raštai
Kundalini joga
Kelias link Vedantos
Advaita Vedantos
Bhartrihari poezija
Epizodas su Šri Papa Ramdas
Istorijos apie Datatrėja
Tirumantiram
Esu, vadinasi, mąstau
Visatos kilmė
Harapos civilizacija
Tantriškoji alchemija
Kabala ir Tantra
Teisuolis – Visatos pagrindas
Indijos mitai ir Himalajų legendos
Indijos mitai
Reinkarnacijos idėja
Mirtis - Jama
Nyaya - indų logika
Rigveda ir paaiškinimai
Komentarai Rigvedos 'Himnui varlei'
Papildomi Rigvedos vertimai
Sama kaip kvėpavimo ritmas Vedose
Bhagavat-Gita ir paaiškinimai
Kas yra 'Upanišados'?
Ganapati Upanišada
Brihadaranjana-Upanišada apie pasaulio sukūrimą
Kena-Upanišada apie Brahmano pažinimą
Kandogija-Upašinada apie OM mąstymą
Pagrindiniai Indijos dievai (Trimuti ir t.t.)
Dievai ir jų žmonos
Šyvos sūnūs
Naktinis Vedų dangus
Mitas apie arijų įsiveržimą
Arijai ir kitos tautos Vedose ir Avestoje
Guru - mokytojas
V. P. Bložė. Atidėta iniciacija
Kinų ir korėjiečių skraidantys vežimai
Senovės Indijos oreivystės priešaušris
apie senosios Indijos mašinos (yantra)
Kinų ir korėjiečių skraidantys vežimai ir
nežemiški senosios Indijos personažai
Kaip buvo sukurta Vaimanika šastra
Egiptas:
Pramoginė senovės egiptiečių literatūra
Egipto Mirusiųjų knyga
Apie Egipto „Mirusiųjų knygą“
Zep Tepi - pirmasis laikas
Liūtagalvis dievas Apedemakas
Ka ir Ba - dvasia ir siela
Faraonai ir dievai (Nauja! 00.12.11);
Logosas ir pasaulio sukūrimas (Nauja! 98.01.19);
Vardų knygos pagrobimas
Ra kerštas ir alus;
Ozyrio mirtis ir prisikėlimas
Sakmė apie liūtą ir pelę;
Pasaulio sukūrimo simbolika: nuo rato iki kryžiaus (97.12.24);
Rato ir kryžiaus simbolika ( 97.12.25)
Džedas pastatymas (2013/04.06)

Skandinavai:
Dievų žemiškasis veidrodis
Skandinavų pasaulio sukūrimo mitas;
Kaip žuvo dievai ir žmonės?
Odinas nugali Vaftrudnyrą
Odinas ir Išmintis
Sniego karalienė (2012.03.20)
Kryžius ir Toro kūjis
Taranis, griausmavaldis (2006.09.22)

Babilonas:
Akado (Inanos) užkariavimai šumerų mituose (22.11.04)
Dingusių šumerų lentelių fragmentas (22.01.01)
Gilgamešo epas (10.12.28);
Enuma Eliš: pasaulio sukūrimas (Papildyta! 08.04.24);
Apipjaustymo ištakos
Misterijų ištakos (21.04.18)
Burtų ištakos
Stebėtojai: Dievo sūnūs

Kabala ir mistika:
O Aš atversiu jums pasaulį... (19.07.01)
Sefiros ir jų pasauliai kabaloje (16.09.02)
Merkaba Kabaloje
Mistinė kabala
Numerologija
Seksualumas kabalos požiūriu
Jakovas Frankas (09.05.23)
Kabalistinė alegorija ( 08.09.17);
Trumpas įvadas į Kabalos mokymą ( 01.01.11);
Gematrijos menas, hebrajų numerologija ( 01.01.01;
Kabala atsiradimas ( 97.06.23);
Kabalos šaknys ( 99.06.17);
Kabala ir Tantra; ( 98.07.12);
Sukūrimo knyga (Sefer Yetzirah) (Papildyta 96.12.10);
Pasaulio sukūrimas tarsi 'Didysis sprogimas' (Nauja! 97.07.20)
Didysis darbas ( 1998.10.17) Magija (96.12.10);
En-Sof ir Kabalos pasaulio sukūrimas. (97.01.15)
Ezotericizmo prigimtis ( 98.07.12);
Išrinktieji, Vidinis žmogus ir keturi

Graikija:
Atėnė Paladė – išminties deivė
Pasaulio ir dievų sukūrimas (Nauja! 96.01.03);
Atėnės gimimas (96.09.01);
Plejadės ir Priapas (Papildyta!!! 97.12.21);
Deukalionas ir Pira (96.08.25).

Amerika:
Baltieji bizonai
Apačiai: Aušros šokis
Kas yra Kogi gentis?
Šamanų ratu einant
Juodakojai ir Saulės šokis
Pasaulio tvėrimo mitai (Amerika) - 3 dalis
Popul Vuh - senovės majų šventoji knyga. Pasaulio sukūrimas;
Šiaurės Amerikos indėnų pasaulio sutvėrimo mitai (Nauja! 99.09.25);
Indėniškosios kultūros (inujitai) (Nauja! 99.10.31);
Strėlės, skrodžiusios Vakarus ( 98.07.20);
Žmonių aukojimas actekuose ( 98.03.20);
Majai: Saulės iniciacijos užrašai
Amerikiečių civilizacijos ištakų ieškant
Paslaptingos Naska linijos
Trys sukūrimo akmenys

Biblija:
Angelai
Apsinuoginę kvakeriai
Lilita: bjaurumų motina
Žvejų dievai arba dievai-žuvys
Jėzaus kapas Kašmyre
Biblijos dievybės: Abadonas
Išsilaisvinti iš nuodėmės nusidedant?
Kas buvo Sodininkas?
Slėpiningieji Edeno sodai
Ištrūkę milžinai vėl bando gundyti?
Ar angelai turi valios laisvę?
Visos kitos nuorodos Biblijos tema perkeltos į atskirą Biblijos puslapį

Budizmas:
Kagju budizmas
Pasaulio širdis
Apie Tibeto mirusiųjų knygą
Budizmas ir nemirtingumas
Čuan-czi (ištraukos)
Daosizmas
Budizmas Šri Lankoje: Sariputta (Nauja! 07.10.30);
Budizmas Kinijoje (Nauja! 07.08.30);
Pasaulio stogas (Nauja! 07.05.24);
Azijos širdis ir Šambala (99.10.19);
Kas yra budizmas? (97.08.31);
Kas yra Šin budizmas? (97.08.31);
Kas tai - Baltasis Takas?
Slaptoji doktrina
Madhyamika - Vidurio Kelias
Tibeto 'Mirusiųjų knyga'
Apie Nepalo stupas
J.Ivanauskaitė: Tarp dviejų pasaulių
Saraha: Daina Marpai
Dao De Dzing - Edgaro Leichterio puslapyje


 
Miega užpustyti smėliu faraonų laikai, o toltekų ir majų kalendorius-stelas pasiglemžė žalioji selvos tamsa, - ir tik Himalajų švytuoklė vis dar skaičiuoja sekundes bei pusiau užmirštus beveik legendinius amžius.

Ir čionai vis dar tebesimeldžiama dangui, nors jį jau vagoja reaktyviniai laineriai, palikdami baltas laumių juostas. Dar tebenešamos aukos Mėnuliui... Nuo Džomolungmos iki Anapurnos tebesklinda ne tik sidabriniai varpelių garsai, bet ir duslus būgnelių, pagamintų iš pačių garbingiausių žmonių kaukolių viršugalvių, tratėjimas.


Pasaulio sukūrimas

Chaldėjų magai mokė, kad pradžioje buvo tik Apsu - okeanas ir Tiamatė - chaosas. Tebuvo migla ir vanduo. Po to Mardukas sukapojo Tiamatę dalimis, iš kurių sutvėrė pasaulį.

Ar ne virš tos miglos ir vandens skrajojo žydų Elohim'as, perskyręs vandenis ir iš jų sukūręs Dangų ir Žemę?

"Pradžioje Dangus (Nut) ir Žemė (Keb) plaukiojo glaudžiai susikibę pirmapradžiuose vandenyse (Nu). Tvėrimo dieną iš vandens pakilp naujas dievas Šu ir deivę Nut pakėlė taip aukštai, kad tik rankų ir kojų pirštais ji galėjo pasiekti žemę. Tai ir yra tie keturi stulpai laikantys žvaigždėmis nusietą dangaus skliautą - nuostabų deivės kūną." - taip pasaulio sukūrimą įsivaizdavo skustagalviai Nilo deltos žyniai.

O Hesiodas savojoj "Teogonijoj" giedojo:
"O sveikos, Dzeuso dukros, padainuokit geidžiamą dainą,
Pašlovinkit šventąją nemirtingųjų gentį, gyvenančią amžius,
Kuri iš žvaigždėto dangaus ir gilios nakties užgimė, -
Ir nuo Žemės, ir kuriuos sūrioji jūra girdė...
"

Senovės iranėnų Ahura-Mazda iš pirminės materijos sutvėrė šešis dievus, o tik po to dangų, saulę, ugnį ir vandenį.

Indija. Pirmiausia atsirado vandenys, kuriuos apvaisino dieviškoji sėkla. Juose išaugo Aukso Kiaušinis, savo spindesiu besivaržantis su saule. Kiaušinyje gimė ir metus išbuvo Praamžis Brahma. Minties galia jis perskėlė Kiaušinį, iš kurio sukūrė Dangų ir Žemę, o tarp jų orą.

Po to jis pats kūrė dievus ir amžiną auką, tris vedas, laiką, upes jūras ir kalnus, o taip pat žmones, gebančius kalbėti, kentėti, džiaugtis. Jis atskyrė dharmą nuo ne-dharmos (gėrį ir blogį) ir visą pasaulį padalino į priešingas būsenas: šviesą ir tamsą, karštį ir šaltį, džiaugsmą ir kančią.

Ir tik tada jis save perskėlė į vyrišką ir moterišką pradus.

Tarp dangaus ir apatinių vandenų, lyg plokščia lėkštė, plaukioja žemė, apskritimais padalinta į septynis žemynus - Džambu, Plakša, Šalmala, Kušča, Kraunča, Šaka ir Puškarė. Vienas nuo kito jie atskirti jūromis: sūraus vandens, cukranendrių sulčių, vyno, lydyto sviesto, rūgpienio, pieno ir gėlo vandens. Žemės viduryje stūkso Meru, apie kurį sukasi septynios planetos. Jo papėdėje ir yra Džambu, kurio vardas susijęs su medžiu, kuris, pagal "Višnu puraną" yra gausybės ragas visiems gyviams: "Šio medžio vaisiai didumo kaip drambliai. Kai sunokę jie nukrinta žemėn, teka sulčių upelis; žmonės geria iš jo ir lieka patenkinti ir sveiki".

Tvėrimas

Visų kūrimo aktų pradžia buvo mintis. Nieks nebūva, kuriama ar skelbiama prieš tai nepamąsčius. Taip yr mūsų kasdieniame gyvenime ir veikoje, gamyboje ar statyboje. Nieks neįgaus fizinės formos be išankstinės minties. Tad mintis - jėga, visų lygių kuriamoji galia. O visų Minčių pradžioje - Būtis, ir ją vadiname Dievu, - Pradžiapačiu.

Mintis - veiksmo priežastis. Tačiau pati mintis savyje - dar ne Sukūrimas. Mūsų tol išlieka vien "oro pilimis", kol nėra įkūnyti. Skulptoriui dar reikia molio, kad galėtų nulipdyti savąją viziją.

Tai bendras principas. Be formos ar materijos, Minties energija, iš Demiurgo sruvenanti į aplink tvyrančią Tuštumą, pasklistų erdvės tyruose. Grynai Minčiai reikia tvirto materijos pagrindo.

Okultiniai mokymai apie Pirmapradės Minties šaltinį (Būtį, mūsų vadinamą Dievu) renčia užtvarą. Šį Neįveikiamą Žiedą Kūrėjas panaudoja kaip veidrodį, Minties energiją atspindintį atgal prie jos šaltinio. Tai ir yra tas garsusis Brahmos Aukso kiaušinis.

Žiedo skersmuo yra toks, kad talpintų Kūrėjo Minties galią ir atspindėtų ją atgal pakankama jėga materijai tverti. Jis nėra pastovus, - pradžioje tebuvęs apie Dieviškąją Galvą, vėliau plečiasi didėjant galiai ir plečiantis sukurtai substancijai.

Turinys
Puslapio pradžia
Pasaulio sukūrimo mitai ir samprata (1998.08.07)
Bendros temos
Lietuva
Indija
Egiptas
Skandinavija
Babilonas
Kabala ir mistika
Graikija
Amerika
Biblija
Budizmas
NSO puslapis