Pamokslas. Būk savimi

Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo - atmink, kokią palaimą gali rasti tyloje. Neatsisakydamas savęs, visada, kai tik įmanoma, gerai elkis su kitais žmonėmis. Savo tiesą dėstyk aiškiai ir ramiai. Išklausyk kitų, juk net kvailys ir netikėlis turi savo istoriją. Jeigu bandysi lygintis su kitais, gali pasijusti tuščias, apkars ir gyvenimas, kadangi visada surasi geresnį bei blogesnį už save. Tegul Tavo pasiekimai ir planai bus Tavo džiaugsmo šaltinis. Savo darbą, kad ir koks jis bebūtų kuklus, atlik iš širdies: jis yra tikra vertybė kintančiuose likimo vingiuose.

Būk atsargus savo sumanymuose, nes pasaulis pilnas apgavystės, bet suvok tikrą dorybių prasmę. Daugybė žmonių siekia dorų idealų, ir visur gyvenime rasi daug heroizmo. Būk savimi, nesistenk nugalėti jausmų, nebūk ciniškas meilėje, kadangi pasaulyje, kupiname nejautrumo ir nusivylimo, ji yra amžina kaip žolė. Ramiai, be nusivylimo priimk metų naštą, be skausmo ir širdgėlos atsisveikink su jaunyste. Ugdyk sielos tvirtybę, kuri skurdžioje nelaimėje galėtų apginti ir taptų Tavo skydu.

Nesikankink dėl vaizduotės tvarinių. Didelė baimė ir nerimas dažniausiai kyla iš nuovargio bei vienatvės. Laikykis disciplinos, bet būk sau švelnus. Esi Visatos vaikas kaip medžiai ir žvaigždės. Turi teisę čia būti. Ar tau aišku, ar ne, neabejok, jog Visata yra tokia, kokia ir turi būti. Savo troškimuose ir darbuose būk taikoje su Dievu. Ir triukšme, ir gyvenimo sūkury išlaikyk pusiausvyrą. Būdamas apgaulingas, nuobodus, su savo neišsipildžiusiomis svajonėmis, žinok - pasaulis puikus. Būk atlaidus. Stenkis būti laimingas.

Anoniminis tekstas (1962 m.), surastas senoje šv. Povilo bažnyčioje Baltimorėje
Blavatskaja. Atmintis mirties akimirką

Astrologijos spindesys ir skurdas
Raselas. Laisva mintis ir oficialioji propaganda
T. Mertonas. Dzenas ir alkani paukščiai
Mitologijos puslapis