H.P.Blavatsky

Išrinktieji, Vidinis žmogus ir keturi

Kai žmonių "odiniai apdangalai" sutankėjo ir jie vis labiau niro į fizinę nuodėmę, bendravimas tarp fizinio ir eterinio dieviškojo Žmogaus nutrūko. Materijos skraistė tarp dviejų plokštumų tapo pernelyg tanki, kad net Vidinis žmogus negalėjo prasiskverbti pro ją. Dangaus ir Žemės paslaptys... virto didžiuoju centru šviesos, kurios spinduliai silpo, nes išsklido ir susigėrė į jiems nebūdingą terpę, kuri jiems buvo pernelyg materiali. Masėje Paslaptys arba Misterijos pavirto burtais, o vėliau įsiliejo į ezoterines religijas, pilną prietarų stabų garbinimą ir žmogaus (arba didvyrio) kultą. Tik grupelė pirmųjų žmonių, kuriuose dieviškosios Išminties kibirkštėlės degė skaisčiai ir tuo tik stiprėjo (skirtingai nuo tokios pat, kurios po kiekvieno amžiaus vis labiau blėso ir blėso tuose, kurie ją panaudojo piktiems ir nedoriems tikslams) - tik ji liko išrinktuoju Paslapčių, atvertų žmonėms dieviškųjų Mokytojų, sargu. Tarp jų buvo tie, kurie savojoje Kumaro būsenoje buvo iš pat pradžių. Sakoma, kad tie išrinktieji buvo Hierarchijos, kuri egzistuoja nuo pat tųjų laikų, įkūrėjai.

"Vidinis žmogus... tik laikas nuo laiko keičia savo kūną - jis visad toks pat, nežinantis nei poilsio, nei Nirvanos, nepaisantis Devočano ir nuolat gyvenantis Žemėje, kad išgelbėtų žmoniją... Iš 7-ių Dieviškųjų [Kumarų] 4-i paaukojo save už pasaulio nuodėmes ir netikėlių pamokymui. Nors ir neregimi, Jie visada būna šalia. Kai apie vieną jų sakoma "jis mirė", - suprask, jis gyvas tik perėjo į kitą formą. Tai nemirtingojo pažinimo [Džnana] Galva, Širdis, Siela ir Sėkla. Tu niekas nekalbėsi, o Lama, apie tuos didžiuosius [Machus] prieš minias vadindamas juos vardais. Tik išmintingasis supras."

Pastaba: Kabaloje 4-ių raidžių neištariamo Vardo ištarimas yra "švenčiausioji paslaptis" - visų paslapčių paslaptis.

Būtent tas šventasis Ketvertas pateiktas Linga Purano alegorijose ir simboliuose. Ten teigiama, kad Vamadeva (Šyva), visų pirma, kaip Kumara, gimsta kiekvienoje Kalpoje 4-ių jaunuolių pavidalu: 4-ių baltų, 4- ių raudonų, 4-ių geltonų ir 4-ių juodų ar rudų.

Prisiminkime, kad Šyva, visų pirma, yra asketas, visų jogų ir adeptų sergėtojas. Būtent dieviškosios Išminties ir nepriekaištingo Asketizmo dvasia būdinga tiems Išrinktiesiems. Ir Rudra tik po to, kai vedė, ir dievų išplėštas iš siaubingo asketo gyvenimo, virto Šyva, indų panteono dievu - ir tai neypatingai gailestingu. Virš tų Keturių tik VIENAS, - "Kaip Žemėje, taip ir Danguje" - dar paslaptingesnė ir vienišesnė Esybė.

Aukso amžius
Ordo Templi Orientis
4-ojo etapo evoliucija
Astrologija ir visuomenė
Evoliucija pagal teosofiją
E.P. Blavatskaja. Slaptoji doktrina
Blavatskaja. Mirties ir Šėtono klausimu
Svajos ir vieta: aborigenų pabaisos ir jų prasmė
Keturi, keturios žmonių rasės ir Australijos aborigenai
E. Blavatskaja. Ar milžinai tėra išmonė?
Knyga A arba Ginklai, nr.412
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Elohimų alchemija
Pranašas Nostradamas
Papročių paskirtis
Rodanti kelią
Mitologijos puslapis
Vartiklis