Gemini

Zodiako eilėraščiai
DVYNIAI

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). Trečiasis ženklas DVYNIAI, kuris pakeičia prieš jį buvusį Jautį.

DVYNIAI - vandeningiausia oro dalis, idėjų rinkinys - ŠVYTUOKLĖ, SVYRAVIMAI.

Šiam ženklui priskiriamas ir trečiasis žmogaus septynmetis, kai jį globoja Merkurijus. Tai draugystės ir gyvenimo prasmės ieškojimo, pirmosios meilės laikotarpis. Tai psichologinis šeimos išmėginimas - kartais labai skaudus ir sukrečiantis. Ieškoma ryšių su išoriniu pasauliu - jau gana prisitupėta namuose, prisiklausyta tėvų pamokslų. Tiek daug draugų, kurie tiek daug įdomaus žino.

Apie ką kalbasi tas pašėlęs jaunimas? Nesijaudinkime, nieko naujo jie nesugalvojo. Apie gyvenimo prasmę. Apie meilę. Kodėl mes gimėme? Kodėl čia, o ne Paryžiuje? Kodėl reikia mirti? Kokia prasmė gimti? Viso pasaulio nuostatas lygina su savosiomis. Jis renka informaciją. Visus ir viską kritikuoja, nors neturi jokios patirties.

Nesijaudinkime. Tegul sudėvi geležines kurpaites. Kaip ta žalčio žmona lietuviškoje pasakoje. Žaltys - neveltui Dvynių talismanas. Jis energijos kaip tokios simbolis, - grynojo pavidalo jėgos, visur ir kintančios - kaip gyvatė, sugebanti numesti savo odą ir pakeisti nauja. Jis dvilypis - ir vaikas, ir suaugęs. Ir nebe vaikas, ir dar ne suaugęs.

Twins

Švyst
Į kairę
Į dešinę
Į priekį
Akims užkliūvi
Liežuviai pliekia.
Sapnuoji
Dainuoji
Kvatoji
Dvilypis tu.
Kartais meluoji.
Būna pargriūni
pavargęs, išsekęs
Muzika
Lova
Šampanas...
Rytą
Vėl
Šypsosi
Akys...

         Angelina Zalatorienė

Šis puslapis paruoštas pagal naują Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis