Raw

Zodiako eilėraščiai
JAUTIS

Tęsiame Zodiako ženklų pristatymą (kartu su jam skirtu eilėraščiu). Antrasis ženklas JAUTIS, kuris pakeičia prieš jį buvusį Aviną.

Raw JAUTIS - oro pilna žemė, joje susitinka ugnis ir vanduo - LYGUMA, NAUDOJAMA (DIRBAMA) ŽEMĖ

Šiam ženklui priskiriamas ir antrasis žmogaus septynmetis, kai jį globoja Venera. Tai pažintis su MATERIALIUOJU pasauliu. Vaikas jau su savo charakteriu. Pats laikas susipažinti su NUOSAVYBE... Jaučio ženkle gimę žmonės - pilni galingos gyvenimo jėgos, atkaklumo, materialiai "pasikaustę", stabilūs, saugūs. Jie saugo ir kitus. Kuriuos myli. ...

Jaučio talismanas yra pelėda - nakties paukštis, rimtas ir mąslus, simbolizuojantis nežinios tamsą skrodžiančią išmintį. Kita vertus, pelėda siejama su vyriško (jang) prado persvara, vedančia į susinaikinimą. Bet kokia persvara suardo harmoniją. Ypač per didelė meilė turtui.


Apsunkęs sodas,
Nokstantis javų laukas.
Paukščiais aplipęs arimas.
Mylinti moteris.
Besišypsantis vaikas.
Saldus namolio ėjimas.
Kvepiantis stalas.
Pavargusios rankos.
Sotus poilsio vakaras.
Jaukūs namai.
Dirbama žemė.
Tavo gyvenimo vasaros.

        Angelina Zalatorienė

Šis puslapis paruoštas pagal naują Angelinos Zalatorienės knygą "NĖRA - NEGALI BŪTI", 1997. Galite paskaityti ir daugiau ištraukų iš šios gerbiamos ponios knygų:
naujos knygos II dalies pradžią,
interviu su A.Z. pradžią,
to paties to paties interviu tęsinį,
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius,
o taip pat trumpą ištrauką iš ankstesnės A.Z. knygos "Laiko sauja".Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis