Viršelis Balto gruodžio pabaigoje pasirodė naujoji gerbiamos A.Zalatorienės knyga. Kai kurias trumpas ištraukas jinai maloniai leido laiks nuo laiko publikuoti "Vartiklyje". Nežiopsokite, bandykite dažniau lankyti "Vartiklį" - negarantuojama, kad visi fragmentai jame bus amžinai - kai kurie jų gali pasirodyti tik trumpą laiką.

Jeigu patiks ši ir ateityje publikuotinos ištraukos, neužmirškite užsukti į pagrindinius Vilniaus, Kauno ir Panevėžio knygynus ir paieškoti šios tikrai įdomios ir kiekvienam skirtam ir labai naudingos knygos.

Jau yra pasirodžiusi viena šios knygos II dalies pradžios ištrauka apie kelią, taip pat yra ištrauka iš skyrelio apie Žynius, o čia rasite iškart po jos einančio interviu su gerbiama A.Zalatoriene du fragmentus. Laukite tolimesniųjų tęsinių... Smalsiesiems - trumpa ištrauka iš ankstesniosios A.Zalatorienės knygos "Laiko sauja".

"Vartiklio" redaktorius


Čia yra dar vienas interviu su A.Zalatoriene fragmentas. Kviečiu paskaityti:
jo pradžią;
naujos knygos II dalies pradžią
bei ištrauką iš skyrelio apie Žynius ir bus dar daugiau...

POKALBIS MĖNULIO ŠVIESOJE

(interviu tęsinys)

- Nepykite. Reikia išsiaiškinti. Dabar tiek daug pseudodalykų... Kaip žmonėms atsirinkti, kas tikra? Tiek daug pranašų. Kuo tikėti?
- Kaip nepykti? Žmonės visai nenori galvoti patys. Jie susipainioja, nes yra labai kompleksuoti ir atprato naudoti SAVO galvas. Laukia išsižioję – ką pasakys KAŽKAS? Laikas subręsti. Manau, kiekvienas sveikas pilietis yra pajėgus atskirti, kas tikra, kas ne. Jau tapome visiški mėmės – ką pasakys Prezidentas, Seimas, Maskva, Europa, Amerika … Tikėti ar ne - nusprendi pats. Širdies testu. Niekas jokioje reklamoje tiesos nepasakys. Priešingai, netikri dalykai labiausiaireklamuojami.

- O jūs ar skaitote horoskopus?
- Nebeskaitau. Ir neberašau. Dabar tiek daug rašančių. Skaitydama “Lietuvos ryte” astrologinę mišrainę tik susierzindavau. Horoskopai patikimi tik asmeniniai, ne kompiuteriniai ir ne iš “Interneto” ištraukti, nors šalia yra pseudoautoriaus iš Lietuvos nuotrauka. Pastebėjau, kad dėmesio verti yra tikI tie vadinamieji Rytų horoskopai, kuriuos ELTA gauna iš Maskvos, o Maskva – iš savo žurnalisto, gyvenančio kažkur Rytuose, o šis – iš vietos astrologo.

- Vis tiek žmonės nori kuo nors tikėti…
- Galų gale tiki ar netiki - Žemė vis tiek sukasi. Pasaulis kas akimirka kinta. Tai, kas teisinga dabar, po penkių minučių gali tapti melu. Kas teisinga čia, melas - ten. Kai pas mus Saulė teka, kažkur tuo metu ji leidžiasi. Kaip įvertinti - teka, leidžiasi ar sakyti, kad Žemė jau pasisuko nuo Saulės. Visi teisūs. Svarbu, kur yra atskaitos taškas.

- Astronomai pyksta, kad jų mokslas - tik nomos, t.y. "žvaigždžių tvarka", o astrologija - logos... Žvaigždžių mokslas? Vadinate žvaigždžių mokslu, o kalbate apie planetas. Kodėl?
- Tarp tų planetų centrinė figūra - žvaigždė. Karšta šviesi puiki žvaigždė - Saulė. Gyvybės žarija. Nebūtų tos Žvaigždės - nebūtų mūsų. Dar daugiau, mįslingos ir labai intelektualios Majų tautos tyrinėtojai, "įkirtę" jų palikimą, suprato, kad Saulės funkcija tuo neapsiriboja. Visata turi sąmonę, protą. Saulė - taip pat. Saulė yra informacijos perdavimo tarpininkas. Iš Visatos centro per Saulę informacija eina į žvaigždžių sistemas. Pasikeitimas informacija vyksta Saulės dėmių judėjimo metu. Majų Šventasis kalendorius yra instrumentas, padedantis suprasti tą informaciją. Manoma, kad Žemė ir žmonės ją gauna iš Plejados ir Arktūro žvaigždžių sistemų. Taigi gyvename Saulės planetų sistemoje ir jos planetoje. Drauge su visa Saulės sistema judame ir esame jos priklausomybėje. Todėl žodis astrologija idealiai tinka. Tai mokslas, tyrinėjantis žmogaus ego struktūrą ir jo gyvenimo ritmiką, atskaitos tašku naudojant Saulės ir jos planetų išsidėstymą Visatoje gimimo momentu. Nei čia mistika, nei juolab pranašystės, nei čia intuicija, kaip aiškina psichologai. Iš astrologijos išsivystė astronomija. Ko čia pykti? Juk policininkai ir gydytojai nepyksta, kad kelių eismo taisyklės ir medicina nevadinamos mokslu. Apskritai niekada nereikia pykti. Ir nereikia niekuo tikėti. Išskyrus vieną dalyką.

- Kas tas dalykas?
- Kad pasaulis yra begalinė paslaptis. Ir kad žmogus, būdamas pasaulio dalimi, taip pat - begalinė paslaptis. Tai vienintelis dalykas, vertas tikėjimo. O ta mūsų Saulės sistema – tik lašelis Visatos galybėje. Žmogus – lašelis Saulės sistemoje. Lašelis ir drauge begalinė jėga, paslaptis. Ir šia paslaptimi reikia tikėti. Ir ją reikia paknibinėti.

- Iš kur žinote? Pati sugalvojote?
- Ne. Tai iš senojo Žynių mokslo.

- Kas yra Žyniai?
- Žyniai yra išminties ir žinių žmonės.

- O ką jie žino?
- Kelią į Laisvę. Jie moka saugoti energiją ir ją kaupti, kad galėtų valdyti likimą ir surastų kelią į tikrąją laisvę, kad norėdami išeiti iš šio pasaulio nenumirtų banalia mirtimi, o sudegtų iš vidaus. Kosminio laivo pakilimo principu. Kas yra laisvė - neklauskite. Nesugebėčiau paaiškinti.

- Koks klausimas jums buvo labai netikėtas?
- Kas padeda man, kai būna blogai. Dažniausiai to klausia vyrai. Jie sako - pas jus ateina pilietis ir jūs valandą ar dvi kalbate apie jį, vien apie jį. O pas ką nueinate jūs, kai pasidaro liūdna ir sunku?

- Ką atsakote?
- Tiesą.

- Kokia ji? Kad niekas nepadeda?
- Pati. Liūdesį išliūdžiu. Jo nebijau. Džiaugsmą dauginu. Kai nuotaika gera, rengiu vakarėlį su šokiais. Norėčiau pas kažką nueiti ir pasiklausyti apie save dvi valandas. Tik nežinau, kur eiti.

- Jus kvietė į dvi LNK laidas "Prieštarauk", bet jūs nėjote. Kodėl?

- Nemėgstu nekorektiškų, nevaldomų renginių. Be to, neestetiškame fone, kuris primena galvijų fermas. Jeigu jau žmonėms reikia tokių aptvarų, gardų?... Palyginau elgesį žmonių ir dramblių, kuriuos mačiau dokumentiniame filme – visus teigiamus taškus surenka natūralūs ir korektiški gyvūnai. Jie tokie tikri. Mes – jau ne.

- Bet šias laidas pasižiūrite?
- "Prieštarauk" arba Seimo posėdžius žiūriu ir klausau retai. Kai pasiilgstu tragiškai juokingo cirko. Nors... gal labiau primena gaidžių peštynes, specialiai organizuojamas, finansuojamas. O laidoje apie astrologiją net nebuvo suformuluotas klausimas. Neįmanoma atsakyti į klausimą, kai nėra... klausimo. Astrologiją pateikė kaip pranašystes, burtus. Pliurpalų kokteilis. Juk astrologija - ezoterinis mokslas. Jis neskirtas masiniams renginiams, nespecialistų diskusijoms. Juk nei jūs, nei aš neiname į diskusiją apie Dirichlet eilučių konvergavimą, apie ką gali kalbėti, tarkime, akademikas J. Kubilius, profesorius A. Laurinčikas ir dar vienas kitas specialistas. O apie mediciną ar astrologiją turi įžūlumo diskutuoti kiekvienas neišmanėlis.

- O ką žiūrite per televiziją?

- Tangomaniją. Kai kuriuos filmus. Pradėjau žiūrėti "Bobų vasarą".

- Kaip vertinate?

- Reikalinga laida, ji yra artima kiekvienam žmogui. Liūdnai šilta. Bijau, kad nenuplauktų paviršiumi kaip "Prieštarauk". Be to, dizainas neatitinka bobų vasaros santūrios elegancijos.
Trūksta viržių kvapo...


Astrologijos kiltis

Astrologija ir visuomenė

Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis