Viršelis Balto gruodžio pabaigoje pasirodė naujoji gerbiamos A.Zalatorienės knyga. Kai kurias trumpas ištraukas jinai maloniai leido laiks nuo laiko publikuoti "Vartiklyje". Nežiopsokite, bandykite dažniau lankyti "Vartiklį" - negarantuojama, kad visi fragmentai jame bus amžinai - kai kurie jų gali pasirodyti tik trumpą laiką.

Jeigu patiks ši ir ateityje publikuotinos ištraukos, neužmirškite užsukti į pagrindinius Vilniaus, Kauno ir Panevėžio knygynus ir paieškoti šios tikrai įdomios ir kiekvienam skirtam ir labai naudingos knygos.

Jau yra pasirodžiusi viena šios knygos II dalies pradžios ištrauka apie kelią, taip pat yra ištrauka iš skyrelio apie Žynius, o čia rasite iškart po jos einančio interviu su gerbiama A.Zalatoriene fragmentus. Laukite tolimesniųjų tęsinių... Smalsiesiems - trumpa ištrauka iš ankstesniosios A.Zalatorienės knygos "Laiko sauja".

"Vartiklio" redaktorius

(jau yra ir interviu tęsinys)


POKALBIS MĖNULIO ŠVIESOJE
arba
INTERVIU,
be galo ilgas kaip bedarbio sekmadienis, žvaigždėtą rugpjūčio naktį grojant cikadoms, šypsant Mėnulio pilnačiai... su žurnaliste, kuri, perskaičiusi "Laiko saują", vėl atėjo pas mane ir be, kita ko, pasiteiravo neįprastų ir intriguojančių dalykų. Jį būtų galima pavadinti interviu, kurio nespausdintų nė vienas Lietuvos laikraštis...


- Koks buvo kvailiausias klausimas, į kurį jums kada nors reikėjo atsakyti?
- Klausimas, ar aš pati tikiu astrologija? Tas pats, kad paklaustų, ar tikiu chemija, archeologija, psichologija, fizika? Ką reiškia tikėti fizika? Ką jūs atsakytumėte?

- Manau, kad tikėti galima Dievą. Čia visai kas kita...
- Taigi kad čia ne tikėjimo reikalas. Astrologija - ne religija.

- Girdėjau, kad senajame Babilone astrologija vis dėlto buvo oficiali valstybinė religija. Tikrai?
- Taip, tai tiesa. Juk planetos ir asteroidai yra pavadinti dievų vardais. Šie pavadinimai išliko iki šiol. Planetos buvo įsivaizduojamos kaip dievų kūnai, atliekantys tarpininkų, perduodančių informaciją iš aukštųjų pasaulių į žemuosius, t.y. Žemės gyventojams, vaidmenį. Vis dėlto astrologija - mokslas. Archaiškas mokslas. Dabartiniame pasaulyje jis yra iškreiptas, užterštas apsišaukėliais pranašais ir civilizacijos produktais.

- Jūs turite galvoje kompiuterius?
- Geras astrologas yra arba nuo Dievo, arba nuo velnio. Net tūkstantis kompiuterių negali jo pakeisti. Kompiuteryje yra tik tai, ką įdėjo žmogus. - kompiuterį niekas nenukrinta tiesiai iš Merkurijaus. Nė vienas specialistas savo paslapties neįdės į "Internetą". Nėra tokių kvaišelių. Astrologija šiais laikais dažniau vadinama kosmobiologija. Kaip ir dauguma gamtos mokslų jis yra empirinis, remiasi patyrimu, patikrinamas statistika. Mokslininkai mėgsta kartoti visaip pakraipytą Kanto posakį, kad kiekvienas gamtos mokslas yra tiek mokslas, kiek jame yra matematikos. Astrologijoje jos tikrai daug.

- Sunku gerbti astrologiją, kai laikraštyje perskaitai tokius astrologo patarimus: paliesi pieną, pamesi skrybėlę - blogas ženklas, jei vėjas pūs iš kairės - praturtėsi, jei pjausi duoną peiliu ar apvirs kibiras - bus nelaimė... Kaip jūs galite tai paaiškinti?
- Apie ką jūs kalbate? Kur čia astrologija? Jeigu jūsų klausimaibus apie prietarus...

[ ... -js-:
 Čia praleistas nemažas interviu fragmentas,
 kurį tikiuos užpildyti netolimoje ateityje.
 Prieš skaitant tolimesnį šio interviu fragmentą, siūlyčiau
 nubėgti pasiskaityti 
 apie Plejades supančią fotonų juostą.
 Pastaba: jau yra ir interviu tęsinys)
 ... ]

- Dabar daug kalbama apie pasaulio pabaigą...
- O kada apie ją nekalbėjo? Vien mūsų kartai buvo skelbtos bent kelerios.

- Bet artėja 2000-ieji metai, toks skaičius...
- Na kažkokie Galaktikos persitvarkymai turėtų įvykti 2012 metais. Pagal Šventąjį Majų kalendorių "krinta" būtent ši data. Netoli jos "šaudo" ir kiti pranašai - Nostradamusas, O. Milašius, skelbiantis trečdalio Mėnulio atskilimą. Manoma, kad didelė dalis žmonijos istorijos formuojasi veikiama Galaktikos spindulio, per kurį pereina Saulė ir Žemė. Perėjimas trunka 5125 metus. 2012 metais Saulės sistema perkirs šio spindulio ribą. Žmonija patirs grandiozinius pokyčius. Tačiau tai nereiškia pražūties. Bus tik milžiniška atranka. Šiuolaikinė astrofizika aprašo šį Galaktikos spindulį kaip didelio tankumo bangą. Per Galaktiką riedėdama ji uždegė Saulę ir pagimdė Saulės sistemą. Pagal Majų kalendorių "Didysis ciklas" užrašytas taip - 13.0.0.0.0. Perskaičiavus pagal dabartinį kalendorių ciklas tęsiasi nuo 6 ar 13 rugpjūčio 3113 metų prieš mūsų erą iki 2012 metų mūsų eros. Tiksliau vieni sako iki 2011 gruodžio 24, kiti - iki 2012 gruogžio 21 dienos. Žemė neišnyks. Žmonija gaus didelę pamoką. Išliks pasiruošę.

[ ... -js-:
 Čia praleistas dar vienas nemažas interviu fragmentas,
 kurį tikiuos užpildyti netolimoje ateityje
 ... ]

O aš stabtelsiu, pailsėsiu, pasiremsiu į berželį, pasėdėsiu ant akmens, atsigręšiu atgal ir vėl grįšiu, kad užmiršusi 1997 metus – mano Didžiojo Liūdesio laiką, kūnu ir mintimis vėl būčiau čia, kur esu, tik jau be liūdesio - gyvenimą žvelgdama laiko akimis. Laiko, kurio apskritai nėra.

LAIKO AKYS


Kai gimiau aš pirmą kartą,
pilku akmeniu gulėjau
gale lauko
prie pat kelio.
Žmonės ėjo, žiūrinėjo,
vaikščiojo aplink, kalbėjo,
badė pirštais,
bandė kūjais,
daug ką iš manęs daryt žadėjo.

Kai gimiau aš antrą kartą,
lieknu berželiu stovėjau
šalia miško
prie upelio.
Paukščiai tūpė,
plaikstė vėjas,
audros barė ir kankino,
saulė gydė ir augino,
žmonės žaluma grožėjos.

Kai gimiau aš trečią kartą,
pilku vieversiu skrajojau
virš to lauko
ir upelio.
Skaidrią giesmę
vis giedojau.
Saulei, dangui
ir berželiui,
žemės grumstui
ir artojui,
akmeniui pilkajam
laisvės himną dovanojau.

--------------------------

Nežinau
kelintą kartą gimus
vaikštančiu žmogum užaugau.
Kūnas lyg iš akmens.
Mintys lyg beržo rasa.
O siela
taip ilgisi vieversio laisvės.
            (A. Z.)


Astrologijos kiltis
Pranašas Nostradamas
Ar sulauksime apokalipsės?

Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis

Mitologijos puslapis
Vartiklis