Igoris Pomerancevas


   *

Pabučiavau ją, berods, penketą
su puse karto.
Ir kiekvienąsyk ji nusukdavo akis
ir pavirsdavo paukščiu:
girdi, čia jau ne aš,
nežinau, kas čia dedas...
Nuo to laiko į klausimą:
"Ar bučiavai kada paukštį?"
aš paprastai atsakau teigiamai.

   *

Mėgstu aš šitą epą
ne už keturių tūkstantmečių galybę,
ne už prakrito sluoksnius ir
       sanskrito antsluoksnius
netgi ne už įstabią kraujo jūrą
       palei Hastinapuros sienas,
o už tai, kad
kuomet ją bučiuoju,
kuomet pažodžiui
ja užsikemšu burną,
kažin kur trachėjoj
savaime
išlenda
ir grumendamas ritasi
katakombomis kūno
išverstakis
ugnimi spjaudantis
"Mahabharata",
"Mahabharata!.."


Vertė Sigitas Geda


Sofija Maidanskaja. Eilės
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Belsučlit: baltarusių šiuolaikinė literatūra
Hugo Loetscher. Uždanga po uždangos po uždangos
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Taisa Bondar. Joninių naktis
Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Skaitinių, poezijos ir fantastikos skiltis
Vartiklis