Prisiminimai iš brandžios vaikystės..., 1976

Kartais jie ima ir prasmenga į laiko nebūtį, tačiau kai kurie vėl išnyra iš jos ir vėl suspindi, tarsi žvaigždžių dulkės nakties danguje...
Įsivaizduokim, kad dabar rugpjūtis...

Virginija Balsevičiūtė

*

Bridau aš vasaros
Žaliom bedugnėm.
Paukščių giesmes rinkau
Skaidriais rytais
Iš medžių skambančių.
Balti beržai svaigino
Tyliu džiaugsmu
Ilgos ilgos dienos,
Ir žemuogėm
Kvepėjo mano rankos.
Žaibai birželio
Nerimu sugėlė.
Rugpjūčio dosnume
Prigeso pirmas skausmas.
O melsvas jūros žvilgsnis
Kažkur vis šaukė...
- - - - - - - - - - - - - - -
Į rudenį – lyg išsipildymą –
Subėgo vasaros visi keliai.
Tvora

Laima Vasiliauskaitė

Rudens pradžia

Kada išgirsi sunkų žingsnį
        nakties tylėjime,
neišsigąsk: tai obuolys nukrito.
Ruduo sėdėjo vasaros kalėjime,
dabar kalbės lig ryto.

Atsikosėk, seni, lapais,
kad rytą jų būtų gausu.
Ir mažą paukštį išlydėk į
         ilgą kelią –
jis klykia žmogišku balsu.
Ir spalvink per naktį virpančius
         medžius,
kad apie juos rašytų...
Dar prikimški storą pypkę,
kad auštant jie sakytų:
koks rūkas kyla,
kaip gražu...

Monika Vosyliūtė

*

Prieš žolę nesiklaupk –
Ji pajus pranašumą.
Pakelk prie lūpų grumstą,
Už kurio užkliuvai, - 
Daugiau nesuklupsi.
Kai pažemins tave
Medžių dailių akivaizdoje –
Neverk.
Perlaužk akmenį kaip obuolį
Ir kelkis.
Ąžuolai nesijuoks.
Stebėsis.

... o gal vis tik sugrįžkim į gegužį...

Raminta Stankevičiūtė

*

Žiedadulkėm nubarstytais takais
jau ateina gegužės vidudieniai.
Dalo laiką –
      perpus.
Dalo saulę –
      perpus.
Ir ant kelio išbarsto po trupinį
to negęstančio saulės sniego...
Ir taip noris palikti pėdsakus
dar niekieno nelankytoj žemėj.

Pauliaus Širvio eilės
Ypač trumpi eilėraščiai
Julijos eilėraščių rinkinys
J. Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
E. Matuzevičius. Abejingumo neturėtų būti
Urszula Koziol. Pradžioje nebuvo žodžio...
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
P.R. Liubertaitė. Dūžtantys miražai
Via est vita; Užmaršties upė
Tukaramas. Gimęs šudra
Džeko Keruako “Kelyje”
S. Abromavičius. Eilės
Kompiuterių haiku
Literatūriniai SKAITINIAI
Fantastikos puslapis
Poezijos VIZIJOS
Vartiklis