Tukaramas

Longmano pasaulinės literatūros antologijoje publikuoti eilėraščiai
Daugiau apie Tukaramą skaitykite Maratų dainius ir plačiau >>>>>

Gimęs šudra...

Gimęs šudra, buvau prekiautoju,
Ši dievybė atėjo tarsi šventas paveldas.

Nėra ką daugiau pasakyti, bet, o šventieji,
Turiu tesėti pažadą jums atsakinėti.

Buvau dideliame varge paniręs,
Nuo tada, kai abu tėvai mirė.

Baisus badas įvarė mane į skurdą
Ir mačiau, kaip viena žmonų nuo jo miršta.

Iš gėdos kenčiau didį skausmą
Ieškodamas vietos kur dėtis.

Mano dievo šventykla pasirodė
Ir pasijutau tarsi ją vėl atradęs.

Pirmiausia sugiedojau kyrtaną1),
Ekadaši2) dieną, tarsi nemokša.

Iš atminties atkūriau šventųjų žodžius
Ir tyra širdimi traukiau priedainius.

Niekad nesigėdijau, kad laikausi šventųjų,
Man buvo šventos dulkės jų pėdų.

Triūsiau sunkiai, kiek galėjau ištverti,
Ir niekad neatsisakiau kitiems padėti.

Visa ką regim...

Visa ką regim, atvaizdą turi ir kitur to esmė;
Tatai nemirtinga – mirs tai, ką akis teregi.

Užgeso šviesa - nesiskųsk; neverk, kad garsai dingo -
Tatai visai ne jie, o tik jų atvaizdas pradingo.

O kaip mes ir mūsų prigimtis? Vos gimę,
Pasikeitimų laiptais kylam į aukštybę.

Iš eterio tapai akmeniu, o tada žole;
Vėliau gyvūnu – pasikeitimų paslaptis tame!

Ir štai dabar tu žmogus, žinių tavy gausu;
Tavo pavidalą įgavo molis – koks jis trapus!

Nuėjęs žemišką kelią trumpą, angelu virsi 
Ir susijungsi ne su žeme, o kalno viršūne.

O Šamsai, aukštybių atsisakyk, į gelmę panerk,
Mažame lašely bekraštę jūrą atkartok.

1) Ritualinis giedojimas garbinant Vitalą (Višnu).

2) Vienuolikta mėnesio diena.

Tukaramas
Sant Eknatas
Bhartrihari poezija
Omaras Chajamas. Rubajatai
Bai Sian-junis. Žiemos vakaras
Veronika Tutenko. Neo dekvatumas
E. Hemingvėjus. Pavasariniai vandenys
Rudaki: nepasiekiamojo paprastumas
Lietuvių literatūros tendencijos
Wong Yoon Wah. Kinų piktografija
Tarp aristokratiško gyvenimo ir socialinės kritikos
Jakutija: Šiaurės žvaigždės prie Lenos
Ar svarbu, kad guru mirė prasigėręs?
Šiuolaikinė jaunųjų arabų literatūra
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
Guillaume Apollinaire. Eilėraščiai
Juodasis arapas Baltarusijoje
Tamilė Auvaiyara
Namadeva Skaitiniai
Vartiklis