Vokietija stebi A. Lileikio procesą

"Lietuva baiminasi pažvelgti atgal," straipsnį tokia antrašte ketvirtadienį išspausdino Vokietijos dienraštis "Sueddeutsche Zeitung". Straipsnio autorius pasakoja apie karo nusikaltimais kaltinamo Aleksandro Lileikio teismo procesą, kurio kol kas paskutinis posėdis vyko pirmadienį Vilniuje. Kadangi 92 metų kaltinamojo sveikatos būklė labai sunki, teismas nusprendė atidėti posėdį, kol A. Lileikis pajėgs ateiti į teismą.

"Dar prieš Jungtinėms Amerikos Valstijoms atimant A. Lileikiui pilietybę, jis grįžo į Lietuvą, kuri sunkiai vargsta su naujuoju piliečiu," rašo Frankas Nienhuysenas.

Lietuvos institucijų tyrimai truko dvejus metus; A. Lileikio byla pateko į teismą tik kovo mėnesį. Tačiau ir po to procesas buvo nuolat atidedamas, kadangi A. Lileikis dėl silpnos sveikatos negalėdavo atvykti į teismo posėdžius. Valstybinė prokuratūra, pateikusi kaltinimą, remiasi dokumentais, tvirtinančiais, jog buvęs Vilniaus Saugumo vadovas perduodavo mieste gyvenusius žydus nacių būriams. Gynėjai tvirtina, jog kaltinančius dokumentus suklastojo KGB, o A. Lileikis pogrindyje kovojo prieš vokiečių okupantus.

Kritikuojama visa šalis

"Pirmajame Baltijos šalių teismo procese, kuriame asmuo kaltinamas dėl karo nusikaltimų, kalbama ne vien tik apie sergančio karšinčiaus kaltę - kritikuojama visa šalis," teigia straipsnio autorius. Kritikai tvirtina, jog 1991 metais atgavusi nepriklausomybę Lietuva žvelgia vien tik į priekį ir bijo pažvelgti atgal, į savo istoriją.

Pasak "Sueddeutsche Zeitung," Izraelis ir JAV bei daugelis žydų organizacijų nuolat priekaištauja, jog Lietuva nelabai suinteresuota svarstyti nusikaltimus, vykusius vokiečių okupacijos metais. Nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios iki 1945 metų Lietuvoje sunaikinta daugiau kaip 95 proc. čia gyvenusių žydų, kurių prieš karą buvo 220 tūkst.

"Izraelis priekaištauja Baltijos valstybei, jog ši išsisukinėja nacių praeities ir delsia priimti teismo sprendimą," skelbia straipsnio paantraštė.

Dienraštis cituoja Simono Wiesenthalio centro Jeruzalėje direktorių Efraimą Zuroffą, kuris kaltina Lietuva vilkinant teismo procesą. Pasak E. Zuroffo, "Lietuva -- tipiška pokomunistinė šalis, kurią daug labiau domina komunistinė praeitis negu kolaboravimas nacių laikais; tik nedaugelis lietuvių pasiruošę stebėti, kaip lietuvis nuteisiamas dėl dalyvavimo žydų žudynėse."

Natūralus sprendimas?

Iliustruodamas Izraelio susidomėjimą Lietuvos istorija, autorius prisimena 1995 metų kovo mėnesį, kai tuometinis Lietuvos prezidentas A. Brazauskas nuvyko į Izraelį ir atsiprašė parlamento (Kneseto) už karo metais lietuvių padarytus nusikaltimus. Po dviejų metų 92 Kneseto nariai laišku priminė jam pažadą teisti Lietuvoje gyvenančius karo nusikaltėlius.

"Peticijos, kurias pasirašė apie 30 JAV Atstovų rūmų narių, dar labiau sustiprino spaudimą Baltijos valstybei," prisimena Vokietijos dienraštis. Autoriaus nuomone, spaudimo dėka buvo pakeistas Lietuvoje galiojęs įstatymas ir leista vykdyti teismo procesą netgi tada, kai kaltinamasis negali jame dalyvauti.

"Matyti, jog Lietuvos vadovams diskusijos apie nuolatinį teismo proceso atidėliojimą yra nemalonios, tačiau prezidentas Valdas Adamkus teisinasi, jog byla nevilkinama specialiai," teigia dienraštis.

Tačiau E. Zuroffas mano, jog valstybei patogiau laukti nat?ralios teismo proceso baigties -- "kiekviena praeinanti diena priartina A. Lileikio mirtį." Kaip teigia "Sueddeutsche Zeitung", galbūt teismo baigties sulauks tik kitas kaltinamasis -- 91 metų K. Gimžauskas, kaltinamas žydų deportacija ketvirtajame dešimtmetyje.

Prieš dvejus metus Vokietijoje pasirodė E. Zuroffo knyga "Profesija - nacių gaudytojas" (vokiečių kalba). Leidyklos duomenimis, iki šios dienos šalyje parduota 8500 egzempliorių šių biografinių apybraižų.

S. Laster

Flirtas su Hitleriu
Aukštadvario piliakalnis
Elohimų alchemija
Ką pasakoja senas laiškas?
Knygų spausdinimas Lietuvoje
Barboros Radvilaitės portretas
Josifas Flavijus. Prieš Apioną
Kalbininkas, gamtininkas, pedagogas
Kazimieras: Ir šventieji puodus žiedžia
Pajūrio istorija: Klaipėdos kochhauzai
Kai kurie momentai iš Jono Šliūpo gyvenimo
Belgų kronikininkas apie 14 a. Lietuvą
Požalgirinė Lietuva Europos akimis
Liudviko Rėzos biblioteka
S. Moravskis iš Ustronės
Kitoks T. Žebrauskas
Kyla ultralengvieji
Vartiklis