Vytautas Skripka


    * * *

Ir liūdesys iš lėto mirė tavo sieloj
ir buvo tuštuma arti
ir tarsi dieviškas absurdas

keli auksiniai debesys
sustojo viršum miško

perenakt graži naktis
kartojo šaltas vėjas
ir suvartytos sūkuriais
nei koks šopenas žolės rudeninės

    * * *

tai buvo didelė šventovė
su skulptūrom angelų baltų

bet dievas ėjo kvepiančiais miškais
tylėjimu savuoju
jis užpildė horizontą
jo esatis paženklino
kalvas artojo lauką upės vingį

o nuo anos šventovės
pere lygumas lyg kaulai kankinių
iš paukščio skrydžio regimas
prie sustatytų viens prie kito puslankiu namų
artėjo kelias:

gamtos užuovėjoj
mažytėj kaimo bažnytėlėj
meldėsi sodiečiai

    * * *

juk ir aš
galėčiau pakilti nuo stalo
palikęs vieną ir liūdną tave

(kokie žali šiais metais siaudžiantys
mūsų miškai atsišlieję į tyrą dangaus horizontą)

bete ūmai vėl prisimenu
koks negeras buvau
ir kiek daug man atleido
tylintis dievas

štai sėdžiu šalia tavęs
baubiančio tarytum galvijas koksai
senovines liaudies dainas
šalia tavęs
mažų mažiausiai dešimt dienų

neskalbtais marškiniais
šėtoniškai nešvariom panagėm
ir nuo kūdikystės nepraustu veiduEduardas Mieželaitis. Tapsmas
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Tukaramas. Gimęs šudra
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis