Jaan Kaplinski

      Blogio gal
      ir nėra
      o yra tiktai skausmas
      lekiantis
      iš žiemos dangaus
      šaltu lietumi
      augantis
      iš vidaus
      ir iš išorės
      metų tėkmėj
      nadalinamas
      tavo
      ir mano
      bendras mūs skausmas
      atvirkčioji supratimo
      ir meilės
      pusė
      skausme skaudančiosios širdies
      nepalik
      mūs
      vienų


Vertė Sigitas GedaW. Szymborska. Eilėraščiai...
Sofija Maidanskaja. Eilės
S. Lemas. Įkūnyti neįkūnijamą
Pirmasis Nobelio premijos laureatas
Stepių vilkas ir jo nepriklausomybė
Wong Yoon Wah. Kinų piktografija
Joseph Hipster. Trauką atplėšti nuo pagreičio...
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Urszula Koziol. Pradžioje nebuvo žodžio...
Via est vita; Užmaršties upė
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
Skaitiniai ir poezija
Vartiklis