Vytautas P. Bložė,
1997-ųjų "Poezijos pavasario" laureatas.

Mantra mirčiai įveikti
Azartas
Atidėta iniciacija

 Mantra mirčiai įveikti

mistikai, gerai įvaldę
jogos praktiką, pasirenka patys
vietą ir laiką, kada
palikti šį kūną - kalbėjo atsiskyrėlis -
geriausia išsilaisvinti
per vieną iš tų
dienų, jų keturiolika, kai
mėnulis artėja į pilnatį, arba per pilnatį
tačiau būtinai dieną ir kad
saulė tada kryptų
į šiaurę, t.y. per šešetą vasaros mėnesių
bet tai tik Indijoje
o čia? čia irgi Indija -
palingavo galvą atsiskyrėlis
ir žiūrėjo į kalnus nemirksėdamas
giedromis akimis:
kas iškeliauja su šviesa, nebegrįžta
kas su tamsa, grįžta atgal -
šypsojosi atsiskyrėlis
išeidamas iš šio pasaulio
buvo diena, švietė priešpilnis,
      žydėjo gėlių pieva

 
 Azartas

Niekada nesigriebk azartinių
žaidimų: šalinkis jų kaip akivarų: jie yra
suktybių suktybė, gyvatiškoji
klastos karūnėlė, dvasios
narkotikai - kalbėjo atsiskyrėlis -
žinok, kad eidamas į azartą tu imi lošt
su pačiu krišna: nebandyk jo
nemėgink jo aplošti: Krišna
apgaudinės tave, vedžios už nosies
egzaminuos tave: dar negimė
kas gudrumu ir klasta jį pranoktų
(čia man toptelėjo: būdamas paauglys bei
šiaip linkdamas prie ateizmo aš
kortose vis dėlto tikėjau
Dievą, lošdamas - gimnazistas! - iš tėvo
pinigų: kitapus atsitiktinumų, tariamų, įžiūrėjau
didžią galybę: Mocarto, Dostojevskio
lošėjus užpainiojančią: viską viską
užstatyti, iš viso savęs, iki paskutinio
skatiko),
   nes absoliuti
suktybė - tęsė atsiskyrėlis -
yra būtent Krišna: neprilygstamas, šaiposi iš tavęs
užkulisyje: negana tavo protėviai
dvarus pralošė

už ką tėvas sūnų mušė? gal už tai kad
prasilošė? ne: už tai kad
atsilošti norėjo

 
 Atidėta iniciacija

studentas mistikas brahmačarja
mokėsi pas garsų jogos mokytoją, t.y.
ačarją, kuris nieko, ko pats nepraktikuoja -
nemoko: studentas mokėsi, aišku
gyvendamas pas mokytoją
ir būdamas jo parankinis,patarnaudamas jam
gamino valgį, nė neragaudamas dėjo prieskonius
paskui ačarja valgį paaukodavo Aukščiausiajam
tada valgydavo su brahmanais, o pavalgęs
pakviesdavo ir tą savo mokinį
pasimaitinti prasado likučiais, o jeigu nepakviesdavo
studentas turėdavo neliesti valgio ir
pasninkauti, likučius tuos sulesindamas
paukščiams ar žvėreliams sušerdamas
arba užkasdamas į žemę: išmesti
paaukoto Dievui maisto, net jo likučių
neleistina. Brahmačarja, t.y. studentas
laikėsi griežčiausio celibato" net
mintyse, nekalbant jau
apie realybę arba šiaip akių pasiganymą
žavesiais ar formomis. Jis sparčiai progresavo
laukė iniciacijos, tačiau
jį išvedė iš kantrybės
jaunos gražios ir įžūlios merginos:
jos parke, kur jis ant suolelio sėdėdamas
mėgdavo varinėti karoliukus kartodamas mantrą
savo dienos, o ir savarankiškai pasididintą normą -
jos parke netrukdavo pasirodyti
ir priešais jį atsisėdę krutindavo lūpas
toli gražu nesimelsdamos, o tarsi tyčia jį erzindamos
ir kartą jis tarė joms: - nieko nėra vulgaresnio
už gumos kramtymą: grynas amerikonizmas -
merginos pakilo ir nuėjo
į kortus treniruotis. Studentas susierzinęs
grįžo pas mokytoją, o tas
jau žinojo,ką jis, neiškentęs, parke pasakė
ir atidėjo iniciaciją

Leonidas Kaganovas. Komutacija
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Riiti Jokomicu. Žiema ir moteris
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
M. Holidėjus. John Street, 108
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Tadeušas Ruževičius. Teletrendelės
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis