Auksinės mintys

iš Audronės Mikalauskienės, Onos Barčkutės, Alvydo Vaičiulio, Ričardo Klevičiaus
knygos “Darbas Microsoft Windows’95 terpėje”

Neseniai knygyne radau Lietuvos statistikos departamento išleistą Audronės Mikalauskienės, Onos Barčkutės, Alvydo Vaičiulio, Ričardo Klevičiaus knygą “Darbas Microsoft Windows’95 terpėje”. Knyga recenzuota docentų Z. Brazaičio ir V. Bujausko. Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas spausdinimui Ekonominės informatikos katedros (nepatikslinta, kokios įstaigos ši katedra), skirtą verslininkams, vadybininkams, studentams ir moksleiviams.

 Susidomėjau, kokių žinių pasisems pradedantieji dirbti Windows 95 aplinkoje iš šios knygos. įdomesnėmis mintimis norėčiau pasidalinti su būsimaisiais šios knygos skaitytojais:

 1.  Jau turinyje jūs sužinosite, kad be “WINDOWS 95 sistemos” čia dar bus aprašoma “WINDOWS 95 HELP sistema”. Apie pastarąją, gal būt, mažai kas dar yra girdėjęs. Nors ir labai norėjau sužinoti, kas tai yra ir kaip šia sistema naudotis, deja knygoje neradau turinyje nurodytų puslapių (nuo 33 iki 61). Greičiausiai šis skyrius dar ruošiamas spaudai ir bus įdėtas antrajame pataisytame ir papildytame knygos leidime.
 2. "Pagrindinė darbo sritis - Desktop yra tiesiog ekrane" (psl. 5). O kur pagrindinė darbo sritis buvo ankstesnėse Windows versijose? (Red.pastaba: Gal klaviatūroje?)
 3. "Dirbant su pele, be žymeklio naudojami ir jos klavišai" (psl. 8) (Red.pastaba: O aš dirbu su Petru ir Antanu. Ką man spausti?).
 4. "Windows 95 terpėje duomenų saugojimo struktūros elementai yra failai, katalogai ir grupės (aplankai)" (psl. 9).
 5. Kaip ilgo failo vardo pavyzdys pateikiamas - "Pirmojo ketvirčio pajamų analizė". Apie lietuviškų raidžių naudojimą failų varduose neužsiminta - kaip tokie failai bus atidaromi, kai naudojamas kitas kodavimas?
 6. "...grupės objektai garantuoja greitą priėjimą prie tinklo pajėgumų (spausdintuvų, diskų)" (psl. 12). Naujiena - tinklo pajėgumas yra matuojamas spausdintuvų ir diskų kiekiu!
 7. Apibrėžimas. "Shortcut (nuoroda) - tai greitesnis kelias iki objekto, kuris saugomas ne pagrindiniame ekrane, o kurioje nors kitoje vietoje" (psl. 14). Pasirodo, objektai gali būti saugojami ne tik diskuose, bet ir ekrane, ar dar kokioje nors vietoje (gal ant klaviatūros, stalo?).
 8. "Suspend (sustabdyti). Perveda kompiuterį į energijos taupymo režimą. Jei tokiu režimu dirbti negalima, tai Start meniu šios komandos nėra" (psl. 14). Klausimas - jei galima dirbti energijos taupymo režime, tai kam tada reikalingi kiti režimai?
 9. "Grupių, programų ir dokumentų langai - dažniausiai naudojami Windows 95 terpės objektai. Be jų populiarūs ir Dialog Boxes (dialogo langai)" (psl. 20). Kam nepatinka programų ir dokumentų langai, tas vietoj jų gali naudoti gana populiarius dialogo langus. Kiekvieno skonio reikalas.
 10. Windows 95 operacinėje sistemoje gali vykti įvairūs neįtikėtini dalykai. Todėl 1.7 skyrelyje "Darbas su langais" (psl. 29) patariama, ką tokiu atveju reikia daryti: "Dirbant su programomis, dokumentais ar programų grupėmis ekrane dažniausiai esti keli langai. Jie gali atsirasti ar išnykti, dengti vienas kitą. Todėl langus ir piktogramas tenka įvairiai tvarkyti - perkelti į kitą vietą, keisti jų dydį ...".
 11. Skyrelyje "Taikomųjų programų naudojimas" sužinosite, kad "Kai kurių tipų naujus dokumentus galima sukurti ir be taikomosios programos." (psl. 65).
 12. Temoje "Dokumento išsaugojimas" (psl. 65) sužinosite, kad "jeigu dokumentas yra naujas ir ankščiau dar nebuvo išsaugotas pavadinimo eilutėje rašoma Untitled". Jei pavadinimo eilutėje užrašysite ne Untitled, o kitą žodį, gal būt, iš viso neturėsite galimybės dokumento išsaugoti.
 13. "WordPad vidutinio lygio teksto redaktorius, su kuriuo galima paruošti įvairius dokumentus: laiškus, pastabas, ataskaitas ir kt... galima apipavidalinti tekstą naudoti įvairius šriftus bei grafikos elementus, kurti lenteles (???), įterpti objektus iš kitų programų ir kt." (psl. 68). Kodėl tiek daug galimybių turintis teksto redaktorius yra vadinamas vidutinio lygio?
 14. "Paleidus WordPad programą, ekrane atsiranda jos langas, kuris mažai skiriasi nuo kitų Windows 95 langų" (psl. 68). Palyginkime, kad ir su Windows Explorer langu, ko daugiau matyti panašumų ar skirtumų?
 15. Ką naudingo sužinos pradedantysis vartotojas iš šios pastraipos?
  "Su šiuo tekstiniu redaktoriumi reikia dirbti taip pat kaip ir su kitais (kitų šioje knygoje aprašytų nėra, B.L.). Tekstą iš pradžių galima tik įvesti, o vėliau jį reikiamai apipavidalinti. Bet galima apipavidalinti tekstą ir jo įvedimo metu. Kiekvienas žmogus nusprendžia, kaip jam patogiau" (psl. 69).
 16. "...WordPad palaiko keturis failų tipus:
  Text - šio tipo failai sudaryti tik iš teksto ar skaitmeninių simbolių bei klaviatūros ženklų. Jie dar vadinami ASCII failais." (psl. 73). Dar viena naujiena - klaviatūros ženklai - kas tai?
 17. Skyrelis "Grafinis redaktorius Paint" psl. 75. Nauja komandų paskirtis - "...jeigu šis darbas nepasiseka, viską galima nutrinti Edit meniu skyriaus Undo (atšaukti) komanda (arba Ctrl+Z klavišais)".
 18. Skyrelyje "Kalkuliatorius Calculator", psl. 80 sužinosite, kad operacinei sistemai Windows 95 neužtenka procesoriaus galimybių - "Windows 95 naudoja du kalkuliatorius: standartinį, kuriuo atliekami aritmetiniai veiksmai ir keletas funkcijų, bei mokslinį..." (Red.pastaba: net japonai žino - su kalkuliatoriumi patikimiau: su kompiuteriu paskaičiuoji, po to kalkuliatoriumi patikrinini!).
 19. Vienas iš skirtumų tarp WordPad ir Notepad - "Tab klavišą paspaudus, įvedimo žymeklis perkeliamas per 8 simbolius" (psl. 84).
 20. ženklų lentelė Character Map - "tai pagalbinė programa, kuri parodo visas šriftų simbolių konfigūracijas" (psl. 84).
 21. "Jeigu žinomas simbolio kodas, tai, dirbant su tam tikru dokumentu ir norint į jį įterpti tą simbolį pakanka, laikant nuspaustą Alt klavišą, surinkti kodą skaitmenine klaviatūra. Atleidus Alt, simbolis bus įterptas į dokumentą. Tačiau ne visos Windows programos gali įterpti simbolius iš Character Map tokiu būdu" (psl. 85).
 22. Kas dar nespėjote įsigyti Windows 95, paskubėkite, nes be dviejų kalkuliatorių dar gausite ir telefoną. "Windows 95 sistemoje yra telefonas." (psl. 86)
 23. "Spausdinimas - tai daugelio Windows 95 programų darbo baigiamasis etapas" (psl. 116). Vadinasi, didžioji dauguma Windows programų, baigdamos darbą kažką atspausdina. O jeigu neturiu prie kompiuterio prijungto spausdintuvo, ką tada daro programa baigdama darbą, ar iš viso jo negali užbaigti?
 24. "Spausdinant vieną dokumentą, pakanka vykdyti Print komandą ir niekuo daugiau nesirūpinti" (psl. 120). (Red.pastaba: Nei popieriaus įdėti, nei spausdintuvo įjungti...)
 25. "Control Panel grupėje yra daug nedidelių programų, kuriomis galima keisti ekrano interfeisą ir Windows 95 sistemos darbo parametrus" (psl. 122).
 26. "Dabartiniai ekranai nesidėvi ir nereikalauja tokios apsaugos. Bet dabar Screen Saver apsaugo ekraną ir kompiuterį nuo kitokių dalykų" (psl. 126).
 27. "Naudojant didesnę skiriamąją gebą, atsiranda daugiau erdvės darbui, nes santykinai sumažėja ekrano dydis" (psl. 129). Išvada: jeigu man reikalingas 21” monitorius, užtenka nusipirkti 15” ir sumažinti skiriamąją gebą. ši Windows 95 galimybė finansiškai labai naudinga.
 28. "Savybių lentelė Language nustato vartojamą kalbą. Paprastai vartojama English (American) - anglų kalbos amerikietiškas klavišų išdėstymas..." (psl. 131) (Red.pastaba: Kam Lietuvai - lietuviškas?).
 29. "Naudojant Windows 95 sistemą prie asmeninio kompiuterio lengva prijungti naujus įrenginius bei nustatyti jų konfigūraciją. Tam tikslui naudojama Plug and Play programa" (psl. 140). Nuo kada Plag and Play tapo programa. Jei tai programa, kaip ją paleisti?
 30. "Jeigu kompiuteris turi garso plokštę ir kompaktinių diskų įrenginį, tai galima klausytis kompaktinių diskų įrašų" (psl. 138). Labai protinga operacinė sistema - jei CD ne muzikinis, ji pati perskaitys diske esančią informaciją.
 31. Knygos priede "Klaviatūros naudojimas" skyrelyje "Darbas su dialogo langais” parašyta:
  "Page Down - pereina prie kito ekrano,
  Page Up - pereina prie ankstesnio ekrano."
  Kiek ekranų (monitorių) reikia turėti norint dirbt su dialogo langais?
Ir dar vieną auksinė mintis iš knygos titulinio puslapio "recenzuota doc. Z. Brazaičio ir V. Bujausko. Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas spausdinimui Ekonominės informatikos katedros".

 Pabaigai retorinis klausimas: "kokių žinių galima tikėtis iš įvairias mokyklas, technikumus baigusių studentų, kai juos ruošia tokie docentai, ir ką dar galima pridurti apie eilinio dėstytojo lygį?”

 

Birutė Leonavičienė

'Vartiklis' siūlo paskaityti ir kitas recencijas kitoms knygoms:
Greitaskaita ir lėtaskaita bei
Kaip gintis nuo virusų? ir
Pedagoginio Universiteto "Informatikos įvadui"
Gūgliška banalybė