Diskusijų sąrašai

[ Publikacijos sentencija:
"Niekada neikite pas tą gydytoją, kurio kabinete miršta gėlės".
Bombeko medicinos taisyklė ]

Ankstesni diskusijų sąrašai:
Vaistinininkams, žolininkams ir verslininkams;
WWW veltui ir rotveileriai;
Gamta, biznis ir moterų fantazijos;
Gyventi ar mirti?
Anoniminiai alkoholikai ir žmona tarp žmonų

Privalu sužinoti:
kaip skaityti WWW puslapius naudojantis el.paštu?
Kaip dalyvauti diskusijose?

Engiamiems krikščionims

Čia yra labai platus diskusijų klubas krikščionims vedusiems (ištekėjusioms) už nekrikščionių (ar kitos pakraipos krikščionių, taip pat pastorių bei šventikų), kad jie palengvintų savo "jungą" ir liktų krikščioniškai nuolankiais - kaip parašyta pirmojo laiško korintiečiams 7 skyriuje:

1. Gerai daro vyras neliesdamas moters. ... Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona.

12. ... jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir ji sutinka gyventi su juo, tegul jos nepalieka. Taip pat ir moteris, turinti netikintį vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, tegul jo nepalieka. Mat netikintis vyras pašventina žmona, o netikinti žmona pašventinama tikinčiu vyru. Antraip jūsų vaikai būtų netyri, o dabar jie šventi. ... Bet jei netikintis nori skirtis, tegul atsiskiria... Todėl kaip Viešpats kuriam paskyrė, kokį Dievas kurį pašaukė, to jis ir tesilaiko.

Norint įsilieti į sąrašą, tereikia pasiųsti tuščią laišlą (nieko neparašius ir "Subject" eilutėje adresu:
1CORINTHIANS7-subscribe@associate.com

Žvejybos mokslas

Šiame klube aptariamos su žūkle susijusios mokslinės idėjos ir kitkas - biologijos, okeanografijos, ekologijos, limnologijos, ekonomikos, matematikos, sociologijos ir kitų mokslų aspektai, - kad geriau pažintume žuvis (bei jūros žinduolius, vėžiagyvius ir kitus gyvus sutvėrimus) bei žūklės reikalus. Galime talpinti ir pasauliniu mastu įdomius skelbimus.

Norėdami įsijungti į diskusijas, į
listserv@segate.sunet.se
pasiųskite laišką, kuriame įrašykite ("Subject" eilutę palikę tuščią):
SUB FISH-SCI vardas pavardės

Ramiojo vandenyno kultūra

Šiame sąraše aptariami ir pristatomi Ramiojo vandenyno Azijos pusės kultūros reikalai. Tikslas - išsaugoti istorijos artifaktus. Norėdami įsilieti į kultūristų gretas pasiųskite el.laišką į
listserv@sivm.si.edu
kuriame įrašykite ("Subject" eilutę palikę tuščią):

sub APAMATC vardas pavardė
// eoj

Integruotųjų bio-sistemų konferencijos tezių aptarimas

1998-ųjų balandžio 6-30 dienomis vyks konferencija šia tema. Pateiktas straipsnis apie sociologinį-ekonominį mikrobiologinių procesų strategijas naudojant aplinkos neteršiančias technologijas.

Norėdami dalyvauti, pasiunčiate laišką į
listserv@segate.sunet.se
kuriame įrašykite ("Subject" eilutę palikę tuščią):
SUB ET-ATLAS vardas pavardė, organizacija

Valdomi pasikeitimai

Tai el. mėnraštis, kuriame aptariami bet kokios organizacijos pakeitimo veiksmai - metodai, technika, priemonės ir procedūros, padedančios geriau atlikti pakeitimus. Jis skirtas tiems, kurie priima sprendimus ir vadovauja įmonėms, tiek pelno, tiek nepelno (direktoriams, viršininkams, vadovams, patarėjams).

Temos:

  1. Keitimų teorijos ir praktinės realizacijos;
  2. Ateities prognozės;
  3. Apsimokymas greitų kitimų sąlygomis;
  4. Pakeitimai, evoliucijos ar revoliucijos - vadinkim tai, kaip norime, bet tai KITIMAI;
  5. Pasipriešinimas pokyčiams;
  6. Efektyvios pokyčių valdymo strategijos;
  7. ir kita...

Norėdami užsiprenumeruoti, pasiunčiate TUŠČIĄ laišką į
requests@julnet.com
"Subject" eilutėje įrašę:
subscribe managed

Tikintiesiems

Vakarų ortodoksinis klubas pasikalbėjimams apie krikščioniškąjį tikėjimą ir Bibliją, ypač tradicinio tikėjimo, apeigų ir paveldo kontekste - kaip buvo pirmapradėje bažnyčioje ir teberandama daugelyje dabartinių bažnyčių, nors nevisada tai yra paviršiuje.

Norint įsilieti į sąrašą, tereikia pasiųsti tuščią laišlą (nieko neparašius ir "Subject" eilutėje adresu:
WORTHODOX-subscribe@associate.com

To subscribe to WORTHODOX, send ANY message

Krikščionims medikams

Jie gali įsilieti į tarptautinio Šv.Luko medikų ordiną, sudarytą iš įvairių krikščioniškųjų bažnyčių narių. Diskusijose gali dalyvauti ne tik ordino nariai, bet ir visi pritariantys.

Norint įsilieti į sąrašą, tereikia pasiųsti tuščią laišlą (nieko neparašius ir "Subject" eilutėje adresu:
OSLPLIST-subscribe@associate.com


Truputis sekso?
Naujienų puslapis
Pagrindinis Vartiklio puslapis