Lėlininkai: kas valdo pasaulį?  

Kas realiai valdo pasaulį? Apie tai, tarp kitų, rašo britų spec. tarnybų bendradarbis, pasirašantis Tomo Barneto2) pseudonimu, ir žurnalistas Aleksas Geimzas1).

Seniai praėjo tie laikai, kai, norint valdyti, užteko patekti į valdžios kabinetus - dabar reikia ir priklausyti tarptautinių korporacijų valdyboms. Kas tie, kurie laisvai plaukioja ir tuose, ir kituose vandenyse?

Lėlės Įtariamųjų galima surasti daug – nuo masonų iki „Kaukolės ir kaulų“ (žinomiausia slaptoji JAV draugija, Jelio universiteto brolija, daugelį dešimtmečių priimanti įtakingų šeimų narius), nuo iliuminatų (apibendrintas slaptų grupių pavadinimas, istorinių ir šiuolaikinių, realiai egzistavusių ir išgalvotų) iki bilderbergerių (NATO įtakingų veikėjų grupė, sprendžianti pasaulines problemas).

Vagystės vyksta ne tik tamsiose pavartėse, bet ir gana paplitę uždarų ofšorinių bankų direktorių tarybose ir, beje, šių vagysčių apimtys sunkiai įsivaizduojamos. Ten, tarsi į vandenį, sukrenta trilijonai dolerių. Bandymai juos susekti privertė naudoti tobuliausias sekimo technologijas, kurios pradžioje buvo naudojamos prieš TSRS ir jos sąjungininkus. Po rugsėjo 11 d. teroro akto jas naudoja nelegalių finansinių operacijų, skirtų remti teroristus, išaiškinimui. Tos sėkmės kaina – asmens laisvių ir teisės į asmeninį gyvenimą pažeidimai.

Pasibaigus šaltajam karui ir subyrėjus TSRS, neliko binarinės pasaulio valdymo sistemos. JAV užima vadovaujančią padėtį; Europa ir Kinija gali manyti kitaip, tačiau JAV karinės pajėgos užtikrina tą kontrolės lygį, kuris kitoms šalis nepasiekiamas. Ir kyla klausimas – kieno rankos tampo politinių lėlių virvutes.

JAV kontrolė – pirmas žingsnis į pasaulio valdymą. Kitas – JAV sąjungininkų valdymas... 1972 m. liepos 23-24 d. Deividas Rokfeleris3) įkūrė Trišalę komisiją... 1973 m. gruodį Džimis Karteris, iki tol niekam nežinomas smulkus fermeris, tapo Džordžijos gubernatoriumi, o vėliau ir prezidentu. Karteris mielai pripažino, kad už savo sėkmę turi būti dėkingas Trišalei komisijai...

Už Trišalės komisijos stovi gerokai stabilesnė, tačiau slapta organizacija, kurios egzistavimą pripažįsta netgi „Kaukolė ir kaulai“ – tai Tarptautinių santykių taryba. Džonas Maklojus, sekretoriaus personalo klausimais prie karinių pajėgų ministro ir „Kaukolės ir kaulų“ nario Henrio Stimsono pavaduotojas, kartą pareiškė: „Kai mums reikėjo savo žmogaus, peržiūrėjome Tarybos narių sąrašą ir skambinome į Niujorką (TST centrinę būstinę)...“ Jokia kita slapta organizacija neturi didesnės įtakos skiriant JAV prezidentą. TST vykdo tokio lygio kontrolę, kuri netgi baugina, tačiau kartu ir kelia žavesį. Jos sugebėjimas paveikti JAV užsienio politiką – pagrindinis raktas siekiant suvokti tai, kaip galingiausia pasaulio valstybė gali valdyti kitas nacijas. Nėra jokių ateivių, jokios užsilikusios britų aristokratijos, jokių šėtoniškųjų apeigų tamsiuose rūsiuose...Paskutiniais duomenimis, iš 4200 TST narių 31% atstovauja korporacijų sektorių, 25% - mokslininkai, 15% - labdaringų organizacijų nariai, 13% - vyriausybės nariai, 8% - teisės sektoriaus nariai, 6% - žiniasklaidos magnatai ir 2% - kiti.

Vadinamasis Hiustono planas sankcionavo Nacionalinei saugumo agentūrai (NSA) teisę klausytis visų tarptautinių pokalbių ir telegramų perėmimą – be jokių perspėjimų ir paaiškinimų... NSA, šnipinėjusi tik užsieniečius, iš tikrųjų jau daug metų seka savo šalies piliečius.

Pentagonas sudarė protestuojančių prieš karą Vietname sąrašą, į kurį pateko dainininkė Džoana Baezė, aktorė Džeinė Fonda, kovotojas už pilietines teises Martinas Liuteris Kingas ir pediatras Bendžaminas Spokas. NSA gavo užduotį sekti visus tarptautinius šių (o taip pat ir kitų) asmenybių ryšius. Slaptas NSA skyrius turėjo daugiau kaip 75 tūkst. amerikiečių dosjė iš 1952-74 m. laikotarpio. Lėlės / Puppets

NSA biudžetas viršija bet kurio jos priešininko biudžetą; ji turi galimybę pasiklausyti telefoninių pokalbių bet kurioje planetos vietoje ir iššifruoti naudojamus kodus... Ir nesunku įtarti, kad pasaulį valdo ... NSA...Artėjant naujam tūkstantmečiui ji gavo naują direktorių, Oro pajėgų generolą-leitenantą Kenetą Minichaną. Jo pirmas kreipimasis į bendradarbius nubrėžė naujus horizontus: "Atėjo laikas NSA komandai būti avangarde ir vesti Ameriką į naują XXI amžių... Mes daugiau ne pasaulinio lygio organizacija. NSA – tai nauja pasaulio klasė".

Europa į NSA žiūri atsargiai, ypač į jos šalies komunikacijų perėmimą. Visi buvo sunerimę, kad ECHELON (NSA sukurta pranešimų perėmimų sistema) gali būti panaudota nesąžiningai ekonominių duomenų perdavimui į JAV. ECHELON tapo Didžiojo brolio sinonimu. Visą korespondenciją perskaito NSA – nesvarbu, šifruota ji ar ne,nesvarbu kokia kalba (nes išvystytos kompiuterinio vertimo sistemos). Pasislėpti nėra kur ir sąmokslas prieš valstybę neįmanomas: NSA gali klausytis jūsų ių kosmoso, oru, ant žemės ir po vandeniu.

Kai Britų imperija dominavo pasaulyje, joje buvo slapta draugija, kurios tikslas buvo valdyti pasaulį. Ji tapo pavyzdžiu, kurį mėgdžioja visos kitos slaptosios draugijos.

Džordžas Monbio laiko, kad šiuolaikinėms valstybėms gresia būti užgrobtoms korporacijų interesų. Korporacijų galia remiasi keliais kitais virš-valstybiniais institutais, pvz., Tarptautiniu valiutos fondu (MVF) ir Pasauliniu banku (PB). MVF tapo tarsi globaliu skolintoju, diktuojančiu griežtas sąlygas. MVF sprendžia, kiek skolininkai turi išleisti mokymui, sveikatos apsaugai ir aplinkos apsaugai. MVF sukūrė pasityčiojančią šiuolaikinio kolonializmo sistemą, „padedančia“ varganiems...

1983 m. didžioji žiniasklaidos dalis priklausė 50-čiai korporacijų; 1992-ais tas skaičius sumažėjo iki mažiau nei 20-ies. Dabar tą sritį dalijasi 7-ios transnacionalinės korporacijos: Disney, AOL-Time Warner, Sony, News Corporation, Viacom, Vivendi ir Bertelsmann. Šios linkę palaikyti dešiniąsias partijas, nes jų vadovai suinteresuoti glaudesniais ryšiais su valdžia. Jie įeina į 300 stambiausių ne finansinių organizacijų sąrašą. Iš jų tik tris galima vadinti grynai amerikoniškomis, tačiau jos valdo visą Holivudą ir visus JAV televizijos kanalus. Dar niekada tokia valdžia nebuvo sutelkta tokiame siaurame rate... 83% visų pasaulio pajamų tenka 20% gyventojų. Palyginimui – 60% vargingiausių tegauna 5,6%.

Kai Reiganą paklausė, kas iš tikro valdo JAV, jis prisipažino: „Manau, mūsų šalyje yra elitas, vadovaujantis vyriausybei, orientuotai į elitą. Elito atstovams reikalinga vyriausybė, nes jie netiki, kad žmonės pajėgūs patys valdyti savo gyvenimą...“

JAV mokslininkai surinko daugybės gyvūnų rūšių spermos mėginių. Jie nusprendė, kad spermatozoidų atsiradimas buvo vienkartinis, bendras reiškinys, t.y. jie neatsirado atskirai kiekvienoje genealoginėje grupėje ir neevoliucionavo. Be to, už jų gamybą atsakingas vienas bendras Boule (BOLL) genas, kuris nesikeitė nuo pat pradžių. O juk paprastai su lytine funkcija susiję genai nuolat ir sparčiai vystosi – ir bendrų skirtingose šakose yra labai nedaug.

Kita vertus, tai ir gana pavojinga, nes atitinka sąmokslo teorijų šalininkų nuomonę, kad nedidelė elitinė grupė siekia turėti lytinę kontrolę Žemėje – tam tereikia išjungti vienintelį Boule geną.

Iš Giuseppe Mazzini4) (Škotijos italų ložės didžiojo magistro) ir Amerikos Škotų ložės masono Albert Pike5) susirašinėjimo aiškėja, kad iliuminatai planavo tris pasaulinius karus. Pirmasis turėjo būti sukeltas iš geopolitinių Britanijos ir Vokietijos skirtumų; Rusijoje caro valdžia turėjo pakeisti komunizmas. Antrasis turėjo sunaikinti Vokietijos imperiją ir pradėti Britanijos imperijos byrėjimą; gailestį žydams panaudoti Izraelio valstybės įkūrimui; komunizmas išplečiamas pasiekiant jo paritetą su Vakarų valstybėmis.

Trečiasis pasaulinio karo pretekstu turi būti panaudojamas antagonizmas tarp arabų ir žydų. Prisijungę šalys palaipsniui susinaikins. Išlikę, nusivylę egzistuojančiomis religijomis, priims Iliuminatų Liuciferio religiją. Iš chaoso iškils „Naujojo pasaulio ordinas“.

1) Aleksas Geimzas (Alex Games) - britų rašytojas ir žurnalistas, dažnai rašantis į „Financial Times“ ir kt. „Balderdash & Piffle“ (2006) iškart tapo bestseleriu. Taip pat parašė P. Cook'o ir D. Moore biografijas.

2) Tomas Barnetas (Thom Burnett) – britų specialistas saugumo ir kariniais klausimais. Paskutinį 20 a. dešimtmetį tarnavo specialiosiose pajėgose ir vėliau užsiėmė konpiracijos teorijos ir karinės žvalgybos tyrinėjimais. Jis parengė „Konspiracijų enciklopediją“ (2005), taip pat rašo tarptautinės politikos klausimais.

3) Deividas Rokfeleris (David Rockefeller, 1915-2017) – amerikiečių bankininkas, valstybės veikėjas, globalistas; Dž. Rokfelerio anūkas. 1946 m. karjerą pradėjo Chase National Bank, kuris 1955 m. apsijungė su Manhattan Bank tapdamas Chase Manhattan Co. 1961 m. jis tapo jo prezidentu, o 1969 m. direktorių tarybos pirmininku. Vienu jo pasiekimų buvo išėjimas į TSRS rinką; 1964 m. jis asmeniškai bendravo su N. Chruščiovu. 1980 m. palieka CEO pareigas, vėliau aktyviai dalyvauja politikoje, labdaroje ir visuomeninėje veikloje (įskaitant švietimo sritį).
Buvo pirmojo Bilderbergo klubo susirinkimo (1954) nariu, vėliau priklausė „valdančiųjų komitetui“. 1973 m. (pirmas susirinkimas Tokijuje) jis įsteigė „Trišalę komisiją“, kuri siekė užtikrinti glaudesnį Šiaurės Amerikos, Europos ir Japonijos bendradarbiavimą. Visą tą laiką susitikinėjo su aukščiausiais šalių vadovais (įskaitant ir TSRS: N. Chuščiovą,  A. Kosyginą, M. Gorbačiovą, B. Elciną).
Buvo gimstamumo reguliavimo pasauliniu mastu šalininku. JTO diplomatinės vakarienės metu 1994 m. jis ragino JTO rasti „patenkinamus būdus Žėmės gyventojų skaičiaus stabilizavimui“.

4) Džiuzepė Mazinis (Giuseppe Mazzini, 1805-1872) – italų politikas, žurnalistas, filosofas, Italijos susivienijimo aktyvistas, Italijos revoliucinio judėjimo lyderis. 1831 m. įsteigė „Jaunosios Italijos“ organizaciją. 1848 m., prasidėjus revoliucijai, grįžo į Italiją ir įsijungė į kovą, tačiau vėliau išvyko į Londoną, kur rinko lėšas. 1870 m. prasidėjus sukilimui Sicilijoje, vyko į ją, bet buvo suimtas. Jis propagavo asmens laisvę ir ne tik Italijos, bet ir Europos nacionalinį išsivadavimą.

5) Albertas Paikas (Albert Pike, 1809-1891) – amerikiečių rašytojas, poetas, oratorius, teisininkas, iškilus masonas, reformavęs masonų škotų statutą. Pagrindinio jo kūriniu yra „Masonų Senojo ir priimtojo škotų statuto moralė ir dogma“ (1872), jo paskaitų rinkinys, perteikiantis ezoterinę masonų filosofiją.

Beduinas soste
Valdžios kvaitulys
Apie sinarchiją
Elohimų alchemija
Šeiveris ir „Slėpiniai“
Slidi sąmokslo teorija
Cinizmas kaip amatas
Pirmyn į akmens amžių?
Farmacininkų gniaužtuose?
Konspiracija: kryžiaus žygiai
Gyvenimas po tikrovės
Tikroji Interneto pabaiga
Didžiųjų misterijų šviesa
Slaptieji planetos valdytojai
Gerumą reikia grūsti jėga?
Paranoja skverbiasi giliai
Nyčė: Prieblandos kumyras
Anarchizmas: kas jis iš tikro?
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Galingiausias pasaulio žmogus?
Gebelsas: kiekvienam po ampulę
Ar didžiausia problema - atšilimas?
Rasistinio pobūdžio prievartos apraiškos
Šešėlinė vyriausybė tvarko mūsų gyvenimą
Trys teorijos apie Dianos žūtį
Žydų tauta sukurta dirbtinai
CŽV: Sąmokslas prieš savus
Nyčė: Prieblandos kumyras
Kaip naciai pavogė Kalėdas
Gralio taurė – Kaukaze?
Moterų pasipriešinimas
Žygis prieš intelektą
Tarybiniai alchemikai
Skraidymai nemiegant
Mutantų rytmetis
Skurdo kultūra
Meritokratija
Vartiklis
DM=XF