Plečiant Europos Sąjungą

Santrauka

 

 

Pastabos: 1. Šio puslapio nuorodos nuves jus į išsamesnės informacijos puslapius - tame tarpe ir prie ataskaitų apie įvairių šalių galimybes būti Europos sąjungos narėmis.
2. Jei norite, galite iškart iš čia atsisiųsti Europos sąjungos išvadas (angliškai) dėl Lietuvos:
ZIP failas su Word DOC failu (150KB) arba iškart
Microsoft Word DOC failas (600KB)

Pranešimai apie progresą šalių kandidačių priėmimo klausimu
(1998 m. lapkričio 4 d.)

Surinkusi reguliariuose pranešimuose pateiktus duomenis apie šalis-kandidates iš Centrinės bei Rytų, Komisija atitinkamai pagal Kopenhagoje priimtus kriterijus pradėjo tirti, ar nuo 1997 m. liepos mėn. (Agenda 2000) jau yra įgyvendintos tam tikros žadėtos reformos.

Komisija taip pat analizavo, ar matomas progresas kiekvienai kandidatei įgyvendinant nustatytus reikalavimus.

Komisija paruošė pranešimus Kipro bei Turkijos klausimais. Komisija taip pat parengė Tarybai skirtą “bendrą dokumentą”, kuriame pateikiama ne tik kiekvieno reguliaraus pranešimo analizės sintezė, bet ir daugybė rekomendacijų. Šis dokumentas taip pat suteikia informacijos apie vykstančių derybų būklę bei strategijos stiprinimo klausimais prieš priimant naujus narius.

Šalims–kandidatėms iš Rytų bei Centrinės Europos pateiktas reikalavimas sustiprinti jų institucines bei administracines galias. Šios šalys privalo įdiegti modernią, veiksmingą administravimo sistemą, kuri sugebėtų šalies lygį pakelti iki dabartinių Sąjungos Narių standarto.

Nors palankus požiūris į investicijas ir padės šalims-kandidatėms savo ekonominėse bei socialinės struktūrose pasiekti Bendrijos standartų, to dar anaiptol nepakanka, kad jos būtų deramai paruoštos tapti ES narėmis.

Tik institucinis statydinimas padės šalims sustiprinti jų institucines bei administracines galias iki tokio lygio, kai jos bus pasirengusios prisiimti narių įsipareigojimus, o prisijungimas prie ES išeis joms į naudą. Institucinis statydinimas reiškia tam tikrų struktūrų vystymą, kurios yra būtinos, norint įgyvendinti nustatytus Bendrijos reikalavimus. Jis gali įgauti įvairių formų, kaip, pavyzdžiui, techninė pagalba, mokymo programos, keitimasis ekspertais ir pan. Institucinis statydinimas taip pat reiškia, jog dalyvaujančioms šalims-kandidatėms bus prieinamos tokios Bendrijos programos, kaip Leonardo, Sokratas ir pan.

Partnerysčių klausimai (AP)

1998 m. kovo 25 d. Komisija patvirtino Priėmimo Partnerysčių klausimą (AP) 10 norą įstoti pareiškusių Centrinės bei Rytų Europos šalių. AP – svarbus žingsnis prieš priėmimą naudojamoje strategijoje, kurios tikslas nukreipti ir pamažu vesti pretendentes link ES narystės.

Kiekviena AP parems pretenduojančią šalį ruošiantis tapti nare, nustatydama pirminės svarbos klausimus bei sritis tolesniame Komisijos nustatytame darbe. Taip pat, sprendžiant šiuos problematiškus klausimus, bus galima ES finansinė parama. AP tikslas – Rytų arba Centrinės Europos šalį pretendentę paruošti taip, kad ji visiškai atitiktų Europos Tarybos Kopenhagoje nustatytus kriterijus. Tikslus numatyta įgyvendinti šiose srityse: demokratijos įtvirtinime, įstatymo/teisės vadovavime, mažumų gynime, ekonominėje reformoje, institucinių bei administracinių galių stiprinime, taip pat tokios sferose kaip pilnavertis dalyvavimas vidaus rinkoje, teisingumas, vidaus reikalai, žemės ūkis, aplinka, transportas, socialiniai reikalai, regioninė politika ir t. t.

Agenda 2000

1997 m. liepos mėn. 16 d. Komisija pateikė sudarytą “Agendą 2000” kartu su pareiškimais ir pasisakymais apie kiekvieną į nares pretenduojančią šalį.

Šis leidinys – tai Komisijos atsakas į prašymus bei užklausimus, pateiktus ET susirinkimo metu Madride, 1995 m. gruodžio mėn.

Reziumuojant galima išskirti šiuos tris pagrindinius punktus:

  • Plačios perspektyvos ES bei jos vykdomos politikos plėtrai po 2000
  • Sąjungos plėtimo reikšmė
  • Finansinių reikalų tvarkymas po 2000, atsižvelgiant į didesnę Sąjungą
 
 
 
 


Krėvos sutartis
Kur gieda angelai...
Lietuvių emigracija
Aukštadvario piliakalnis
Elohimų alchemija
Ką pasakoja senas laiškas?
Liudviko Rėzos biblioteka
Baltai ir Europietiška Sarmatija
Laiškas apie įvykius Žemaitijoje
Belgų kronikininkas apie 14 a. Lietuvą
Kvietimas Vytautui kovai prieš husitus
Nuo kada Lietuvoje geriama arbata ir kava?
Kuršiai vikingų epochoje
Papročių paskirtis
Latgalos lietuviai
Žemaičių epas
Biblijos skrisnis
Mitologijos skiltis
Vartiklis