Chiromantija        

Pranas su pasitenkinimu įkvėpė kvepalų prisodrintą orą ir, suskaičiavęs laukiančius, atsisėdo.

- Aš suspėjau, - šyptelėjo Pranas ir pagalvojo, kad tai į gera.

Kirpėjos kirpo tylėdamos – pavargo, skubėjo ir nelaidė liežuvio. Skimbčiojo žirklės.

Delnas: chiromantija Pranas neskaitė. Jis vartė. Jis jau išnagrinėjo šią knygą su delno iliustracija kiekviename puslapyje. Jis ją užbaigė vakar ir, užvertęs, prisėdo prie veidrodžio ir prisiminė kažkada mokykloje išmoktas eilutes:

Pareiga, dievo skirta man, nuodėmingąjam.

Nusikirpęs išėjo. Jis mėgavosi. Netoliese gyveno Margarita. Kaip visad, ji ners į kitą kambarį, motina ją kvies, ji ateis, žiovaudama ir linguodama, ir rūgščia mina. Nesivaržydamas jis paims jos ranką, atvers delną, perskaitys, kas buvo ir kas bus, ko reikia vengti. Ji suklus. „Margarita“, - mintyse patenkintas dainavo Pranas.

Garsiai kalbėdami susikibę rankomis prabėgo du draugai suomiškomis kepuraitėmis.

- Aš jai nepadoriai pasiūliau, - išgirdo Pranas, - o ji nesutiko.

Jis susimąstė: ji nesutiko, - tai, ko gero, blogas ženklas.

Ir tikrai: Margaritos nebuvo namuose.

- Išėjo į muziejų, - užjautė motina. Ir nusijuokė: - Į bažnyčią dabar nemadinga.
- Taip... – atsiduso Pranas.
- Pelė užkniso, - užiminėjo motina. – Aš jai į spąstus lašinių įdėjau: dabar jau tikrai pagausiu.
- Pagausi, - patvirtino Pranas.

Žingsniai girgždėjo. Bažnyčių tamsūs langai žvelgė į mėnulį. Muziejus spindėjo. Afišoje mėgavosi „Elenos pagrobimas“.

Pranas užėjo ir paprašė:
- Vieną bilietą, - pasikasė barzdą ir pačiupinėjo iš kišenės kyščiojančią knygą apie chiromantiją.

Papildomi skaitiniai:
T. Gotjė. Hašišas
Žybtelėjimo žanras
Sekti vardan meno (Gruzija)
Ralph Robert Moore. Sapnai
Riiti Jokomicu. Žiema ir moteris
Ženklo savarankiškumo doktrina
Leonidas Kaganovas. Komutacija
Kinų literatūra po Kultūrinės revoliucijos
Si Džei. Iš Jūreivio Sindbado dienoraščio
Nelli Šachnazarian. Kraujo balsas
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
Kaip atsivėrė suvokimo durys
Hilė Harm. Viso labo tik širdis
T. Ruževičius. Teletrendelės
Džeko Keruako “Kelyje”
Leonidas Barleta. Gėlė
S.Dengler. Hienos
Literatūriniai skaitiniai
Fantastikos svetainė
Poetinės vizijos