Luisas Kerolis
Alisa veidrodžio karalystėje
(Eilėraštis, kurį 6 skyriuje Kliunkis Pliumpis padeklamavo Alisai,
jį galite paskaityti ir angliškai)

    Kai tik ateis žiema balta,
    Atmink, daina ši tau skirta.

    Kai vėl pavasaris ateis,
    Sulauksi, ko širdelė geis.

    Kai vasarą prailgs diena,
    Suprasi, ką sakys daina.

    Kai pieš ruduo lapus rudai,
    Imk plunksną, užrašyki tai.

    Aš žinią paiunčiau žuvims:
    "Kol to nebus, širdis nerims".

    Mažytės jūrų žuvys man
    Grąžino atsaką krantan.

    Atsiprašydamos manęs,
    Atsakė" "Nedarysim, nes..."

    Joms žinią vėl skubiai siunčiau:
    "Jūs man paklustumėt verčiau"

    Bet žuvys pasišaipė vėl:
    "O jūs supykot kažkodėl!"

    Aš pakartojau antrąkart -
    jos juokės, kai bandžiau patart.

    Griebiau aš virdulį tada, -
    Atėjo žygio valanda.

    Ir su džiaugsmu tyliu, giliu
    Pripildžiau virdulį siurbliu.

    Kažkas atkiūtino tuojau
    Ir tarė: "Žuvys miega jau"

    Tuomet jam aiškiai pasakiau:
    "Tai eik, pažadink jas veikiau".

    Paskui paraginau garsiau,
    Ėmiau - į ausį sušukau.

    Jis dėjos baisiai išdidžiu
    Ir tarė: "Šitaip šaukt draudžiu!"

    Pridūrė baisiai išdidžiai:
    "Aš eičiau jų pažadint, jei ..."

    Čiupau kamščiatraukį tuojau
    Ir pats jų žadint nuėjau.

    Radau duris aš po raktu,
    Bandžiau ir traukt, ir stumt kartu.

    Į užtrenktas duris daužiau
    Ir spaudžiau rankeną, tačiau...

Eilėraštį galite paskaityti ir angliškai,
o taip pat eilėraštį apie Taukšlį.
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
Joseph Hipster. Trauką atplėšti nuo pagreičio...
Antruoju „literatoriumi“ – istorikas!
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
Skaitinių skiltis
Vartiklis