Valdas Gedgaudas


  Vėlinės

Įlaužtas lapkritis pere baltą dangų girgžda
mėnulio laikrodžiuose kleeevo piešiniai
išėjusieji žarsto vėsų atminimų žvirgždą
eredvioj vidurnakčio vėjarodžių tankmėj

įsirangyk į kryžiaus dūlančio šešėlį
padėki plaštaką ant antkapio briaunos
palauk kol debesynų drožlės kol skrajūnės vėlės
tave išskaistins ir švelnia tamsa užklos.


   * * *


Jau duobė iškasta
jau eglynas vibruoja
duobkasys kastuvu
snūduringai smuikuoja

sutanotas lietus
triskart sušnara - "Tėve"
nustebęs juntu
pagaliau - užsivėrė

Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Lotta Lotass. Balsai erdvėje ir kt.
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Riiti Jokomicu. Žiema ir moteris
Taisa Bondar. Joninių naktis
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
G. Kapcanas. Būsena, ženklas
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Skaitinių puslapis
Vartiklis