Valdas Gedgaudas


  Vėlinės

Įlaužtas lapkritis pere baltą dangų girgžda
mėnulio laikrodžiuose kleeevo piešiniai
išėjusieji žarsto vėsų atminimų žvirgždą
eredvioj vidurnakčio vėjarodžių tankmėj

įsirangyk į kryžiaus dūlančio šešėlį
padėki plaštaką ant antkapio briaunos
palauk kol debesynų drožlės kol skrajūnės vėlės
tave išskaistins ir švelnia tamsa užklos.


   * * *


Jau duobė iškasta
jau eglynas vibruoja
duobkasys kastuvu
snūduringai smuikuoja

sutanotas lietus
triskart sušnara - "Tėve"
nustebęs juntu
pagaliau - užsivėrė

Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Lotta Lotass. Balsai erdvėje ir kt.
Belsučlit: baltarusių šiuolaikinė literatūra
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Riiti Jokomicu. Žiema ir moteris
Taisa Bondar. Joninių naktis
Czeslaw Milosz. Ulro žemė
G. Kapcanas. Būsena, ženklas
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Skaitinių puslapis
Vartiklis