Juozas Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus


Dainelė drugelių chorui  |  Žvaigždelė mano...
               |
Upė tai, ar kelias?     |  Aš šiąnakt pamirštas visų
Ar žiedai, ar sniegas...   |  Laivų ir okeanųl -
Mėlynom akelėm        |  Tačiau yra tenai, virš debesų,
Vasara atbėga.        |  Žvaigždelė mano...
               |
Pievoj ievos skraido,    |  Kada užmigti negali,
Vaikas vaaikos slieką,    |  Kai užverti pageltusį romaną, -
Kaip knygelėj raidės     |  Pro langą žiūri iš toli toli
Akmenėliai miega.      |  Žvaigždelė mano...
               |
Strykteli vėjelis -     |  Kai vienas paliktas kely,
Baltas žiedas krenta -    |  Visi visi praėjo karavanai, -
Pažiūrėk, drugelis,     |  Nebetoli, visai nebetoli
Tartum žiedas skrenda.    |  Žvaigždelė mano...
               |
Klausinėja: kas tai? -    |  Ir jei pavirsiu berželiu, ar uosiu,
Atplasnojęs vaikas...    |  Ar miško samana, -
Nežinai ir pats tu -     |  Vis tiek vis tiek aš ją sapnuosiu
Žiedlapis ar snaigė...    |  Žvaigždelę mano...
               |
Žiedlapi drugeli,      |
Pasakyk man, sveikas,    |
Ar žinai tu kelią,      + --------------------------
Ar namų tau reikia?     |
               |
Nežinai tu kelio -      |
Šaipos Upės Vingis...    |
Pasvarstyk, drugeli,     |  Rezistento pamokslas
Kam tu reikalingas?     |  nepažįstamiems ponams
               |
Nei tu deputatas,      |  Ko dabar apstojot?
Nei tu kareivėlis,      |  Ko kojelėm trypiat?
Anei vargo matęs       |  Ko mane sodinat
Žemės artojėlis,       |  Blizgančion mašinon?
               |
Anei kūno svorio,      |  Aš dar padainuosiu
Nei - visuomeninio,     |  Jums gražių dainelių,
Ir sparnai iš voro      |  Jūs tik nemosuokit
Tinklo aksominio.      |  Sausosiom lazdelėm.
               |
Kurgi tavo ginklas?     |  Jūs geriau atremkit
Kur dragūnų pulkas?     |  Čia mane į sieną -
Kaip Tėvynę gintum,     |  Tos lazdelės jūsų
Jei priešas pultų?      |  Nežaliuos vis viena.
               |
Kaip tu užsimojęs      |
Priešui galvą kirstum?..   |
...Tyli ir plasnoja,     |
It Tyla pavirsta...     |Galite pavartyti eilėraščius iš kito J.Erlicko rinkinio
arba nubėgti pasiskaityti J.Erlicko prozos - konserviškojo realizmo...
Tadeušas Ruževičius. Teletrendelės
Peppe Lanzetta. Sudeginti gyvenimą
Belsučlit: baltarusių šiuolaikinė literatūra
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
V.T. Vittachi. Subudo reporteris
Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Žigmondas Moricas. Vainikas
Miegas ir sapnai
Skaitiniai
Vartiklis