Wislawa Szymborska

Šiais 1996-ais Nobelio premija buvo paskirta lenkų poetei Vislavai Šimborskai. Ta proga ir pristatome ją. Jos eilėse - paradoksas; o visi jie pasižymi didaktine pakraipa. O „Atlantidoje“, - ir kažkokia karti tiesa apie šiuolaikinę aplinką.

Taip, nereikia užmiršti, kad apie Nobelio premijos kuluarus jau seniai sklando įvairūs gandai ir gandeliai. Tačiau nereikia užmiršti, kad „Iškilus vertimas, kaip ir iškilus originalas, pasitaiko labai retai - gal net dar rečiau“ (Niels Brunsc). Gal tai paaiškina, kodėl kai kurie tekstai, įvertinti Nobelio premija, galėtų būti apibūdinti, kaip vidutiniški ar net silpnoki. Ir dar „Mūsų laikų genijus ... reklamos produktas" (Iš „Svetimų“ manifesto).

Šiame puslapyje galite perskaityti tris Wislawos Szymborskos eilėraščius (Atlantida,  Netikėtas susitikimas ir Geriant vyną) vertimus į lietuvių kalbą.


    Atlantida

   Gyveno ar negyveno.
   Saloje ar ne saloje.
   Vandenynas ar ne vandenynas
   prarijo juos arba ne.

   Ar kas ten ką mylėjo?
   Ar ten kas grūmės su kuo?
   Atsitiko viskas ar nieko
   ten arba ne ten.

   Septynetą miestų skalavo marios.
   Ar iš tikrųjų?
   Visi norėjo būti nemarūs.
   Kas tai įrodys?

   Neišrado parako, ne.
   Išrado paraką, taip.

   Abejotini. Hipotetiški.
   Nepalikę ničnieko doro.
   Neišsprūdę iš žemės, vandens,
   iš ugnies ir oro.

   Neįtilpę į akmenį
   ir į lašą lietaus.
   Nesugebą kaip reikiant
   įspėt ir sudraust.

   Meteoras nukrito.
   Ne meteoras.
   Vulkanas išsiveržė.
   Ne vulkanas.
   Kažkas kažką šaukė.
   Niekas nieko.

   Toje plius minus Atlantidoje.

Vertė Tomas Venclova


  Netikėtas susitikimas

  Esame labai malonūs vienas kitam,
  sakome, kaip miela susitikti po tiek metų.

  Mūsų tigrai laka pieną.
  Mūsų ereliai vaikšto pėsti.
  Mūsų rykliai skęsta vandeny.
  Mūsų vilkai žiovauja prieš atviras narvo duris.

  Mūsų gyvatės nusimetė žaibus,
  bezdžionės - įkvėpimą, povai - plunksnas.
  Šiksnosparniai jau seniai išskrido iš mūsų plaukų.

  Nutylame per pusę žodžio
  beviltiškai šypsodamies.
  Mūsų žmonės
  nemoka kalbėti.


Vertė Ž.P.


  Geriant vyną

  Tu žvilgsniu davei man grožį,
  jį pasiėmiau kaip savo
  ir lyg žvaigždę nurijau.

  Mielo akyse tapau aš
  kūriniu jo išgalvotu.
  Šoku aš, linksmai skrajoju -
  juk sparnai išaugo man!

  Stalas - tikras, vynas - irgi,
  ir taurelė nepakitus
  stovi ant to stalo tikro.
  Aš gi mielo išgalvota -
  lyg šerdies, visa - ir pačiai
  net juokinga man dėl to.

  Aš su juo plepu, kaip moka
  skruzdėlės gražiai mylėtis
  po gėlės rausvu žvaigždynu,
  saikstausi, kad baltai rožei
  kartais tenka padainuot.
  Ir juokiuos, palenkus kaklą,
  tarsi paslaptį didžiausią
  būčiau aš atskleidus; šoku,
  šviesomis visom žėruoju
  ir liepsnoju viltimi.
  Juk Ieva iš vyro kaulo,
  ir Kipridė - ta, iš putų,
  išmintingoji Minerva -
  iš gausios šeimos dievų -
  buvo už mane tikresnės.

  Bet kai nusuki tu žvilgsnį,
  atspindžio ant sienos ieškau;
  kur kabėjo tas portretas,
  vien tik vinį aš matau.

Vertė Jonas Jakštas

Vislava Šimborska (Maria Wisława Anna Szymborska, 1923-2012) – lenkų poetė, eseistė ir vertėja (iš prancūzų kalbos), Nobelio premijos laureatė (1996). 1953-81 m. dirbo literatūriniame laikraštyje „Życie Literackie“, kur nuo 1968 m. vedė knygų apžvalgų skiltį. Spaudoje debiutavo 1945 m. eilėraščiu „Ieškau žodžio“, pirmas rinkinys - „Tam gyvenam“ (1952), kuriame dar palaikė socialistinės idėjas (jame buvo eilėraščiai „Leninas“ ir „Jaunimui, statančiam naują gyvenimą“). Tačiau Lenkijos KP perėjus prie „tautinių komunistų“, ji nusišalino nuo socialistinių temų ir ankstesnės kūrybos. Jos kūrybai būdingos filosofinės ir moralinės problemos, išpažinties poetika ir refleksija, amžino ir laikino, esamo ir nesamo ryšis, artima groteskui ironija, lakoniška metafora, racionali eilėraščio struktūra.

Skaitinių skiltis
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Guillaume Apollinaire. Eilėraščiai
Pirmasis Nobelio premijos laureatas
Pasimetusios merginos memuarai
E. Hemingvėjus. Pavasariniai vandenys
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
Urszula Koziol. Pradžioje nebuvo žodžio...
Kinų literatūra po Kultūrinės revoliucijos
R. Tamošaitis. Perkantis žmogus
Rašyk, kad šviestų pro eilutes...
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Džalal ad-Din Rumi
Vartiklis