RoRa ir saldatofonija Lietuvoje

Redaktorius:
Esame Marijos ir stebuklų šalis. SKAT'y siūlo mokyklose įvesti karinio parengimo pamokas. Šio marazmo teko ragauti ir pora įspūdžių paminėta "Nesąmonienose". Šio debilizmo garbintoju pasirodo ir šaunusis šveikizmo (atsiprašau, švietimo) ministeris Zigmelis. Tad susiruošiau pratęsti šios srities memuarus, tačiau už akių užbėgo RoRa, kurio palesiotas auksines mintis ir pateikiu gerbiamai tautai.

...tikras vyras ir užsimerkęs turi žaibiškai išardyti ir vėl surinkti "kalašnikovą"...

Armijos degraduoja, bet ginklas niekados.
Kapitonas buvo tikslaus judesio ir taiklaus žodžio meistras. Jis žinojo, kaip styguojamos jaunos sielos, kai norima visko, o galima mažiau negu nieko.

Jis turėjo kareivinėse nušlifuotą humoro jausmą be sadizmo priemaišų. Juk nėra nieko baisesnio už sadistą su humoro jausmu. Žodžiu - jį pamėgo net pacifistai.

Karinėje katedroje: < . . . > "Čia jums ne fizika, - sakydavo majoras būsimiems kvantų skaičiuotojams ir lazerių didmeistriams, - čia galvoti reikia".

Mes žinojom < . . . >, šitą imperiją pulti galėtų nebent marsiečiai. Štai kodėl disidentai daugeliui atrodė tikri ateiviai iš kosmoso.

"Tėvynė visada pavojuje". Su šita nuostata mirti ir merdėti yra lengviau nei gyventi.

Kai mafija ima tratinti iš automatų vidury dienos miesto centre - suaugti su asfaltu, gatvės grindiniu, skvero žolės likučiais? O gal nieko nelaukus eiti į "daktarus"? Arba, neduokdie, avarija Ignalinoje: kas mirs techniškiau - išlaikęs karinio parengimo egzaminus ar krišnaistas? Ir kur tada kreiptis? Tiesiai į KAM ar tiesiai į Rasas?

[Leitenantas] Alonderis duoda suprasti, ką galėtų pakeisti karinio ugdymo specai: "Kai buvo įvestos tikybos pamokos, jų dėstyti į mokyklas atėjo nors ir geranoriškai nusiteikę, bet ne itin gerai pasirengę mokytojai. Vaikai ėmė masiškai lakstyti iš pamokų, nes jiems nebuvo įdomu. Juos vertė mokytis poterių (! RoRa), žegnotis (!! RoRa) ir panašiai (!!! RoRa)".

Karinį statutą, žinoma, kalti būtų kur kas įdomiau. Ar iš tikrųjų švietimo ir mokslo ministras (!!!! -js-), leitenanto žodžiais, "labai teigiamai žiūri į šį dalyką"? Į šitą paradoksinę alternatyvą.


Kiti RoRa tekstai:
Laikas klijuoti kaukes ir jas plėšyti,
Paprastoji pelėdikė,
Kitas pasaulis,
Kol gastrolieriai lipa į sceną,
Trys kryptys,
Naujalietuviai,
Voratinklio struktūra

Taip pat skaitykite:
Stepių vilkas ir jo nepriklausomybė
Filosofijos skiltis

Vartiklis