RoRa: Kitas pasaulis

Majovkė neišdegė. Vyriškis, vardu Pavasaris, tai pajuto dar lovoje, prie pat Žvėryno tilto: maršai pro orlaidę nelindo. Apdūkusi sostinė gulėjo drėgnoje įduboje bijodama pajudinti galūnes. Pakirdęs Pavasaris pažvelgė pro plytų sienoje iškirstą angą į Seimo prieigas: mitingų kompleksas buvo paliktas savieigai. Virtuvėj japonišku tikslumu sukriokdavo senas rusiškas šaldytuvas. Išversta į žmonių kalbą, paskutinioji šaldytuvo dejonė skelbė: išgerk alaus! Neslėpsime, Pavasaris mėgo alų. Jis buvo aktyvus alaus kultūros propaguotojas, visada pasiruošęs naudingais patarimais ir gyvu meistriškai rutulėjančio pilvo pavyzdžiu padėti Alaus gėrovų partijai parengti įstatus bei žadamo kongreso tezes. Senasis Brno apdovanojo Pavasario burną tikruoju Klauso gaivumu, ir jis net uždainavo: "Per Klausučių ulytėlą čiūdry drylala..."

Ak, aksominė čekų gomurio revoliucija! "Neįsijausk, Pavasari, - laiku sutramdė pats save, - Darbo žžmonių solidarumo dieną galvodamas apie stipriąsias Vidurio Europos mieles. Verčiau išeik į brodą, įsiliek į likimo giminių eiles ir padėkok partijai už tai, kad gimei. Ir asmeniškai Českai."

Čekiškais akordais prasidėjusi gegužinė per sprindį nuo Lietuvos širdies, plakančios pakaitom tai Pilsnerio, tai Pilsudskio ritmu, nežadėjo nieko gera. Ir vis dėlto solidarumas šaukė. Reikėjo keiktis ir eiti. Po Žvėryno tiltu, sutartoj vietoj laukė drg. R.Lickas su gyvenimo bičiule, vardu T.Lietuva.

Pavasaris įžengė į Vilnių su nemirtingais rusų Hamleto kupletais lūpose: "Mes susitikome kaip rubliai trys degtinei ir išsiskyrėm, kaip degtinė trims!" Patiltė rezonavo. Beveik be pauzės T.Lietuva klasikams atšovė: "Jeu su dėde miega deids, pasigauna diedas AIDS!" "Dėdėdėdė!.. Pėpėpėpė!.." - rezonavo patiltė.


Kiti RoRa tekstai:
Laikas klijuoti kaukes ir jas plėšyti,
Paprastoji pelėdikė,
Kitas pasaulis,
Kol gastrolieriai lipa į sceną,
Trys kryptys,
Saldatofonija Lietuvoje,
Voratinklio struktūra

Taip pat skaitykite:
Stepių vilkas ir jo nepriklausomybė
Filosofijos skiltis

Vartiklis