99-ios kompiuterininkų akimirkos

Reportažas iš Kompiuterininkų dienų'99 Birštone

Perteiksime pamąstymus apie tai, ką išgirdome ar regėjome - ne tik pranešimų, diskusijų metu, bet ir "anapus užsklandos". Šiame rašinėlyje nėra griežtos takoskyros tarp pasisakusiųjų žodžių ir mano interpretacijų. Leidau sau pasiausti "Vartiklio" dvasia.

Antrosios dienos atšvaitai

Papildomi skaitiniai: KD99: Pirmoji diena
KD99 vaizdai ir garsai: Pasaulio sutvėrimas XX a. pabaigoje
KD'97 priminimas: Samanėlių lopšinė

Centre: Bangimantas Starkus Kažkas įdomaus ekrane?

Pagal J. Zalatorių (per plenariniame pranešimą) "informacijos perdavimo greitis didėja". Tačiau kas tai jaučia? Paprastam vartotojui atrodo, kad bitai iš Voratinklio siurbiasi vos vos. Ir tai papildomas įrodymas, kad nulemia ne kokio nors vieno komponento tokios ir tokios charakteristikos, o Voratinklio vystymo visuma.

L.Telksnys dėl informacinės visuomenės:
Reikia, kad į ją galėtų įsijungti eilinis pilietis.
O dabar štai kaip apie ją mano EU pilietis.
Inf. vis. Nereikia, nes

 • brangu,
 • neturiu įrangos,
 • neturiu žinių,
 • neturiu laiko,
 • inf. vis.sukelia nemalonius jausmus,
 • nieko apie tai negirdėjau...

gali
moka
NORI

Inf. vis.:

 • ūkinės veiklos katalizatorius
 • tarpregioninio bendradarbiavimo įrankis;
 • dirbti,
 • teikti paslaugas,
 • gauti paslaugas,
 • bendradarbiauti,
 • konkursai,
 • sukurti darbo vietas...
   
 • Vystyti smulkų ir vidutinį verslą,
 • gaminti naujus produktus,
 • kurti ir teikti paslaugas
 • ugdyti profesinius įgūdžius,
 • užtikrinti valstybės valdymo viešumą,
 • demokratija (aktyvūs piliečiai);
 • puoselėti kultūrą, lietuvių kalbą.

Mokyti,
www.evision.com

Visi mes jau dabar naudojame IT produktus...

O gal mes visi esame metalurgai?

O gal mes visi esame lakūnai?

O gal mes visi esame santechnikai (Ukmergėj)?

Vl. Undzėnas pateikė skaičius:
Lietuvos Interneto vartotojų skaičius:
15 tūkst. LitNet;
7 tūkst. VIKT (3 tūkst. valstybės institucijose);
kiti po mažiau;
viso - apie 90 tūkst. Nors manau, kad tai gali būti labai padidinta

O kiek tarp jų aktyvių? 20%? O gal 25%?
Taigi - apie apie 25 tūkst. O tai tėra tik 0,7% visų gyventojų.
Kai kalbame apie Interneto privalumus ir investicijas jam - iš tikro mes rūpinamės tik tuo 0,7%. Tad ką Internetas duoda Elizai?

Kompiuterių integracijos laipsnį parodo ir tai, kad iš 230 tūkst. Lietuvoje esančių kompiuterių tik apie 25% sujungta į tinklą. Kiti - palaidi... O dar iškalbingesni duomenys apie WWW svetainių kiekį - tik 2,4 svetainės tūkstančiui gyventojų...

Ar tuo kalta tik "finansų stoka"?

Viceministras Gudauskas.
Demografija.
DNS Digital Nervous System - atrodo, kad tai naujas Microsoft išleistas memas, kurio tikslas įsikurti žmonių smegenyse (skaitykite "Minties virusus").

Ką mes matome KD? R. Krukauskas, V. Monkus, R.Ališauskas...
Kuo ne "Juros periodo parkas"? O kur jaunimas?
Gal jo nėra čia dėl to, kad rūpinamės savimi ir valdininkais, o ne jaunimu..
Ir kokie LIKS tikslai, ar kas atsimena? Negi tik susirinkimas Birštone? Ar LIKS nėra tik figos lapas kažkam pridengti?
Kaip galime kažką padaryti, jei net LIKS tikslų neatsimename?
Ar tai "Tavo pažadėtoji žemė?"

O gal, kad nėra jaunimo - tai labai gerai? Tai iš tikro porodo, "kas yra kas"?

Baskas paprieštaravo, kad specialisto jaunystė matuojama ne amžiumi, o idėjomis.

Ir to, ką darome pasekmės: buvo laikas, kai prieš kaimynus pirmavome. O dabar? Demokratiją apsprendžia visuomeninės organizacijos.

E.Kulbokas priminė , kad pradžia buvo ne prieš metų, o 1981-ais Molėtuose...

Kažkada manėm - kad ptik parodysim gerą idėją - ir visi ją apspis... Deja, atrodo, kad prie geros idėjos tik žalios musės limpa...

Reikia turėti tokią galią, kad sugebėtume "danešti" sprendimą valdžiai...

R.Krukauskas...
idėjos buvo geros, o išėjo tik piš...
IT srities būsena tiesiogiai susijusi su bendru valstybės stoviu.
Iki šiol nėra nė vienos normaliai veikiančios valstybinės IS...
Kur mokesčiai, muitai, pasienio apsauga, VADIS, registrai ir t.t.

Kodėl panaikinta RIM?
A. Kubilius: Dėl politinių aplinkybių (atseit, reikia mažinti ministerijų kiekį) Dėl valdžios kompiuterinio neraštingumo - panaikinta ta ministerija, kuri, rodės, daro mažiausiai įtakos valstybei..
Valdžioje nėra supratimo apie kompiuterijos vystymosi ateitį

JAV senate tik 7% supranta, kas yra inf. visuomenė. O kaip pas mus?

A.Raškinis: Suomiai į IT investavo 20% nac. produkto - iškart buvo pastebėtas naujų technologijų eksporto augimas.
Politikai medžioja balsus - toks yra jų darbas. Ar politiko kompiuterinis raštingumas gali turėti įtakos rinkėjų balsavimui?

Inf. visuomenės kūrimas yra sąlyginis dalykas. Jos sėkmę nulemia komercinių sluoksnių investicijos į IT. Pas mus jos sudaro tik 33%. Likę 66% - kitos investicijos.
Didėja miesto/kaimo diferenciacija IT atžvilgiu

Kitos šalys iš savo karinio biudžeto naujosioms technologijoms skiria maždaug 5-7%. Mūsų KAM - tik 0,0005% O kur visa kita nueina galim tik nujausti... O štai JAV švietimo sistemai jau skiriau daugiau dolerių nei karinei sričiai...

Kiekviena ministerija pati įsigyja techniką ir kuria IS. O reiktų vieningo koordinuojančio centro. Taip yra įkurti komitetai, tačiau jie navaldo finansų (ačiū Dievui). Reikia virš ministerijų stovinčio Informatikos departamento - vienijančio IT plėtimą (kaip kokio Saugumo komiteto)... Finansai turi būti ištraukti iš ministerijų ir biudžete pateikti viena eilute... Ak, štai dėl ko mes kovojame - dėl vienos eilutės - ir kad po to ta viena eilutė į vieną kišenę? Ar yra "švarių" ir kompetetingų bei bešališkų valdininkų? Ar regite juos?
Kažko mano akys apmusijo...

Ir kas domisi, rūpinasi ir vykdo IT sritį? Kue teisės aktai - įstatymai? Ar tebesinaudosime 1992-ais priimtu Informatikos įstatymu? Kaip ten su el.parašo ir el.dokumento įstatymais?

Ką gali ministerijų valdininkai, jei jie daro tik tai, ką tiesiogiai paliepia ministras?...

Ir ar nebus iki kepenų, iki kaulų smegenų teisus gerbiamas maestro Giedrius Kuprevičius, galų gale vien tik iš mandagumo gavęs žodį - pareiškęs, kad geras įstatymas - tai "pavykęs lytinis aktas, kuris, ... deja, ... dažnai baigiasi abortu..., kurį dažniausiai atlieka daug geresnis specialistas, nei buvo akto vykdytojas"...

Ačiū eks-ministrui S.Šalteniui, kad Kultūros ministerijoje priveisė el.pašto adresų. Iš 20-ies, kuriais buvo pasiųsti el.laiškai, juos pasiimti sugebėjo tik keletas... Po tel. skambučių paaiškėjo, kad tai be galo baisi problema... El. pašto turėtojos yra kompiuteriškai neraštingos ir visiškai nenori pasistengti... Taigi, vien galimybių sudarymas nieko neišsprendžia... Tad visam tam reikalui (IT, Internetui, švietimui, kultūrai) skiriamos lėšos nueina tiesiog neaišku kam... Gal ir skirti jas reikai tik ten, kur yra garantuota prasmė?

Štai kokia būna kompozitoriaus evoliucija:
Aš ir tik AŠ!
Aš ir Mocartas...
Mocartas ir Aš...
Mocartas...

Dabar visur į pirmą vietą statomas kompiuteris, o ne su juo dirbantis žmogus.

Ir tik dabar Seimo Šv, ir kultūros komitete susirūpinta:

 • kompiuterinės įrangos lietuviškumu;
 • liet. kalbos atpažinimu ir įrašymu;
 • komp. vertimu;

Bet turime problemą - o kaip apsisaugoti nuo informacijos?

A. Baskas: Gerb. akad.M.Sapagovas sakė - Lietuvos "protai" kreipėsi į Prezidentą, Seimo pirmininką, premjerą - ir jie "spjovė" į "proto" balsą. Kada bus tas laikas, kai jie "nespjaus" į jį?

Atsakymas: kai Seime bus "protas"... (tad dabar jo ten nėra, vien tik oželytės)...

Vėliau vyko Giedriaus Kuprevičiaus kompiuterinės "garsų dėžės" improvizacijos pasibaigusios audio-vizualine oratorija "Pasaulio sutvėrimas XX a. pabaigoje". Apie tai - atskiras reportažas "Organika"


Seimo ir vyriausybės atstovai suka akis į šalį?
Seimas ir vyriausybė. Ketvirtas iš kairės - Gudauskas

NSO puslapis
LIKS puslapis
KD'97 priminimas: Samanėlių lopšinė
Organika: Pasaulio sutvėrimas XX a. pabaigoje
TORO: gamtos muzikos garsams pavaldūs
Vartiklio naujienų puslapis
Globalusis lietuviškasis tinklas