Rudeniniai eilėraščiai:

 Algirdas Kugevičius
 Iš ciklo „Nostalgiškos rudens godos“

* * *

Ne tu jau ateini
į mano liūdną tylą,
lietaus nuplautą, vėjo aptaršytą, -
prisiminimai vasaros,
virš žemės pakylėtos,
dar sklando tarsi lapai,
pakąsti šalnos.

Žaizdota eglė stovi
prie kelio susigūžus -
žaibai aplaužė jos žalias šakas.
Benamis šuo, sušlapęs
ir sušalęs, glaudžias
prie jos liemens -
pilkėjantis ruduo.

Pilkumą pasirinkusi
diena jau merkias,
užmiršusi akimirkas
laimingo ryto.
Nedrįsus peršokt
aptvaro niekingo,
už grotų pasiliko
laisvūnė stirna.

Atsižadėjus vasaros
ir palaimingos pievos,
ji slepia liūdesio pilnas akis.
Graudu...

Ne tu
jau ateini
į mano liūdną tylą, -
nuskaidrina ją vėjas ir lietus,
ir kelias, ir dangus žvaigždėtas,
graudžios akys,
už aptvaro baugaus
dar švytinčios viltim...
     
Giedra Radvilavičiūtė

Rudens pantomima

Lyg man įkąsti norėdamas,
Dangumi čiaužia ir vaipos,
Kopėčiomis debesų pasišokinėdamas
Geltonas 
    gyvatiškas
         žaibas.
Apšviestos akimirksnio baltos šviesos,  
Paskutinių žiedų dega galvos.
Neaprėpdamos vaivorykštės visos.
Kūkčioja,
    taškosi
        spalvos.
Šakos pilkėdamos šaukiasi saulės,
Nes ore be garso jokio
Lapai – vasaros apgaulė –
Šoka grakštų
      rudenio
          šokį.

Janina Marcinkevičienė
Sėjėjas, 2015 m. gruodis

Ėjau takais ir miško proskyna,
Per samanas, viržynus, gojelius,
Žiūriu – uogelę kėkštas nuskina,
Stebiuos – atsistebėti negaliu...
Nebijo kadagio spyglių.

Kur neš uogelę, kas atspės:
Gal rinks arti jai minkštą guolį,
O ji išdygus sužaliuos...
Gal nuskraidins kažkur į tolį,
Gal neš, kur nieks dar nepasėjo,
Kad čirkštų ten kėkštai spygliuos.

Jei ne kėkštas – kas pasės? –
Nepakelia uogelių vėjas.

Nešvaistyk laiko
Paulius Širvys. Eilės
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Algis Markevičius. Eilėraščiai
Bitė Vilimaitė. Juoda Dėmelė
V. Šmitas. Kaip mes kūrėme pasaulį
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Kaori Fudzino. Ką užmiršta Sioko-san
B. Bjornsonas. Pavojingos piršlybos
Kinijos poezija: Sun Jui. Vėjas
Via est vita; Užmaršties upė
Aidas Marčėnas. Nuotaika
Visa tiesa apie Duras
Skaitiniai, poezija
Poetines vizijos
Vartiklis