Aleksys Churginas
Ūkanų krantas

    Išgąsdinti paukščiai

   Tegul rausta vakarė šviesa,
     tegul vynuogės rausta,
   tegul magina akį
     skaidriu švelnumu,
   tegul mėnesiai neša mane
     tartum vandenys plaustą,
   bet lai būna mažiau
     tų išgąsdintų
   paukščių širmų,
   kurie primena man,
     kad jau baigias
   vasarvidžio vaišės,
   kad dienoraščio mano
     palaidus lapus
   nelabasis, duris atidaręs,
     į lauką išpūs
   ir po to dar kvatos
     lyg iš pykčio pakvaišęs,
   kad gyvenimo plaustas
     tiek amžių
   neskyla perpus.
   


      Pasmerkimas

    1


   Kam laiminu
   tas dideles, tas juodas
   akis, kurių
   bijodavau anksčiau,
   kur šitiek kartų
   skendo mano luotas-
   ir aš jį veltui
   gelbėti bandžiau,-
   kam žvilgsniai mudjiejų
   lyg du kareiviai
   vėl susitinka
   sankryžoj lemčių,
   kam, nusilenkęs
   pikto džiaugsmo deivei,
   aš tartum dieną
   gimtąją švenčiu
   visų legendų savo
   pasmerkimą
   be graudesio,
   be graužaties kančių?

    2


   Nesmerkite manęs
   už tai, kad dešimt
   įsakymų šventų
   sulaužiau gal,
   kad suklupau pusiaukelėj,
   nesmerkite,
   kad taip ilgai ruošiausi
   atomazgai,
   kurios kiti ieškos,
   kad krito mano užmojai,
   kaip kriaušė
   nunokusi
   nukrinta nuo šakos,-
   už tai manęs nesmerkit,
   kad į juodą
   fatamorganą
   spindinčių akių
   juokaudamas
   likimas meta luotą,
   kuriuo kasdien
   į nežinią plaukiu.


      Paskutinis teismas

   Mane teisė trys
     jau akli
     šio pasaulio teisėjai,
   mano pypkė geso,
     apyblandoj smilkdama,
   temo salės langai,
     nuo jų
     aš visas tamsėju,
   ir įėjo minkštai
     naktim apsisiautus dama,
   kurią pažinojo kadais
     dar Šekspyras,
     ji tarė:
   "Ką jūs teisiat?
     Jis -
     tik visatos dulkė, žmogus,
   o aš - jo lemtis,
     aš jo dvasia geradarė,
   o aš - jūsų mirtis,
     nusimeskite perukus".

Vis tiek ateis pavasaris...
Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Hamsunas: svajotojas ir užkariautojas
E. Matuzevičius. Abejingumo neturėtų būti
Kuo tapo suaugµ Pepļ Ilgakojinļ ir Kalis Bliumkvistas?
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis