Vladas Braziūnas


  Atolaidis

 Saulė šypteli vos vos -
 baltas kiškis ant kalvos,
 kur balta meška gulėjo -
 sniego ir dangaus spalvos.

 Žemėn geriasi žiema.
 Jau pavasaris, jau šėma.
 Kaip visi žvėreliai šerias,
 mums balas priverkdama.

 Prigurgena upelius
 kaip paklius. Bet tu neliūsk,
 šypsenėle slapūnėle -
 šok nuo lūpų kiškeliu!


  Išeinančios pušys

  Virš stogų apsnigtų, kaminų
  baltos žąsys - virš degančios Romos,
  baltas nerimas mano dienų -
  baltas sniegas aerodromuos.

  Vadenyno dugne pilnatis
  baltą naktį sidabro prižėlusią,
  ir šviesu atminty ir širdy -
  balta balta, balta pašėlusiai.

  Ir tegu virš baltų kaminų
  mano baltosios paukštės skrenda:
  man brangu ką regiu, ką menu,
  ką pinu į baltą legendą.


   Kaimas

  Čia senas kluonas
  pasauliui atlapas,
  čia kepa duoną
  ant klevo lapų,

  čia kregždės leidžias
  į sausą obelį,
  rūpintojėlis veidas -
  senobinis -

  žiūri kaip gandras
  namo negrįžta,
  kaip mes prarandam
  tokią vaikystę.


   Kitas spalis

  Šilto vėjo
  nuo jūros glostomas,
  atšlamėjo
  spalio saulėlydis.

  Kilo mėlynas
  rūkas nuo uosto.
  Mudu ėjom
  lyg filme sulėtintam.

  Per šiltą vėją,
  per rūko sieną
  įsižiūrėjau
  į tavo sielą:

  ir tavo siela
  šilta kaip pienas,
  lengva kaip pūkas,
  kaip šiltas rūkas.



Hilė Harm. Viso labo tik širdis
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Christian Libens. Sekso poetika
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Kuo tapo suaugµ Pepļ Ilgakojinļ ir Kalis Bliumkvistas?
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis