L. Gutauskas
Iš rinkinio Betliejus, 1996

Leonardas Gutauskas (g. 1938 m.) - rašytojas, tapytojas; Rašytojų sąjungos (nuo 1967 m.) ir Dailininkų sąjungos (nuo 1976 m.) narys. Literatūroje debiutavo 1961 m. eilėraščių rinkiniu „Ištrūko mano žirgai“. Eilėraščiams būdingas panteistinis artumas gamtai, tapybiškas vaizdas, rafinuota metafora. Vėliau juose atsirado bibliniai motyvai. Išleido per 16 iliustruotų eilių knygų vaikams, kelis romanus, tarp jų ir autobiografišką „Vilko dantų karoliai“ (3 t., 1990). Nutapė natiurmortų, religinių, mitologinių, abstrakčių kompozicijų. Taip pat apie 10 poezijos rinkinių, tarp kurių vienas paskutiniųjų yra „In fine: eilėraščiai“ (2004). Jo paveiksluose vyrauja sakralinė, iškilminga nuotaika, vaizdai metaforiški, paremti poetiniais įvaizdžiais, senovės graikų, Rytų civilizacijų, lietuvių tautodailės simboliais ir vaizdiniais.

   Vakarinė malda

    < . . . >

Skruzde darbščioji, prisimink mane
Dievo karvyte, meužmiršk manęs
Basa griežlele, prisimink mane
Vieversio balse, pašauk mane
Gerve aukštybių, pašauk mane
Volunge aukso, prisimink mane
Atpirkimo duona, neapleisk manęs
Žmogaus Sūnau, nepasmerk manęs

    < . . . >

    * * * * *

Tikėk, sesuo, jau Viešpats laukia,
Kada bus peržengtas mirties tabu.
Jis lyg Skrajojantis Olandas plaukia
Virš katorgų, griuvėsių ir kapų...

    * * * * *

Iš gervių trikampio pažinsi Dievo akį,
Iš jųjų klyksmo - tai, ką jis pasakė
Senam poetui spalių vakare:
Esi tik vėjų nupūsta blyški plaštakė.

    * * * * *

Žvelgiu į žolę, tartum į maldyno
Bedugnį puslapį, kuris mane maitino
Vynu ir duona, nors deja žinau:
Ne žolėje - Tas, kurs save visiems dalino.

    * * * * *

Pasensta knygos ir žmogus pasensta
Knygas parašęs, už langų kau temsta,
Pavargę akys žodžių nepažins,
Kurių kadais rieškučiomis kaip smėlio buvo semta.

    * * * * *

Aš ant akmens užmigt padėjęs galvą
Norėjau, nes mačiau tik akmeninę spalvą
Danguj ir žemėj, bet gerai menu:
Tai buvo ne akmuo, o angelo pagalvė.

    * * * * *

Kai būsi jau visa dulkėms paaukojęs,
Tau saugo tylą voras aštuonkojis
Su kryžiuku sidabro ant kupros,
Slapčiausius nebūties patamsius apieškojęs.

    * * * * *

Iš sėklos per šaknį, per stiebą,
Pro mėlyną šonkaulių angą
Kažkas mums rėplioti liepia
Į aklą ir dūstantį dangų.

Jonas Šiožinys. Eilės
Vis tiek ateis pavasaris...
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Su blizgančiais šaukštais prieš klasiką
Rezidento pamokslas nepažįstamiems ponams
Kuo tapo suaugę Pepė Ilgakojinė ir Kalis Bliumkvistas?
E. Matuzevičius. Abejingumo neturėtų būti
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Algirdas Markevičius. Smėliadėžė
Volė Šojinka. Interpretatoriai
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių skiltis
Vartiklis