Darius Jurevičius

Naujos eilės
 Dar gyvi

Turėjau didelį kalną
Jis mano kambary
Daro pratimus
Aš Baltijos jūrą
Mano puodelyje
Kvepia arbata
Aš meilę
Patranka
Gedimino pily
Ir nuotrauką seną
Visi dar gyvi

  Banga ir smėlis

Smėlis atėmė -
Ranka grąžins
Jūros ranka
Skęstanti pavyde
Grąžins pasaką
Švelnią krūtį
Kaip vaiką
Namo
Šauks

  Tuoktis

TraukinysRatas
Šlapias
PaltasLietpaltisSkėtis
Kiauras
LabaigerasRėtis beveik kaip
MuzikaLangas ir Sūris
Susigūžęs Ežys -
Sudraskė žemę
O išvagojo Valstietis
Pramiegojęs saulę
Nukrito Pavasaris ir
Išlindo pro eketę Žvejys
Prapliupo juoktis
Stop
Pamatė mergaitę
Tuoktis tik Tuoktis

  Apie mūzą

Mūza ten kur
Vakaras lyg migla
Sėda į sielos taksi
Ten kur puokštė natiurmorte pražysta
Smūgiu į kaktą
Ten kur susipeša moterys
Nebūtinai kontrolierės
Su atraitotomis rankovėmis
Ir ne prie jūros
Raudonos jų krūtys oro balionais iškyla
Prie mūzos skrenda lyg paukščiai
Ir suka lizdus
Prie mūzos raitosi gėlės
ir sklendžia
Voratinkliai

Sesės ir reguliuotoja

Supynusios kasą
didelę kaip Nidos
kopą sesės
čiuožia žemyn
kūlversčiais su
pilnom burnom smėlio
ir juokiasi
iš kišenių byra sėklos
ir iš karto pradeda želti
žolės kaip varputys
O viena ant kalno
stovi ir eismą reguliuoja
Šiaurys vėjas
rėkia
Dar nestiprus
Lietaus neprognozuoju
pragiedruliai
ką
kaimas toks iš Baltušio
knygos
patikslina

Penkiabriaunė kaip moteris

Nukrenta žvaigždė
tau į delną
žvaigždė (kam?) susilieti
su tavo sapnais
ir ne taip svarbu
ar penkiabriaunė
ar moteris
kino aktorė
kampus suskaičiuosi
ryte
kai tavo kūnas
sups prisidengusias lelijas
nuo įžūlių
akis išsiurbiančių
lyg taurų gėrimą
vilkų
O dabar susuk
į spindulių kamuolį
ir numezk kepurę su
snapu kaip toj
dainoj apie žuvelį
ir dar gražesnę
skaistesnio veido
ir žvilgsnio
kad visas pasaulis
paraustų

Mūsų dainos

Mūsų dainos lekia per žemę
persiduoda iš kišenės į kišenę
dar per burnos kvapą
per lūpas
perskeltas lūpas
per kraują
musų dainos
kas jas dainuoja
jaučiasi suaugę
susižiedavę su kalnais
medžiais ir žolėm
Ir atsigulti į jas taip smagu ir dainuoti

Jie

visi jie sėdi suspaudę
kojas neaišku kodėl
visi jie žvelgia į tolį
moja
tik protingos akys
išduoda kvailybę
matj rodina rodnaja
slepiasi šypsnys
iš rusų
paveldėtas atvirumas
puola į glėbį
paskui duoda į snukį
gėlele saulele motinėle
rauda
gražų daiktą sugadina
kaip raudoni kazokai
kaip kūdikiai
kaip šunims ausis nurovę
pirdaliai

Įkvėpimas

didelė dėžė pilna
rutuliukų
ir žinojimas neišvengiamai
pasklis aplink
kai nieko nėra
kai gaubia tamsa
kiekvienas įkvėpimas
sukels vibraciją
jau galima pradėti
vienas įkvėpimas
du du rutuliai lekia
žeidžia kitus
trys keturi penki
ir griūna miestai
namai nuo kvėpavimo dažnio
tu nieko nesupranti ir bandai
pasislėpti kampe
ir tūkstantąjį kartą
verki

Pūkis

pūkelis pakilo
ir skrido
vaidino baleto šokėją
sukdamasi ant pirštų galų
be žemės traukos
tik nuo saulės ir vėjo
lietaus ir sausros
nuo laimės apsvaigusi
niūniavo dainelę
lia lia lia lia
plaukdama vis tolyn
gražėjo ir lūpos
jos kojos
laikysena nendrės
pūkelio neliko liko tik svoris
ir vėjas vien jai
vien jai vien jai
vienjaivienjai
vien jai


Sofija Maidanskaja. Eilės
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Deividas Konstantainas. Arbata Midlande
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Veronika Tutenko. Neo dekvatumas
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis