Marcelijus Martinaitis


    Daina
    neparašytam eilėraščiui

  Bėki, eilute,
  galan gyvenimo,
  galan gyvenimo -
  per visą knygą.

  Bėki per knygą
  lapas po lapo,
  lapas po lapo -
  galan gyvenimo.

  Palaidi žodžiai
  vėjas per knygą,
  veja mažąsias
  didžiosios raidės.

  Bėki, eilute,
  lapas po lapo,
  o pabėgėjus -
  dar palūkėki.

  Žodžių užvyta
  sustok pabėgus -
  mes dar pabūsim
  vidury knygos.

  Mes dar pabūsim
  vidury knygos,
  vidury knygos
  susimąstysim.

  Po to pabėgsi
  mane palikus
  galan gyvenimo
  nepalūkėjus.


    Jaunavedžiai

  Užsirakinę duris,
  nuleidę užuolaidas,
  pritemdytame kambaryje.

  Užsidarę dviese
  nuo miesto, bažnyčių,
  nuo valstybės,
  nuo bibliotekų, teatrų, -
  kad nieko neįžvelgtų praeiviai,
  klasiko paminklas skvere
  pro aptemdytą langą,
  kur vyksta meilės grumtynės.

  Jie vengia enciklopedijų,
  peizažų ant sienos,
  senos tėvų fotografijos,
  papuošalų,
  dokumentų.

  Miestas pritemęs -
  vienas kitas praeivis, šuva,
  automobilis,
  -ibinto šviesa, palieta ant asfalto,
  klasikas, labiau įsikniaubęs į bronzinę knygą,
  ir dar vienišesnis.

  Tik šičia tamsu -
  nuo visų pasitraukę
  už aptemdyto lango
  dviese
  repetuoja agoniją. 


Skaitinių ir poezijos puslapis
Poetinės Vizijos
Siūlai, siūlai susivykite...
Paslaptingas reiškinys: hyper-pasakojimas
Romanas 'Palikti'
Atgyja vėjas
Asfodelijų pievos
Alegorija "Kutai"
Adomas Mickevičius. Piligrimas
Lukas Vangelis. 13 17 40
Lukas Vangelis. Iki ir po sapno
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
A.Zalatorienės eilėraščiai: SKINU DIENAS
Žigmondas Moricas. Vainikas
Fantastikos puslapis
Vartiklio naujienos
NSO puslapis