K. Jungo mintys apie sapnus  

Pabudau su sapnu akyse,  Allen Ginsberg  

Jie irgi yra mūsų gyvenimo dalis ir kartais tikresnė dalis…
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Neturiu teorijos apie sapnus. Nežinau, kaip atsiranda sapnai. Ir net nesu visiškai įsitikinęs, kad mano sapnų būdas yra vertas vadintis "metodu"… Iš kitos pusės, žinau, kad, jei apie sapnus mąstysime ilgai ir kruopščiai, jei sukiosimės aplink vėl ir vėl, beveik visada kažkas gali iš to atsirasti. Tai nebūtinai mokslinis rezultatas, kuriuo galime puikuotis ar naudotis; tačiau tai svarbus praktinis elementas, parodantis pacientui, kuo užsiėmusi pasąmonė. Ir netgi man nesvarbu, ar mano apmąstymai apie sapnus yra moksliškai patikrinami ir patikimi… Aš visiškai pasitenkinu tuo faktu, kad rezultatas kažką reiškia pacientui ir vėl suteikia gyvenimo malonumą. Sau galiu leisti tik vieną kriterijų savo veiklai – ar tai veikia?
Psichoterapijos paskirtis, 1931

Sapnas yra nedidelės slaptos durys į giliausią ir slapčiausią sielos dalelę, į tą kosminę tamsą, kurioje psichė buvo ilgai iki atsirangant pirmajai ego sąmonei ir kuri išliks psiche nesvarbu, kaip plačiai išsiplės mūsų ego sąmonė. Visame kame ego sąmonė yra izoliuota, nes ji atskiria ir diskriminuoja, ji pažįsta tik atskirybes ir mato tik tai, kas susiję su ego. Jos esmė yra ribotumas, net jei ji pasiekia ir tolimiausius žvaigždynus. Visa sąmonė atskiria, tačiau sapnuose mes panašėjame į visuotinesnį, tikresnį, amžinesnį žmogų, gyvenantį pirmapradės nakties tamsoje. Ten jis vis dar yra visa; ir visa yra jame, neatskiriama nuo prigimties ir laisva nuo visų ego priklausomybių. Jis yra iš visa vienijančių gelmių, iš kurių kyla sapnas, kad ir koks jis būtų vaikiškas, groteskiškas ar nemoralus.
Šiuolaikinio žmogaus psichologijos prasmė, 1933

Pirmykštės tautos, kurias stebėjau rytų Afrikoje, laiko, kad "didelius" sapnus sapnuoja tik "dideli" žmonės – žiniuonys, burtininkai, vadai ir pan. Tai gali būti tiesa primityviame lygyje.
Šiuolaikinio žmogaus psichologijos prasmė, 1933

Carl Jung Sapnas yra atskiras pasąmonės pasireiškimas. Kaip psichė turi dienos pusę, kuria vadiname sąmone, taip ji turi ir nakties pusę – nesąmoningą psichinę veiklą, kurią pastebime kaip sapnų fantaziją.
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Pasisakydamas prieš Froido požiūrį, kad sapnas yra troškimų išsipildymas, laikau, kad sapnas yra spontaniškas pasąmonės būsenos atsivaizdavimas simboline forma.
Bendrieji sapnų psichologijos aspektai, 1916

Sapnas parodo paciento vidines tiesas ir tikrovę taip, kaip iš tikro yra – ne taip kaip man sietųsi ir ne taip, kaip jis norėtų kaip būtų, bet taip, kaip yra.
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Požiūris, kad sapnai tėra nuslopintų troškimų vizualiniai išsipildymai, yra beviltiškai pasenęs. Tikrai, yra sapnų, kurie išreiškia troškimus ar baimes, tačiau kaip dėl visų kitų dalykų? Sapnuose gali būti nepaaiškinamų tiesų, filosofinių pareiškimų, iliuzijų, nevaldomų fantazijų, prisiminimų, planų, nuspėjimų, iracionalių patirčių ir netgi telepatinių vizijų – ir dangus težino ko dar.
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Sąmoningo suvokimo nebuvimas nereiškia, kad sapnas neturi jokio poveikio. Net civilizuotas žmogus gali kartais pastebėti, kad sapnas, kurio neprisimena, gali nežymiai pakelti ar pabloginti nuotaiką.
Priartėjant prie pasąmonės, 1964

Sapnas yra ne kas kita, kaip idėja, pasiekusi mus iš tamsios, viską vienijančio psichės pasaulio. Kas gali būti natūraliau, kai pasimetame tarp begalinių ir izoliuotų to pasaulio paviršinių detalių, nei pabelsti į duris ir paprašyti, kad ji ateitų, priartindama mus prie žmogaus egzistencijos pagrindų? Čia susiduriame su atkakliu išankstiniu nusistatymu, kad sapnai yra tuščias dalykas, jie nėra realūs, jie meluoja, jie tėra troškimų išsipildymas. Visa taip, tačiau tai tėra atsiprašymas, kad sapnų nepriimame rimtai, nes tai nėra komfortabilu. Mūsų sąmonės intelektualusis pradas mėgsta būti izoliuotas nepaisant visų jos nepatogumų, todėl žmonės daro viską, o priima, kad sapnai yra realūs ir pasako tiesą.
Šiuolaikinio žmogaus psichologijos prasmė, 1933

… reikia atsiminti, kad kiekvienas žmogus atitinka visą žmoniją ir jos istoriją. Kas buvo galima žmonijos istorijoje plačiu mastu, tas taip pat galima kiekviename žmoguje siauru mastu. Ko reikėjo žmonijai, to gali reikėti ir individui. Tad nenuostabu, kad religinė kompensacija vaidina svarbų vaidmenį sapnuose.
Bendrieji sapnų psichologijos aspektai, 1916

Kita sapno determinantė yra telepatija. Šio reiškinio autentiškumo jau negalime neaptarinėti. Labai paprasta yra neigti jos egzistavimą, tačiau tai neverta paminėjimo nemokslinė procedūra. Eksperimentu nustačiau, kad telepatija sukelia įtakojančius sapnus, kaip ir buvo laikoma nuo senųjų laikų. Kai kurie žmonės yra ypatingai jautrūs ir dažnai sapnuoja telepatinius sapnus…. Neabejotinai, kad reiškinys egzistuoja, tačiau man neatrodo, kad jo teorija būtų paprasta.
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Sapnai tiek paprasti ar sudėtingi, kiek pats sapnuojantysis, tik jie yra truputį anksčiau nei atsiranda sapnuojančiojo sąmonėje. Savo sapnų nesuprantu geriau, nei bet kuris iš jūsų, nes jie yra anapus mano pasiekiamumo…
Analitinė psichologija: teorija ir praktika, 1935

Viduramžių ekleziastiniuose rašiniuose neneigiama, kad dieviškoji įžvalga gali ateiti sapno metu, tačiau tai nebuvo labai skatinta – ir Bažnyčia pasiliko teisę spręsti, ar apreiškimas autentiškas ar ne.
Psichologija ir religija, 1938

Kaip individai mes nesame visiškai unikalūs, o esame panašūs į kitus žmones. Todėl sapnas su kolektyvine prasme pirmiausia yra sapnuojančiajam, tačiau tuo pačiu metu yra ir faktas, kad jo laikinos problemos yra ir kitų žmonių problemos.
Šiuolaikinio žmogaus psichologijos prasmė, 1933

Gamta dažnai yra neaiški ir neįžvelgiama, tačiau ji, skirtingai nuo žmogaus, neapgaudinėja. Tad turime priimti, kad sapnas yra tuo, kuo pretenduoja būti, - nei daugiau, nei mažiau. Jei kažką jis perteikia negatyvioje šviesoje, nėra priežasties tvirtinti, kad jis išreiškia pozityvų dalyką.
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Bet kuris paaiškinimas tėra hipotezė, bandymas perskaityti nežinomą tekstą. Neaiškus sapnas, paimtas atskirai, sunkiai patikimai paaiškinamas. Todėl skiriu mažai dėmesio atskirų sapnų aiškinimams. Tam tikras patikimumo laipsnis pasiekiamas tik aiškinant sapnų sekas, kai vėlesnis sapnas ištaiso ankstenių sapnų aiškinimuose padarytus netikslumus. Taipogi, pagrindinės idėjos ir temos daug geriau atpažįstamos sapnų sekose.
Praktinis sapnų analizės panaudojimas, 1934

Miegas ir sapnai
Cogito ergo sum
K. Jungas ir mandala
Karlas Jungas ir NSO
Filonas apie sapnus
K. Jungas. Vėlyvosios mintys
R. de la Serna. Nauja sapnų teorija
R.Kaijua. Sapnų apžavai ir problemos
Nyčės filosofija mūsų patirties šviesoje
Froidas. Totemas ir tabu. Tabu ir jausmų ambivalencija
Vardas ir skaičius rusų ir kinų filosofijoje
K. Kastaneda. Dono Chuano mokymas
Archetipo koncepcijos vystymasis
Ralph Robert Moore. Sapnai
Cogito ergo sum: Sapnai
Kristus Solovjovo mąstyme
Filosofijos atsiradimas
Tarp sapno ir tikrovės
Levi. Mitas ir reikšmė
Froido kelias
Filosofijos skyrius
Vartiklis