Žvilgsnis nuo ąsočio dugno
(Tekstas, pateiktas "Veidrodžiui")

Apie InfoBalt'97 parodą "Vartiklio" diskusijų klube nuomonę reiškė jos lankytojai, kai ką skaitėte spaudoje (paslėptos reklamos arba žurnalistinės paleistuvystės perliukai). Aš pabandžiau pasikalbėti su pačiais parodos dalyviais, t. y., pateikti parodą ne iš išorės, o iš vidaus. Išsamūs pasisakymai yra "Vartiklyje", o čia tėra visų jų ir asmeninės autoriaus nuomonės sintezė.

Gal nebus didelis netikėtumas, kad rasite ir tokių nuomonių, kurios dažniausiai nebūna RAŠTO ŽENKLAIS dėstoma, - jos lieka tik gyvuose žodžiuose, tarpusavio susitikimų pokalbiuose ir t. t. Nesistengta gražinti ar pudruoti vieną kitą žodį ar teiginį. Tegu būna taip, kaip yra.

Šiais metais sunku buvo pasislėpti nuo akinančio skaitmeninių fotokamerų žvilgsnio. Jos gyvačių akimis sekiojo kiekvieną lankytoją, besitaikydamos kaip jam kuo skaudžiau įgelti. "Internet" užkimęs rėkia: "Kuo greičiau duokit piešinių!" Ir gamintojai sukruto, kaip į skruzdėlyną prisėdę - kiekvienai firmai garbės reikalas pagaminti tokį niekutį (tikras daiktas iki 27 žaliųjų štukų kaštuoja, bet nė vieno tokio parodoje išvysti taip ir nepavyko). Tad ir autorius tampėsi su savimi "Epson" firmos skaitmeninę muilinę, į kurią kartais įkrisdavo tai kokia žavi užsienietė blondinė, tai stiuardesių pulkelis, o kartais ir stambi žuvytė (net ir Vytautas) bei jų atžalytės.

Net juokas imdavo: pažiūri į kairę - ten "Alna" panašiu HP aparatėliu pliaukši, meti žvilgsnį atgal - "Minolta" savuoju žaibu kerta... Paroda - pliaukšių kraštas.

Sustiprėjo IBM invazija - nulinkus pusvarpei (OS/2), žydrajam milžinui pavyksta atsigriebti galingais kompiuteriais ir taikymų platformomis (DB2 ar "Lotus Notes"). Bet čia labai jau gudriai prašnekau, - geriau patrauksiu į lankas sniego plaštakių pagainioti.

Suku ratelį į vieną pusę. Daug dėžučių, visos kažką birbia, o ką – neaišku; kitos dykos stovi - praeiti trukdo. Tad pamindžiodamas kitiems kojas – praėjimai siauri, o žmonių galybės (ar menatėte įdomaus stenduko?) - staiga sustinstu: anekdotas. Savo akim netikiu - Teisinės informacijos centras rašo apie teisininkus.

Chirurgas, architektas ir teisininkas susiginčijo, kuri iš šių profesijų yra seniausia. Chirurgas sako: „Chirurgija yra pirmoji profesija: Dievas iš Adomo išėmė šonkaulį ir sukūrė Ievą." Architektas: „Ką tu, Dievas buvo pirmasis architektas, kai per septynias dienas iš chaoso sukūrė pasaulį." Teisininkas: „Džentelmenai, o kas jūsų nuomone sukūrė tą chaosą?"

Šį plakatą papildo teisininkų Eglė: „Gražiausia man yra frazė, kurios pradžia parašyta mūsų lankstinuke „LitLex - tai sutaupytas Jūsų laikas", o pabaigą tegu tyliai pasako Tauras". O Tauras taria: „Kai kam, galbūt, tai tik minutės, o kai kam - ir metai".

Pabaksnojęs pirštu „Prototechnikos" lakoniško stendo balionėlius, pagaliau patraukiau į pagrindinį pastatą. Ir tenka sutikti su "Elsis", kad „paroda jau didelis šou, daug "Omnitel" ekranų - visi tik žiūri. Visai kaip Vakaruos. Iš kitos pusės, firmos tampa panašios viena į kitą. Kad išsiskirt - reikia turėti kažkokį "cinkelį". Iš to ką matėm pas kitus, - patogu būtų antram stendo aukšte turėti savo kavinę - kaip pas "Bitę" ar "Omnitel". Mokam už tą patį plotą - ačiū Dievui, už orą dar nereikia mokėti".

Neiškentęs paklausiu: "O kokie nesklandumai persekiojo jus parodos metu?" "Iš pradžių dvi dienas nepavyko rasti ryšio su "Taide". Organizatoriai patiesė tris kabelius - niekaip neatsirinkom, kuris iš jų mūsų. Dvi dienas po to įvairiai junginėjome, kol radome reikalingą. Ir dar prisimename, kaip ieškojome geriamo vandens... Apėjom visus rūmus, pirmą salę, antrą salę... Antroje dienos pusėje parodė, kur jo yra - šalia laiptų, prieš "Alcatel" stendą, toks siauras koridoriukas link vandens".

Parodoje buvo bandoma organizuoti "švarių rankų" akciją, suteikiant parodos dalyviams galimybę pareikšti, kad jų kompiuteriuose nėra "piratinės" programinės įrangos. Dalies dalyvių (bet ne visi, - tarp jų ir rėksmingasis "Sonex", nuo kurio sukeliamo triukšmo kartais norėdavosi, kaip stručiui, kišti galvą po kilimu) kompiuterius puošė lipdukas "I'm clean" ("Aš švarus"). Bet kaip kitaip ta akcija ne itin pasireeiškė ir, ko gero, apie ją mažai kas ir išgirdo. Nebent per klaidą sutikdavo patį Holmsą, bet ir tai nelabai suprasdavo, ką jis čia veikia.

Bet aš radau "Auksos" firmą, kurios arkliukas yra valymo priemonės raštinės įrangai. Ir paklausiau: "Ar tikrai "I'm clean" lipdukus turintys parodos dalyviai yra švarūs?" "Ne jie tik pusiau švarūs (juokiasi)... Galime net pasakyti, kad jie rytais nesiprausia. Prausiasi, galbūt, tik vakarais - vakarėliuose ir spirituotais patiekalais. Bet taip jie dar labiau terliojasi" (juokiasi). Ir dar priduria: "Man labai patiko "Piguvos" stendas - dėl dizaino ir tvyrančios tamsos dar galima ginčytis, bet tas kompiuterio muliažas, užrašas "čia pigus kompiuteris" ir kaina – 4 tūkstančiai (ir iš tikrųjų pigus kompiuteris tiek ir kainuoja)! O toliau yra HP kompiuteris, prie kurio parašyta: "čia geras kompiuteris". Labai puikus žaidimas... Labai liūdnai atrodo "Telecom" ekspozicija - pristatyta telefono būdelių. Man visai nebuvo noro prie ten dirbančių žmonių prieiti ir pakalbėti."

„Auksa" tęsia: "Mes pristatome "Navision" apskaitos sistemą ir apie ją dažniausiai domisi tie, kuriems jos reikia. Ir čia priėjo viena lankytoja, kuri patikino, kad yra namų šeimininkė ir paklausė, kaip "Navision" galėtų padėti jai namuose. Skaičiuoti su "Navision" namų biudžetą - įdomus sprendimas. Gal tai konkurentai rinkąs tiria" (juokiasi).

O ką galėtų pasirinkti namų šeimininkė namų biudžetui skaičiuoti? "Viską gali padaryti "Excel" programa. Ir šiaip, ši skaičiuoklė turi daug neišsemtų galimybių, aišku, tol, kol nėra didelių duomenų apimčių. Nedideliems sprendimams nepamainoma programa."

Atsisveikindamas „Auksos" vadovas priduria: "Būtų ir norų užmušti pasaulį, pavyzdžiui, parodoje rodome dėklus CD-ROM diskams - susidomėjimas jais milžiniškas". Įsidėmėjote? "Auksa" iš Alytaus - ir jūsų technika auksu spindės!

J. Kavaliauskui iš "Informacinių technologijų" pasigedo bendravimo tarp atskirų kompiuterinių firmų. Nebuvo ir bendrą problematiką nagrinėjančių seminarų - vienintelis įdomus jam tebuvo seminaras "Inovacijos ir informacinė visuomenė", kuriame šnekėjo R. Krukauskas, pareiškęs, kad "jeigu norime Lietuvoje padaryti rimtas informacines sistemas, tai turi būti įrašyta į politinės partijos programą". T. y., jokia firma negali garantuoti, kad išspręs pasienio, mokesčių ir kitas problemas. Ji tegali pateikti technologijas, bet ne ne organizacinius sprendimus.

Visi kiti seminarai buvo tik apie tai, kas ką parduoda. Labai dažnai atvažiavęs užsienietis nieko nauja mums nepasako. Jie teatveža tam tikras naujienas, kurias pasiruošę pasakyti labai didelei auditorijai. Pavyzdžiui, "Oracle" atstovas kadaise šnekėjo apie "Oracle" bendradarbiavimą su "Microsoft" firma dėl "Windows" NT. Šiandien bet kuris Lietuvos specialistas, atsivertęs "Internet", iškart pamatys tai. Mes jau esame lygūs su jais informacijos kiekiu ir žiniomis, apie tai, kas vyksta pasaulyje. Štai Vilniaus universitetas turės tokią "Oracle" versiją, kurios dar neturi Stokholmo universitetas. Praėjo tie laikai, kai užsieniečiai galėjo važiuoti čia kaip pas kokius atsilikėlius ir atnešti šviesą.

Kavaliauskas pastebi dar vieną tendenciją. Žmonės, kurie pradėjo prekiauti kompiuteriais bei kurti technologijas, atėjo iš Mokslų akademijos, kur užsiėmė rimtais dalykais - jų intelekto potencialas buvo žymiai aukštesnis nei paprasto komersanto. Tie žmonės nori labiau bendrauti ir plėtoti, sakykim, informatikų gildiją. Taip pat norėtųsi informatikos sąvoką išplėsti prijungus informacijos vadybą.

Patiko "Lema", kuri pateikė informaciją apie tai, ką ji veikia, bet nedemonstravo kompiuterių. "Lemos" stendas – Ozerinsko sukurtas videomenas - netikėtas ir labai geras sprendimas. Kai kurie žmonės net pareiškė, kad tai jau paskutinių rinkos gyvavimo dienų požymis. Daugiau dėmesio reikia kreipti į socialinius aspektus, nes kompiuteris daugeliui yra juoda dėžė, kuri jo nedomina, jei jos tuo metu nereikia.

Nuo "Informacinių technologijų" nusileidęs laiptais atsidūriau prie "Rivilės" kompiuterių, ant kurių (kaip ir daugelyje kitų stendų) puikuojasi užrašas "Microlink". Ką jis reiškia? – klausiu. "Microlink" maloniai pasiūlė parodai pasinaudoti jos kompiuteriais. Tai patogu - nereikia vežti savo kompiuterių ir trikdyti firmos darbo" – išgirdau. „Ir to nepasiūlė firmos, čia Lietuvoje surenkančios kompiuterius?"„Taip, jei būtų pasiūlę, mes būtume pasinaudoję jų paslaugomis. Dabar tos firmos leidžia iš Lietuvos išvežti pinigus į Estiją. Bet tikimės, kad padėtis gali pasikeisti, ir kitais metais visur vietoje "Microlink" galės stovėti "Bildukas". O gal mūsų firmos bijojo, kad "Kaukas" pradės kaukti, o "Bildukas" - bildėti? " Ir priduria: „Parodoje stenduose žmonės sėdi, jie tarsi yra pavargę ir tai negražiai atrodo - klientus reikia priiminėti stovint. Ir šiaip lankytojams mažai skiriama dėmesio: sėdima, valgoma, geriama - gali net pagalvoti, kad visi tie žmonės nevalgo namuose."Vartiklio diskusijų klubas
InfoBalt'97 apžvalgos pagrindinis puslapis
Vartiklio skelbimų ir naujienų lenta
Pagrindinis Vartiklio puslapis