Aceldama

[ Publikacijos sentencija:
"O drauge, duodamas patarimą stenkis padėti, o nelauk padėkos ". ]

Aceldama
Aceldama [uh-SEL-duh-muh] - vieta, susijusi su baisiais prisiminimais. Pagal Naujojo Testamento Akeldamą, puodžiaus lauką netoli Jeruzalės, kurį šventikai nusipirko svetimšalių kapinėms už pinigus, kuriuos Judas gavo už Kristaus išdavimą, o vėliau gražino jiems.

"The eye of love proved keener than eye of gratitude, and the Saxon lady even in that Aceldama knew her Harold.
("Meilės akys pasirodė stipresnės už dėkingumo akis ir Saksonijos ledi net tame pragare atpažino savąjį Haroldą".)
Creasy, Sir Edward Shepherd, Norman Conquest of England, Battle of Hastings: Part II, History of the World, 1 Jan 1992

Žodynėlis: BAEDEKER - kelionės vadovas
Žodynėlis: GLABROUS - glotnus
Žodynėlis: CANTHUS - akių kamputis
Žodynėlis: BANE - mirties priežastis, mirtis
Anglų kalba: WIND - vėjas
Skelbimų ir naujienų lenta
"Vartiklio" naujausias numeris
"Vartiklio" pagrindinis puslapis