Puslapis kurtas žiūrėti su "Netscape Navigator", kai skiriamoji geba 800x600 ir 256 spalvosPrimename!

Jūs turite teisę:
 neskaityti šio teksto,
 išjungti kompiuterį
    (ar klavišas 'any'
    reiškia ir
    maitinimo išjungimo
    mygtuką?);
 uždangstyti langus paklodėmis
  ir įkišti, kaip strutis,
    galvą į smėlį...

Jūs turite teisę tylėti -
 viskas, ką pasakysite,
 gali būti panaudota prieš jus!
Beavis ir Butt-Head Anglijoje

Žaidimų apžvalga
(tęsiant ankstesniuose numeriuose pradėtą temą)


Ateina Vagnorius
    ir vėl apsišika, -
Atėjo Beavis
   visiems laikams...

Šikom ant žirnių,
Šikom ant pupų,
Šikom ant rusų
Ir Lansdsbergio stribukų...

Gaila, negaliu pasiūlyti jo siurbti, - visgi apimtis apie 20 MB, o antra, į 'Vartiklį' nededu komercinių paketų, o šis visgi kainuoja apie 20 žalių. Smalsuoliai ir taip suras iš kur jį parsisiųsdinti.

O reikalavimai terpei:


486DX2 66 MHz, Windows'95, 8 MB RAM, garso plokštė.

Skirtas: ai, kas žais, - tam ir skirtas!
Sėkmės!


Mėgstate poeziją?
Tada galite paskaityti (lietuvių kalba) eilėraštį apie tuos du herojus.

Kur lendi, šiknalaiži? Ką gi, tiedu spuoguoti nepraustaburniai: Beavis ir Tešlagalvis, - Vakarų civilizacijos saulėlydžio herojai, - spjauna ant Svarinsko ir kitų konserviškų davatkų (ko verta vien Kunevičienė, lietuviškai nesugebanti suregsti nė vieno rišlaus sakinio, - pirmiausia uždrausti viešai kalbėti reikėtų jai, o dar geriau išpjauti liežuvį ir iškastruoti smegenis, - jei tokių dar galima rasti).

Bet pasirodo, kad mes į Seimą išrinkome skurdžius, šiukšlynų gyventojus, kurie neturi kur gyventi, arba gyvena, kaip rašoma kanceliarine kalba (kuri, kažkodėl, labai skiriasi nuo lietuvių), "blogomis sąlygomis". O tos blogos sąlygos, pasirodo, Medalinsko (mes patylėsim apie jo moralines ir kitas savybes, pvz., kaip jis anksčiau, žmonės kalbėjo, buvo nuskriaustas ir išsireikalavo 40 tūkstančių kompensaciją) trijų asmenų šeimai yra KETURIŲ kambarių butas, Tiek pat yra mažai ir Glaveckui su žmona, - ir dar ne bet kur, o "poniškame" M.Čiurlionio gatvės rajone!

Tad susimeskite bagočiai pensininkai, bankrutuojančių įmonių darbininkai, mėnesiais negaunantys algų, šiems tautos šviesuoliams, - prie jų jungiasi Grumadas (pikti liežuviai kalba, kad jis kažką taip nežymiai, nežymiai, na ne milijoną, bet galbūt panašiai, - nežinau, nemačiau, negirdėjau, - priglaudė dar meru būdamas) bei Stačiokas. Susimeskite, nes jie "gyvena blogomis sąlygomis" ir leiskite jiems apsigyventi Gedimino prospekte, - arčiau tautos širdies. Gal tada jie išgirs jos dūžius ir geriau supras jos rūpesčius.

Seimo viešbučiuose tebegyvena ir jo tarakonus bei blakes tebešeria jau senai deputatystę (galbūt, kartu ir garbę bei sąžinę, tačiau ne pinigus ir tautišką sąmonę) praradę Mačiulis, Bulovas ir Pangonis. O prisiminkime, kaip senieji Išrinktieji daužė jiems skirtus
B&B - Let hit to head
Pažvelk bybiačiulpi! Vošk Beaviui daug kartų per galvą su rutuliu, skirtu namo sienoms daužyti. Gal tada jis ką nors pajus?
automobilius, jais traiškė pėsčiuosius, - ir po to, pasibaigus kadencijai, nenorėdavo jų grąžinti. Ką gi, Lietuva, - Tešlagalvių šalis.

Jiedu, Beavis ir Tešlagalvis, pasirodo kompiuterių ekranuose, iš proto varydami miesčionis, brangius tėvelius ir "dorus" valdininkus, nesigėdinančius į kišenę įsimesti vieną kitą tautos ar Daktarų milijoną. Ką jūs darote, šiknalaižiai?

Iškilę MTV "pamilk-ar- prakeik" stiliaus silpnapročiai mediniais veidais tapo pagrindiniais veikėjais septyniuose iki kraštutinumo "kvailai linksmuose" mini žaidimuose. Jų vieta žaidimų erdvėje kažkur šalia standartinių "Windows" terpės "Išminuotojo" ir "Pasjanso". Visų šio rinkinuko žaidimų bendras bruožas - surinkti kuo daugiau taškų jaunatviškai pakvailiojant.

"Hock-A-Loogie": viską lemia sugebėjimas spjaudyti ant žmonių patogiai įsitaisius ant mokyklos stogo. Šitas yra kietas!

"Bug justice": reikia spėti su lupa pasvilinti vabalus, kol tie nespėjo užsirioglinti ant saldainio. Ir šitas yra kietas!

B&B - Let hit to head
"Thank You, Drive Through": herojai dirba maisto greito aptarnavimo parduotuvėje, - reikia nudrėbti maistą klientams kol nesusidarė pernelyg ilga eilutė, - kitaip tiedu švilps iš darbo. Dar vienas kietas!

"Change It": reikia, žiūrint TV, laiku perjungti kanalus, kai tik išvystate kokį nors šūdą. Va šitas tai tikras šlamštas!

Pakete taip pat yra ir "Air Guitar" modulis, - tai net ne žaidimas, tačiau pats nepadoriausias gabalas: pagrojant klaviatūra "muziką", sklindančią iš dviejų skirtingų Beavio ir Tešlagalvio angų. Labai kietas daiktas!
Beavis ir Butt-Head Olandijoje Paaiškinimai ir pastabos:

Šiame puslapyje buvo panaudoti lietuvių liaudies išsireiškimai, kurie buvo išgirsti ne kažkur kiaurai supuvusiame, savo etnines, tautines ar kultūrines šaknis praradusiame mieste, - savartyne, kuriame kapstosi vien pirmoji ar antroji karta nuo žagrės. Prie mėšlo kvapo pripratę, jį ir tejaučia. Gal todėl kai kurie sako, kad Vagnoriaus snukis primena vien tik arklio užpakalį

(Vienas garsus menininkas, nesakysiu jo pavardės - laukite ir sekite Vartiklį - žada pateikti šio teiginio įrodymą; ir jei kas tame įrodyme atpažins Dichavičiaus ar Saukos teptuko potėpius, - to nei neigsiu, nei patvirtinsiu: juk ko tik tiems žmonėms nepasivaidena. Pavyzdžiui, tokiam J. Listavičiui iš Seimo, kuriam vis rodosi (o šis žodis reiškia, kad matomi visokie regėjimai, kurie būdingi sergantiems baltąja karštlige, vartojantiems haliucinogeninius preparatus ar turintiems kai kurių psichinių sutrikimų, - tokie liaudyje vadinami debilais ar tiesiog paprasčiausiai durniais), "kad žmogus", - tikriausiai jis pats, ir tuo sunku nesuabejoti, - "ne iš medžio nukrito". Tai tik patvirtina, kad tam tikra žmonių dalis, labai įtariu, kad ir ne mažesnė Seimo dalis, vis dar priklauso žemesniųjų primatų grupei, - arba nepasiekia ir jų lygio.)

Sako, išrinktieji važinėjo po visokius užsienius ir kitas svečias šalis. Ten juos gražiai priima ir sočiai pavaišina... Tik ar žino tie, - žinoti gali tik tie, viršutinėje kūno dalyje turintys tam tikrą pilkos masės kiekį, - kad tenais kai kuriomis linksmomis ligomis serga ne tik karvės, bet ir paukščiai? Ir per skrandį iš Europos parsinešę tą linksmą ligą, jie parodo jos pavojingas pasekmes rūmuose Neries krantinėje ir kitose aukštose ir didžiai gerbtinose vietose.

Taigi, tie išsireiškimai, kurie kai kurioms asoboms, - ypač esantys piešinukų prierašuose, - gali pasirodyti nedori, netinkami, neteiktini ar net nešvankūs, yra lietuvių kultūros sudedamoji dalis, - ir tikrai, jie nėra šio teksto autoriaus sukurti naujadarai, o buvo atspausdinti labai rimtuose spaudos leidiniuose, - tepaminėsiu vien tik solidų (valstybės laikraščio "Lietuvos aido" KULTŪROS priedą!) savaitraštį "Šiaurės Atėnai" (redaktorius, gerbtinas Linas Paulauskis, tel. 614-431). O Atėnai, kaip žinote, buvo graikų, Europos ir viso pasaulio kultūros centras ir, galbūt, jos lopšys (bent jau vienas iš jų - bet tai pačiu blogiausiu atveju). Ir dar jame gyveno, po jį kadais vaikščiojo - prieš gerus du su pusike tūkstančio metų, - toks basakojis Sokratas, ir klausinėjo garbingųjų atėniečių:
"Kas būtų, jei valstybę valdytų batsiuvys?"

Laikas skriejo kaip srauni kalnų upė, - toji, į kurią negalima antrąkart įbristi, - ir prieš nepilną šimtmetį proletariato vadas, - šviesioji Galva, kurios smegenys buvo sunykusios nuo sifilio, - paaiškino visam pasauliui, kad valstybę gali valdyti ne tik melžėja, bet ir šiaučius ar kaminkrėtys...

O laikas vis dar bėgo... Tai nuostabus reiškinys, - mokslas iki šiol negali paaiškinti, kodėl niekuomet nesustoja laikrodžiai... Bėga laikas, bėga ir nosis... Ir keista būtų, jei bėgtų žmogus, o nosis - ne... Ji tada išsitemptų ir nutrūktų... Į Lietuvą atėjo konservai ir perspjovė visus:
jie bando įtikinti pasaulį, kad valstybę gali valdyti ir debilai (eks-studentai, pašalinti iš aukštųjų mokyklų už nepažangumą ir kuriuose teisės, - sako, romėnų, - pėdsakų dėstytojai nesugebėjo surasti ir su žiburiu), kuriuos vidaus organai pasirenka į ministro patarėjus (sako, ir šūdas iš vidaus organų, - aš čia tokį anekdotą skaičiau...)

Beavis ir Butt-Head Prancūzijoje
Šaltiniai:

Tad atsiprašau gerbiamųjų skaitytojų, kad iškentėjo šią pasaką iki pat galo ir dar kartą primenu, kad joje nebuvo pateikta jokios asmeninės nuomonės, viskas (taip pat visi tekste įrašyti žodžiai) paimta iš lietuvių kalbos žodynų, iš aukščiau paminėtų kultūros leidinių ar populiariausių respublikos dienraščių.