Skaičius "13" Lietuvos istorijoje

Daugelyje pasaulio šalių paplitęs prietaras apie skaičių "13". Lietuva - ne išimtis. Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštyje sakydavo, kad mėnesio 13-tą dieną Belzebubas iš pragaro į žemę paleidžia velnius pasišlaistyti. Pasklinda jie įvairiais pavidalais. Vieni pasiverčia vanagais ir peša vištas, kiti vilkais - grobia avis, tretieji - saldžialiežuviais ir gundo paneles. Jei tryliktoji diena turgaus - geriau nevažiuok, bus nuostoliai.

Pateikiu keletą visiems žinomų faktų iš Lietuvos ir su ja gludžius ryšius turėjusios šalies istorijos.

Tryliktasis amžius Lietuvai buvo ypatingas. Šiame amžiuje ypač daug intrigų dėl valstybės aukščiausių postų. Išžudomi arba ištremiami iš šalies visi realūs didžiojo kunigaikščio konkurentai. Nužudomas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas.

Slavų kronikos liudija, kad XIII a. įvyko smarkus žemės drebėjimas Rytų Lietuvoje, kurio metu sugriuvo visos pilys ir kiti statiniai. Kai kurių Ignalinos rajono (Mažulonių, Rakštelių ir kt.) piliakalnių tyrinėtojų išvados patvirtino faktą, kad aktyvi žmonių veikla juose nutrūko būtent tryliktame amžiuje. Šiaurės Rytų Lietuvoje yra padavimų apie prasmegusias pilis, miestus. Ceikinių apylinkės Varčiakalnis - vieta, kur pasak padavimo, buvęs garsusis Kančiogino miestas. Kitados klestėjęs, sunyko, galų gale skradžiai žemę prasmego.

Lapkričio 13 d. (1918 m.) prie Merkio upės Perlojos gyvenvietės žmonės pasiskelbė Perlojos respublika. Respublika turėjo daug tikros valstybės atributų. Gyvavo ir kentėjo trejus metus nuo visų valdžių.

Vasario 13 d. (1942 m.) įkurta P. Plechavičiaus armija, kuri jau gegužės mėnesį pradėta išformuoti. Irgi niekam neįtiko.

Balandžio 13 d. (1990 m.) TSRS paskelbė ekonominę blokadą Lietuvos respublikai. Blokada buvo neveiksminga.

Gruodžio 13 d. (1990 m.) TSRS Ministrų Tarybos pirmininko Ryžkovo pavaduotojas Dobažejevas pasirašė telegramą dėl TSRS ir Lietuvos Respublikos derybų nutraukimo neribotam laikui.

Sausio 13 d. (1991 m.) prasidėjęs Lietuvos Respublikos laisvės smaugimas dar ir šiandien nagrinėjamas teismų procesuose.

Neeilinis TSKP CK plenumas, įvykęs 1984 m. vasario 13 d. išrinko Černenką generaliniu sekretoriumi. Po 13 mėnesių, 1985 m. kovo 13 d. 13 val. jį palaidojo ir atvėrė kelią į TSRS valdžią jaunam M. Gorbačiovui kuris "palaidojo" visą "blogio" imperiją.

Sovietų Sąjungoje su pakiliu patosu visam pasauliui gaudė trimitai apie pirmųjų dvylikos penkmečių laimėjimų rezultatus, gigantiškas statybas. Devintajame šio amžiaus dešimtmetyje M. Gorbačiovas paskelbė ir tryliktojo penkmečio programą, planus. Deja, nei pats skelbėjas, nei mes nesulaukėme jo pabaigos. Tryliktasis penkmetis prasidėjo, bet jo niekas nevykdė. Visi jį užmiršo.

Antanas KARMONAS, Ignalina

Ūlos kraštas senovėje
Voruta, Lietuvos istorijos laikraštis
Požalgirinė Lietuva Europos akimis
Vartiklis