Skaičius 13  Lietuvos istorijoje

Daugelyje pasaulio šalių paplitęs prietaras apie skaičių "13". Lietuva - ne išimtis. Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštyje sakydavo, kad mėnesio 13-tą dieną Belzebubas iš pragaro į žemę paleidžia velnius pasišlaistyti. Pasklinda jie įvairiais pavidalais. Vieni pasiverčia vanagais ir peša vištas, kiti vilkais - grobia avis, tretieji - saldžialiežuviais ir gundo paneles. Jei tryliktoji diena turgaus - geriau nevažiuok, bus nuostoliai.

Pateikiu keletą visiems žinomų faktų iš Lietuvos ir su ja gludžius ryšius turėjusios šalies istorijos.

Tryliktasis amžius Lietuvai buvo ypatingas. Šiame amžiuje ypač daug intrigų dėl valstybės aukščiausių postų. Išžudomi arba ištremiami iš šalies visi realūs didžiojo kunigaikščio konkurentai. Nužudomas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas.

Slavų kronikos liudija, kad XIII a. įvyko smarkus žemės drebėjimas Rytų Lietuvoje, kurio metu sugriuvo visos pilys ir kiti statiniai. Kai kurių Ignalinos rajono (Mažulonių, Rakštelių ir kt.) piliakalnių tyrinėtojų išvados patvirtino faktą, kad aktyvi žmonių veikla juose nutrūko būtent tryliktame amžiuje. Šiaurės Rytų Lietuvoje yra padavimų apie prasmegusias pilis, miestus. Ceikinių apylinkės Varčiakalnis - vieta, kur pasak padavimo, buvęs garsusis Kančiogino miestas. Kitados klestėjęs, sunyko, galų gale skradžiai žemę prasmego.

Lapkričio 13 d. (1918 m.) prie Merkio upės Perlojos gyvenvietės žmonės pasiskelbė Perlojos respublika. Respublika turėjo daug tikros valstybės atributų. Gyvavo ir kentėjo trejus metus nuo visų valdžių.

Vasario 13 d. (1942 m.) įkurta P. Plechavičiaus armija, kuri jau gegužės mėnesį pradėta išformuoti. Irgi niekam neįtiko.

Balandžio 13 d. (1990 m.) TSRS paskelbė ekonominę blokadą Lietuvos respublikai. Blokada buvo neveiksminga.

Gruodžio 13 d. (1990 m.) TSRS Ministrų Tarybos pirmininko Ryžkovo pavaduotojas Dobažejevas pasirašė telegramą dėl TSRS ir Lietuvos Respublikos derybų nutraukimo neribotam laikui.

Sausio 13 d. (1991 m.) prasidėjęs Lietuvos Respublikos laisvės smaugimas dar ir šiandien nagrinėjamas teismų procesuose.

Neeilinis TSKP CK plenumas, įvykęs 1984 m. vasario 13 d. išrinko Černenką generaliniu sekretoriumi. Po 13 mėnesių, 1985 m. kovo 13 d. 13 val. jį palaidojo ir atvėrė kelią į TSRS valdžią jaunam M. Gorbačiovui kuris "palaidojo" visą "blogio" imperiją.

Sovietų Sąjungoje su pakiliu patosu visam pasauliui gaudė trimitai apie pirmųjų dvylikos penkmečių laimėjimų rezultatus, gigantiškas statybas. Devintajame šio amžiaus dešimtmetyje M. Gorbačiovas paskelbė ir tryliktojo penkmečio programą, planus. Deja, nei pats skelbėjas, nei mes nesulaukėme jo pabaigos. Tryliktasis penkmetis prasidėjo, bet jo niekas nevykdė. Visi jį užmiršo.

Antanas Karmonas, Ignalina

Triskadekafobija

1930 m. keli tūkstančiai londoniečių pasirašė peticiją, kad nuo namų būtų nuimti numeriai su 13.

Italų teatruose nėra 13 vietos. „Formulė-1“ lenktynėse nebūna mašinos su 13-u numeriu.

Egzistavo prietaras - kad jei prie stalo susės 13 žmonių – vienas jų mirs metų bėgyje. Tam netgi egzistavo “14-o svečio” profesija.

Angliškai 13 dažnai vadinamas „bulkininko tuzinu“. Viduramžiais duonkepiai, bijodami griežtų bausmių už pirkėjų apgaudinėjimą (netgi nukirsdavo ranką), neretai prie kiekvieno tuzino pridėdavo papildom gaminį, kad tik netyčia neapsiskaičiuotų savo naudai.

Kita vertus, 13 laikomas palankiu Kabaloje ir pas majus.

Rusų S-13 Baltijos laivyno povandeninį laivą lydėjo didžiausia sėkmė per Antrąjį pasaulinį karą. Jis visad sugrįždavo „tarsi iš ano pasaulio“.

Vienuolika
Skaičių filosofija
Gematrijos menas
Ūlos kraštas senovėje
Skaičių simbolika Vedose
Lietuviškos knygos Britų muziejuje
Požalgirinė Lietuva Europos akimis
Ezotericizmo prigimtis
Numerologija
Vartiklis