Rygos įkūrimas pagal H. Latvio kroniką
(800 sukakčiai artėjant)

Taip pat skaitykite: Apie Rygos įkūrimą      

Kronikoje rašoma, kad "...pražilęs vyras, vardu Meinardas, ... atvyko į Livoniją ... vien dėl Kristaus ... kaime pastatė bažnyčią" (24 p.).

"Žmonės susirinko ir, norėdami sužinoti dievų valią dėl aukojimo, metė burtus: paguldė ietį ir vedė per ją žirgą. Dievo valia žirgas žengė per ietį dešine koja, laikoma skirta gyvybei ... Žynys sakė, kad krikščionių Dievas sėdi ant žirgo nugaros ir valdo jo kojas, todėl reikia nuplauti žirgo nugarą ir tokiu būdu pašalinti Dievą. Kada tai padarė, žirgas per ietį vėl žengė gyvybei skirta koja"... (25 p.).

"Kitą žiemą lettonai siaubė lyvius ir daugelį jų išsivedė į nelaisvę. Gelbėdamasis nuo lettonų pykčio, pamokslininkas ... pasislėpė miške. ... Meinardas ėmė kaltinti lyvius neprotingumu, ... pažadėjo pastatyti pilį". (24 p.).

Tik kokia kalba jis sakė pamokslus, Kronika nemini. Gal dėl to "krikštą, gautą vandeniu, lyviai norėjo nuplauti Dauguvoje..." (24 p.).

"Sužeistas lyvis iš Toreidos prašė brolį Teodoriką jį išgydyti ir žadėjo krikštytis, jeigu žaizda užgis. Brolis sugrūdo žoles (herbas), nors nežinojo jų veikimo, pasitikėdamas Dievo valia, ir kai lyvį krikštijo, tas kūnu ir dvasia pasijuto sveikas" (25-26 p.).

1196 m. mirus vysk. Meinardui, abatas Beretoldas nenorėjo priimti vyskupo naštos, susipyko su vietiniais, skundėsi Teutonijos vyskūpams ir popiežiui, 1198 m. atvykęs su kariuomene užgauliojo lyvius (vadindamas juos šunimis), prašydamas taikos.

"Priešindamiesi lyviai sakė: Tokią priežastį mes atmetame. Išsiųsk kariuomenę ir taikiai gršžk su savaisiais į tą savo vyskūpystę. Tuos, kurie oriėmė tikėjimą, tu gali versti jo laikytis, tačiau kitus vesk į tikėjimą žodžiais, o ne smūgiais (verbis, non verberibus)" (28 p.)

"...Ir pagal paprotį, užtikrindami taiką, lyviai atsiuntė vyskupui ietį".

Po to jis žuvo mūšy su lyviais.

A. Jotvingis

Voruta, Lietuvos istorijos laikraštis, 1997, Nr.16
Apie Rygos įkūrimą
Lietuvos metrikos tyrinėjimai
Alytus: balta rožė raudonam fone
Požalgirinė Lietuva Europos akimis
Baisogala: mažo miestelio didelė istorija
A. Duginas. Naomachija: proto karai
Keista ta Liškiava...
Papročių paskirtis
Vartiklis