Vorutos kalendorius
Vorutos kalendorius
Gruodžio mėn. 6-12 d.
6 d.
 • 1370 m. Algirdo kariuomenė įsiveržė į Maskvą. Apsuptis truko 8 paras, tačiau Kremliaus vėl nepaėmė. Apie tai plačiau rašoma 1993 m. "Vorutoje" Nr.37 (127), Nr.38 (128), Nr.39 (129), Nr.40 (130), Nr.41 (131), Nr.42 (132).
 • 1437 m. Žygimantas Kęstutaitis Gardine buvo priverstas dar kartą pakartoti Lenkijai savo ankstesnius pasižadėjimus. "Voruta" Nr.37 (175).
 • 1523 m. gimė LDK ir Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė. 1550 m. gruodžio 7 d. Krokuvoje įvyko jos karūnavimo iškilmės. Apie tai rašyta 1992 m. "Vorutoje" Nr.45 (86), Nr.46-47 (87-88), 1993 m. Nr.1 (91).
 • 1866 m. gimė valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Dobkevičius.
 • 1867 m. Papilėje (Akmenės r.) mirė Simonas Daukantas, pirmasis lietuviškai rašęs istorikas, folkloristas, vertėjas. Parašė Lietuvos valstybės ("Darbai", "Istorija žemaitiškai", "Pasakojimai") ir lietuvių liaudies kultūros ("Būdas") istorijas, išleido tautosakos rinkinį "Dainės žemaičių", vadovėlių, ūkinių brošiūrų, vertė antikinę literatūrą bei naujesnių laikų autorius, sudarinėjo lietuvių-lotynų k. žodyną. Gimė 1793 m. spalio 28 d. Kalviuose (Skuodo r.).
 • 1873 m. gimė Vladislovas Pšibitauskis, Lietuvos vitražistas, tapytojas. Mirė 1931 m.
 • 1891 m. Poviluose (Šilutės r.) gimė Mikelis Ašmenys, literatas. Dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių kultūrinėje veikloje. Mirė 1918 m. Kantone (Šveicarija).
 • 1891 m. Vilniuje gimė Konstantinas Geda, dailininkas, grafikas. Mirė 1977 m. Buenos Airėse (Argentina).
 • 1897 m. gimė Juozas Žemaitis, lietuvių veterinarijos gydytojas. Mirė 1956 m.
7 d.
8 d.
 • 1432 m. prie Ašmenos įvyko kautynės tarp Švitrigailos ir Žygimanto kariuomenių, kur Švitrigailos kariuomenė buvo sumušta ir išsklaidyta. Apie tai plačiau rašoma 1992 m. "Vorutoje" Nr.5 (47), Nr.6 (48).
 • 1896 m. gimė Steponas Pajarskas, Lietuvos Respublikos kariuomenės savanoris, pokario partizanų kovų dalyvis. Mirė 1993 m.
 • 1889 m. Pilicoje (Kelcų vaivadija) gimė prof. dr. Janas Otremskis, lenkų kalbininkas, Naujojo Testamento lietuvių kalba leidėjas, Daukšos "Postilės" tyrinėtojas. Mirė 1971 m. Poznanėje.
 • 1895 m. Svėdasuose (Anykščių r.) gimė Bronė Buivydaitė (slap. Tyrų Duktė), poetė, prozininkė. Mirė 1984 m.
 • 1907 m. Zakopanėje (Lenkija) mirė Jonas Biliūnas, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, poetas, kritikas, publicistas. Gimė 1879 m. balandžio 11 d. Niūronyse (Anykščių r.)
 • 1907 m. Mintaujoje (Latvija) gimė Marija Urniežiūtė-Lambergs, poetė. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
9 d.
 • 1267 m. nužudomas Vaišvilkas Vladimire, palaidotas šv. Mikalojaus vienuolyne. Apie plačiau rašoma 1993 m. "Vorutoje" Nr.27-28 (117-118), Nr.29-30 (119-120), Nr.31-32 (121-122), Nr.34 (124), Nr.35 (125).
 • 1679 m. Rekyvoje (Šiaulių r.) gimė Juozapas Mykolas Karpis, XXXI Žemaičių vyskupas, patikslinęs savo ir Vilniaus vyskupijos ribas, išpuošęs katedrą Varniuose. Mirė 1739 m. guodžio 10 d.
 • 1874 m. Mocviečiuose (Maž. Lietuva) gimė Morta Augustė Raišukytė, lietuvių spaudos ir kultūros veikėja. Mirė 1933 m.
 • 1903 m. gimė Juozas Ambrazevičius, lietuvių visuomenės veikėjas, literatas. Mirė 1974 m.
10 d.
 • 1798 m. Vilniuje mirė Laurynas Stuoka-Gucevičius, žymus lietuvių architektas. Gimė 1753 m.
 • 1812 m. Napoleono armijos likučiai paliko Vilnių ir patyrė didelius nuostolius apledėjusiame Panerių kalno kelyje.
 • 1904 m. pasirodė pirmasis "Vilniaus žinių" numeris. Liet. Aidas, 1994 12 10 Nr.242.
11 d.
 • 1798 m. mirė Laurynas Stuoka-Gucevičius, lietuvių architektas. Gimė 1753 m.
12 d.
 • 1882 m. Antupiuose (Vilkaviškio r.) gimė Jonas Skinkys, dramaturgas, farmacininkas, dirbęs diplomatu. Mirė po 1945 m.

"Vorutos" pagrindinis puslapis
Vartiklis