Valstybės atkūrimo 80-mečiui
Karaliaus Mindaugo pergalių šlovė neišblės

Susiję straipsniai:
Šviesusis karalienės Mortos Mindaugienės paveikslas;
Karalienė Morta ir Šiauliai;
Šiaulių savivaldybės puslapis.


Nudžiugino graži iniciatyva pagerbti karalienės Mortos atminimą Šiauliuose. Dėmesys legendinei Lietuvos moteriai siejamas su jos kilme iš garsios Bulionių giminės. Miesto taryba nutarė paieškoti tinkamesnio kultūrinio objekto nei miesto aikštė jai pagerbti. Tikėtina kad LKF Šiaulių skyriaus iniciatyva pateiks svarstyti kitą vietą.

Centrinė Šiaulių miesto aikštė iš tiesų istorine atmintim pranoksta teritorijos metmenis. Jos erdvėje nuo seniausių laikų apžvelgiama didžių kovų ir pergalių panorama. Lietuvos valstybės iškilimas po Didžiosios pergalės Saulės mūšyje. Ne veltui po Nepriklausomybės atkūrimo 1918 metais aikštė buvo pavadinta Laisvės vardu.

Laisvė ir Pergalė kaip sinonimas skleidžia prasmingą ir drąsų didžių kovų atminimą, tvirtą ir sutelktą tautos dvasią. Saulėje laimėtas krašto galios pripažinimas išaugo į karaliaus Mindaugo valstybę.

Jautraus rūpesčio heraldiniais simboliais negalima susieti su nūdienos aktualijomis. Šiauliečiai - karo ir pokario vaikai žinojo didžią pergalę Saulės mūšyje. Pergalės - Laisvės aikštėje ir Salduvės piliakalnyje visada degė jausmas - praeityje yra tai, kas neužgesinama. Ne veltui sakoma, Šiaulių krašto vaikai gimsta su Saulės pergalės pajauta. Pergalės vardas gražiausioje miesto aikštėje prasmingas. Laisvėje negalima kalbėti pusbalsiu, kitaip nuvertintume praeities perlus taip ir nesupratę jų reikšmės ir vertės, tik beprasmiškai kartotume - "Žmonės nusidavimų (istorijos) nepažįstantieji vis yra vaikai".

Tačiau tas, kurį baugina Saulės pergalės spindesys, jos pasaulinė reikšmė atrodo per daug ryški, gali ir toliau slėptis katakombose - laisvės savivalda yra tvirtos dvasios žmonių reikalas. Pergalė yra ir visada bus priešo nugalėjimas, laimėjimas, kaip likimo deivės triumfo simbolis. Universalus pergalės pavadinimas aukščiau dviprasmybių. Saulės pergalės ir Laisvės dvelkimas prasiveržia pro sunkmečius. Todėl natūralu, kad aikštėje numatoma pastatyti paminklą tėvynės laisvės gynėjams. Tai ir yra pergalės įvaizdis, prasmingų kovų, visų amžių tautos kario šlovė, kurios atgarsis puoselėjamas žmonių sąmonėje. Sveikintina, kad Rezistencijos centras ketina tam skirti ketvirtį milijono litų. Tai irgi laimėjimas, puiki gyvenimo dvasios pergalė, tai šiauliečių ir Lietuvos laimėjimas.

Tačiau kodėl yra Pergalės baimė? Ar bereikalinga sovietinių pergalių alternatyva? Turbūt tai šešėlyje tebeslypintis sumenkintos dvasios pasaulėlis, kuriam Pergalės vardas per daug stiprus... Argi ne nuopolis, skurdas - nususintai sielai priimtinas tik atsargus, kažkuo supanašėjantis su "nekaltu" pasalūniškumu, prisikėlimu, pavadinimas. Ar tai geriausia nuomonė tautos egzistencijai, patriotiniam auklėjimui išreikšti?

Tarkim, mes jau nebesame tų kovotojų už laisvę palikuonys, mūsų siekiai persimainė į kryžiuočių ar sovietinės agresijos dvasios skurdą. Tačiau apie tai nebeverta kalbėti, nes tauta gyva, ji niekada nebuvo mirusi, kad reikėtų prisikelti. Buvę sunkūs laikai žymi daugiau dvasios stiprybę, jos veržimasi ir vis iš lemtingos Baltijos kraštui Didžiosios pergalės Saulės mūšyje. Jos liepsna it amžių aukuras kursto tautinius sąjūdžius, kurie ir yra tos galingos Pergalės atspindžiai, o ne atvirkščiai.

Praeities stiprybės įvaizdžių, kaip amžinos vertybės, negalima užgožti, nes reikėtų atsisakyti daugelio simbolių, netgi kalbos, kuria taip pat naudotasi nepalankiu tautai laiku. Šiaulių Pergalės aikštė - pavadinimas su Didžiosios pergalės Saulės mūšyje reikšme ir Laisvės turiniu skamba didingai. Tai reikia girdėti, jausti tautos kario šlovę, laikas nustoti drebėti nuo praūžusių skersvėjų, kurie tautos istoriniame tūkstantmečių būvyje tik fragmentai, priminimas rūsčių pamokų atsakomybei.

Pergalė yra vienas gražiausių tautos praeities simbolių, nacionalinė praeities vertybė, kurios saugojimas su vėliavų iškėlimu ir pilietiniu lojalumu atveria kelią tradicijoms plėtoti bei įtvirtinti žmonių patriotiniuose jausmuose ir pilietinę pareigą. Juk saugodami savastį, išsaugosime valstybę ir save. Šiaulių centrinė aikštė su Pergalės žiedais puošia ir garsina Lietuvos valstybingumo ištakas. Be Pergalės atgarsio saugos žmogaus atmintyje ir sieloje laisvė prarandama. Tada prisikėlimai neišvengiami.

Vytautas BAŠKYS, Vilnius

Susiję straipsniai:
Šviesusis karalienės Mortos Mindaugienės paveikslas;
Karalienė Morta ir Šiauliai;


Voruta, Lietuvos istorijos laikraštis
Traktatas apie dvi Sarmatijas
Lietuvos metrikos tyrinėjimai
Steponas Darius. Laukė visa Lietuva
Pirmoji knyga Šiaulių tema
Vytauto Didžiojo įvaizdis
Psichiatrijos pradininkas
Kur gieda angelai...
Vilnius po senovei
Papročių paskirtis
Vartiklis