Jonas Graičiūnas

Kai naktis vualin supas,
Žvaigždės tyška kaip rasa, -
Tavo vardą šnibžda lūpos,
Su tavim širdis visa.

Visos dainos tau dainuotos
Mano laimės ir kančių.
Man žvaigždėjas naktys juodos,
Kai tave širdy jaučiu.

Žemė puošias saulės turtais -
Jais gyva ir darganoj.
Aš gi, ilgesio užburtas,
gyvas meilėj ir dainoj.

* * *

Žydėjo ežeras lelijom — 
kvepėjo vasara įšilus ... 
Dabar beržai palijo 
geltoną auksą šilui...

Linais žydėjo akys, — 
ir sielą laime dilgė ... 
Nė labas nepasakę — 
takuos kerojas dilgės...

Kas žingsnis — žiedo griaučiai, 
kas kitas — kietas kapas ... 
Rudeniu lapų raštą audžiu, 
nes pats nukritęs lapas

O, ilgu pievų, miško, — 
Tavęs, kaip jūrai vėjo!.. 
Ir ašara ištriško, 
ir traukinys nuėjo ...
 
Julija-Augustauskienė-Rudenė
Bebalsė paukštė

Bebalsė paukštė
Ant audros purslų –
Neatmena kada
Ir kas
Sparnus surišo...
Nors kranto švyturys
Toksai ryškus
Nebepasiekti
Žalio miško...
Į valtį, dūžtančią
Šalia, nagais
Bebaimiais įsikirto.
Tik vakarėjant
Leisgyvė, bet laimės
Širdimi pilna,
Į gimtą krantą
Išsirito.
Lelijos
Julija-Augustauskienė-Rudenė
Kovo šakos

Aštuonios šakos ardo rausvą žarą
Prie namo mūro ir langų balsvų.
Jos debesis į pilkumą suvaro,
Ir širdyje, it sausį, žvarbu.

Nekirsk šakų! Tegu jos braižo
Vėjuoto vakaro danguj ratus...
Galvosiu, kad rašai man raštą
Seniai jau pamirštu telegrafu.

Kada žara sunyks į tamsą,
Juodoj spalvoj žvaigždė nubus –
Sueisime per sapną karštą
Pro sielų atvirus vartus.
 
 
Senas medis

Autoriai:

Jonas Graičiūnas (1903-1994) - poetas, redaktorius, vertėjas. Gimė Tbilisyje (Gruzija), kur jo tėvas atliko karinę tarnybą. 1906 m. šeima grįžo į Lietuvą, Kupiškio kraštą. Čia pradėjo rašyti eilėraščius kupiškėnų tarme. 1932 m. baigė Kauno VDU, mokytojavo, 1939–41 m. Valstybės radiofono redaktorius. Nuo 1947 m. neetatinis grožinės literatūros vertėjas. 1949–57 m. buvo ištremtas prie Baikalo. Per karo ir tremties metus nemaža dalis kūrybos dingo. Išleido keletą poezijos rinkinių.

Julija Augustauskienė Rudenė - Kauno poetė. Rudenės slapyvardį pasirinko rašydama į internetines svetaines „Žalia žolė“ ir „Rašyk.lt“. Pirmoji poezijos knyga „Jausmų paletė“ (2011) pateikia autorės jausmų kelionę nuo gimtojo Dzūkijos Vilkininkų kaimo iki svajonių erdvių. Jos eilės žavi jausmingumu, melodingumu ir neįmantriu nuoširdumu, atspindint ją supantį pasaulį. 2013 m. išleista antroji poezijos knyga: „Kai dienos pelynais kaišytos...“.

Kazys Bradūnas. Eilės
Eilėraščiai iš J. Erlicko rinkinio
J. Vaičiūnaitė. Mėlynoji paukštė
Prisiminimai iš brandžios vaikystės
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Radoslavas Bratičius. Kur tu, Moze?
C. Lewis. Didžiosios skyrybos
Bitė Vilimaitė. Juoda Dėmelė
A. Morua. Kleopatros nosis
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių skiltis
Poetinės vizijos
Vartiklis