Kvietimas: Mari Poisson vakaras

Mari Poisson. Lietus su saule

 
    neišviliosi dovanos nebent tik savo noru
ką nors padovanotų lietus su saule
    brinksta kūnas brinksta juntat kaip kiti 
gyvenimai įsisunkė giliai ir susijungė su
tuo kas mumyse
    jau teka su vėju su sula lašnoja anie seni
gyvenimai spalvoti vaikiški sapnai jau šoka
murzinus šokius su vandeniu
o dargana apsunkinai man kūną koks jis
sunkus ir vis sunkėja brinksta
    tai kaupias rūpesčiai ir būsimi skausmai ir
būsimas žmogus prasismelkia į kaulus druska
nusėda o dargana jau persunkei mane aš jau
sustingau laukiu paskutinės laimės
nebūtimi pavirsti
    šoka viltys kvailos girtos senės kaip senos
surukusios bulvės ir pačios jukiasi kad viskas
praeitis jos netiki dainuoja šypsosi kvatojas
bjaurios senės
    nereikia būkit geros kaip plūktas dumblas
būkit nepralaidžios kaip tie nuarti
vėjo nugaląsti aplinkiniai kalneliai
    uždegus šviesą pamiškių sodybose
šimtais drugelių rinkitės tan prie langų
į vidų lįskite ir kiaurai smelkitės kaip dargana
ir būsit gražios
    nieko nebus gražesnio jūs jūs jūs jūs
senos gražios žuvys kurias vyliaus pagauti
maži ir permatomi kūnai prieš salę blėstantys
ir kiaurai einantys
    sužvilga sukasi lengvai gaivinantys laukai
įspaustos stirnų pėdos atodūsiais atodūsiais
banguotai skraido kaip čivyliai
tai šen tai ten vis praneria sužvilga šoka
ant šaligatvio kaip susivėlusios
jaunų laukinių augalų gijelės
    iš lengvo pūsteliu prilimpa su dulkėm ir garu
ant sienų ir tvorų aptrauktų žaliu apnašu
    kaip greit sudūla laikas čiuža čeža
išsiblaivo ir jau nėra jau tu esi ir aš esu
o jo nėra
    tai žalios alkanos
kultūrinės žolės plantacijos
šviežiai iššliaužioti takai
riešo storumo alkniai sugėrė viską susiurbė
ir prieky nieko ir atgal negalima tai va
lietus su saule lietus su saule
    molinis tvartas seno vienkiemio liekana
senoviška žemaitiška daina "barzdoti vyrai
vyrai iš jūros" kaip tie maži ir permatomi
kūnai prieš saulę nusklendžia prie pat vandens
prie žemės ir susigeria
    įsisunkia giliai gal kiaurai
ir susijungia su tuo kas mumyse
ir teka teka teka

Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Algis Markevičius. Eilėraščiai
Mari Poisson. Grįžau iš Paryžiaus
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
Pranciška Regina Liubertaitė. 100 haiku Vilniui
K.Platelis. Dienoraščio privalumai
Rašyk, kad šviestų pro eilutes...
Bitė Vilimaitė. Juoda Dėmelė
Lola. Nešvaistyk laiko
K.Kavafis. Barbarų belaukiant
Via est vita; Užmaršties upė
Poezijos puslapis VIZIJOS
Literatūrinis puslapis SKAITINIAI
Fantastikos skyrius
Filosofijos skiltis
Vartiklis