Hyaenas

Hienos, Sandy Dengler  

1 skyrius. Jis neteko galvos  |  2 skyrius. Ji neteko patino

Pirmasis skyrius. Jis neteko galvos

Kaimanas, kaip taisyklė, nepriskirdavo savęs prie tų vyrų, kurie labai domisi moterimis, bet į tą buvo sunku neatkreipti dėmesio. Maža, kad ji buvo žavi - su auksinio atspalvio rusva oda ir plačiais dailiais klubais bei klasikinio grožio pečiais. Antra, kad ji buvo pasilenkusi virš bejėgio vyro kūno be galvos - su kruvinu peiliu vienoje rankoje ir su titnaginiu kirstuku kaulams trupinti - kitoje.

Kai Kaimanas įžengė į tą įlankėlės laukymę, ji stryktelėjo ir akimirkai įsispigino į jį - jos juodos akys tiesiog žaibavo. Nespėjus jam ištarti nė žodelio ir net praverti burnos, ji pasisuko ir vienu judesiu pagriebė artimiausią akmens nuolaužą. Vienu šuoliu praskriejo vandens srovę tiksliai ant akmens kitoje jos pusėje. Kitu tvirtu žingsniu užšoko į krantą.

Jis tikėjosi, kad ji nulėks per atvirą pievą ir dings maumedžių giraitėje, tačiau ji staiga pasuko pasroviui ir nėrė į karklų tankumyną. Kaip gaila! Įsivaizduok, kaip jos krūtys būtų atkartoję jos žingsnius - lekiant slėptis per pilną vasaros žiedu pievą. Būtų ką prisiminti staugiant žiemos vėjams.

Jis įsiklausė, tikėdamas pasekti pagal klausą, kaip ji skverbiasi per karklyną. Tyla... Tad ji arba pasislėpė čia pat tankmėje arba yra daug geriau pritapus miške ne jis pats ir juda per tankmę be mažiausio triukšmelio.

Širdis kvietė - pasekti ją! Tai turėjo būti tikras nuotykis!

Galva sakė - ištirk! Jei būtum be galvos, juk nenorėtum, kad į tai nekreiptų dėmesio? Ar ne?

Tąkart jis pakluso Galvai. Juk nėra ko strimgalviais lėkti iš paskos. Šiandien dar buvo likę pakankamai saulės šviesos, iš kurios dar tik pusė tepraėjo. Nosimi, akimis ir ausimis jis juto savo krašto vasaros magiją. Lomoje sužėlę žemi krūmokšniai bei plačialapiai medžiai ją juosiančiose kalvose buvo pačiame gražume. Jie mete šviesios žalumos šešėlius, kuriu kiekvienas buvo savitas - kaip kontrastas tamsiam juodžemiui, kuris prasimušdavo tai šen, tai ten. Ir gėlės! Galėtų nebūti nieko, tik gėlės ir dar daugiau gėlių - nuo dabar iki pat speigų. Juk galėtų ta puikioji vasara niekad nesibaigti.

Kaimanas pritūpė šalia tako, kur miško jaunuolynas už jo atsivėrė į šią ertmę. Jokia, nei bloga lemianti, nei geroji dvasia nieko nesakė širdžiai.

Saulė pasislėpė už eglės viršūnės ir netrukus pasirodė kitoje jos pusėje. Nesijautė, kad koks nors liūtas ar lokys būtų užuodęs tekantį kraują ir susiruošęs pareikalauti savo grobio dalies. Puiku. Kaimanas nemėgo ginčytis su mėsėdžiais, kurie didesni už jį patį. Ir nors dabar, kaip ir anksčiau jo apsauginė magija veikė puikiai, bet kartais ji nepadėdavo. Kam bandyti likimą?

Lavonas tįsojo ant nugaros, pečiai rėmėsi į šlaito atbrailą, o sunkus kaklas buvo tik keli coliai nuo vandens. Atrodo, kad jis buvo taip paguldytas tam, kad gerai nukraujuotų. Maža, jau beveik juodo, kraujo srovelė dar tebesruveno. Kaimanas regėjo kraujo kelią per neaukštą žolGerai, Galva mąstė, kad moteris sėmė geriamą vandenį prieš srovę. Aukos galva buvo nuriedėjus pora pėdų žemyn iki riedulių prie pat vandens. Kaimanas negalėjo pamatyti jos veido.

Vaikino tamsūs plaukai garbanojosi neįprastomis sruogomis. Rankų delnai, rusvi, bet daug šviesesni nei jo oda, atrodė, kad yra minkšti ir švelnūs. Ir kas tai? Kaimanas susiraukė.

Jis išsitiesė, įsiklausė akimirkai stebėdamas aplinką, ir peržengė kūną. Jis pakėlė vaikino sustingusią ranką, kad ją geriau apžiūrėtų. Ten, kur pirštų nagai susiliedavo su oda, nubėgo plonos spalvotos linijos. Žydros. Geltonos. Kai Kaimanas paskersdavo laimikį, kraujas išdžiūdavo tose pačiose vietose ant jo rankų Bet tai, be abejo, nebuvo kraujas.

Gluosnių tankmėje pasigirdo šlamėjimas. Tad ji tebeslepia kažkur netoliese. Ar ji smalsi? Kaimanas mieliau dabar gėrėtųsi, nei vytųsi ją tiesiog dabar.

Jis Nerūpestingai ištiesė ranką ir, pačiupęs galvą už plaukų kuokšto, prisitraukė prie savęs. Jos svoris jį nustebino. Jis paėmė ją abiem rankom, kad panagrinėtų veidą. Žandikaulis nukaro, tad jis jį prilaikė nykščiu. Jis nebuvo nei jo pusės, nei jo giminės ir net ne jo genties. Klajoklis, svetimtautis. Bet tokia buvo ir moteris. Jis jos taip pat neatpažino.

Iš savojo šamano maišiuko jis išsitraukė gabaliuką sudžiūvusio kraujo ir pažymėjo vaikino antakį. Jis pradėjo giedoti už mirtį ir mirusį, kad išvengtų susitikimo su šio keistuolio artimaisiais, kurie galėjo būti kur nors netoliese.

Tai buvo pirmas kartas, kai jis dainavo raudą prie vienos galvos. Dažniausiai ji nebūdavo atskirta nuo kūno, išskyrus retus atvejus, kai auka pakliūdavo hienoms. Jis padėjo ranką ant peties, kad būtų tikras, kad vargšas bus priskaičiuotas. Jis nenorėjo, kad galva iškeliautų Anapus be tinkamo palydėjimo.

Jo paties Galva pagyrė jį. Tai tiksliai tai, ko galėtum norėti nesėkmės atveju.

Neužmiršk moters, Širdis priminė jam. Nuostabi moters figūra.

Tankmėje šiugždėjimas jam sakė, kad ji juda. Jis, skubėdamas baigti raudą, sekė ja ausimi. Padėjo galvą beveik į jos buvusią vietą ant kaklo, paremdamas akmeninis, kad ji ten ir liktų. Tada atsistojo ir apsižvalgė, bandydamas pasitikslinti moters buvimo vietą.

Ji buvo pritūpusi atokiau kitoje upokšnio pusėje ir jį atidžiai stebėjo. Tai buvo motina - už jos įsitvėręs į ranką glaudėsi bjauriausias ir keliantis gailestį mažas berniukas, - toks, kokį tik kada nors Kaimanas buvo matęs. Tik jo motina galėjo tokį prižiūrėti.

Tikriausiai neseniai vaikas sunkiai sirgo, nes visas buvo pageltęs. Jo plaukai ilgesni nei bet kurio kito normalaus žmogaus ir sruogomis krito ant skruostų, kurie buvo keistai iškilę šalia mažos nosytės. Aukšta kakta visą veidą darė visiškai neproporcingą.

Ji ištarė žodžius taip keistai, kad Kaimanas sunkiai ją besuprato: „Mirties giesmė“. Ji ištiesė ranką link kūdikio: "Aš esu maža, kai Kiškis čia, kai paskutinį kartą girdžiu mirties giesmę".

Tai pinklės, - maištavo Galva. Ji vilioja į spąstus, gerutė. Ir tu esi be ieties.

Širdis ramino: Juk nieko neužuodi aplink, ar ne? Išskyrus tą begalvį, žinoma. Pažvelk į ją! Plati ir tvirta kaip bizonas, ir lengvutė, kad šasteltų kaip kiškis. Ar nesidžiaugi, kad dabar vasara ir ar tas nuostabus kūnas apdangstytas kailiais?

„Pelytė“, ir linktelėjusi link vaiko, “. Ir jokių draugiškumo gestų.

Jis parodė į Begalvį: „O tas?“

„Jūrų Dumblis“.

Taigi, Jūrų dumblis. Pavadintas jūros augalu Begalvis galėjo būti nuo jūros pakrantės. Galingiausia gentis gyveno toli pietuose prie plačių smėlėtų jūros krantų ir druskožemių. Šilti ir saulėti kraštai su gausybe puikių urvų. Kaimano giminė niekada nebuvo tokia galinga, kad galėtų gyventi geriausiose žemėse prie jūros.

Tada ji tai patvirtino: „Pakrantės gentis, Briedžio giminė“. Kadangi Pelytė žinojo Dumblio vardą ir kilmę, ji tikriausiai buvo su juo glaudžiai susijusi.

Taigi, ji nesprunka į šalį. Nustok baimintis ir pradėk kalbėtis apie kitus dalykus, barė Širdis, o tai ji pasitrauks iš nuobodulio.

Kaimanas paėjėjo prie vandens: „Mamuto giminė, Prieblandų pusė“. Prieblanda, jo giminės motinos pusė. Kodėl, kai pasako kraujo ryšį, Tikrieji Žmonės visada nurodo giminės pusę, kurioje gyvena, Prieblandų ar Aušros? Giminėje visi tai ir taip žinojo, o niekam už giminės ribų tai nieko nesakė.

Ji neprisiartino, bet ir neatsitraukė: „Arklio giminė, Prieblandų pusė“. Ji linktelėjo link vaiko: „Mano, Arklys. Babūnas pagal tėvą“.

„Babūnas“, Kaimanas susiraukė.

Ji pritūpė, pasikasė, tarsi niežėtų šonkauliai, ir šaižiai klyktelėjo. Kaimanas tai atpažino, ir iš judesių prisiminė tą žodį. Jo dėdė kartą darė tokius pat gestus - taip gyvūnui duodamas babūno vardą. Jis pakratė galvą: „Babūnai gyvena toli pietuose anapus jūros , Ar?“ Ji išsitiesė ir linktelėjo: „Kiškio tėvas taip pat iš toli. Taigi“.

Širdis džiūgavo - tu patinki jai, laimės kūdiki. Ji taip pat ką tik pasakė, kad joks pavydus patinas staugdamas jo neužpuls.

Kaimanas akimis išmatavo atstumą per vagą, spėdamas, kad galėtų peršokti jį, neįkrisdamas į vandenį: „Stataus skardžio gentis“.

„Šaltųjų Ežerų gentis“.

Jokių tiesioginių ryšių. Kaskart vis geriau ir geriau, branguti. Dabar atsiviliok į šią upokšnio pusę prieš ryždamasis šokti per jį ir palikti kvailiu.

„Ateik. Lik su mumis šiąnakt, tu ir Kiškis. Tada papasakosi savo gyvenimą“.

Ji kelias akimirkas jį tyrinėjo, o jos vaikis trynėsi prisispaudęs prie jos. Aišku, jei būtų vaiko valia, jis dabar nulėktų per pievą. Kaimanas tikėjosi, kad ji nėra viena tų kvailų motinų, leidžiančių spręsti vaikui.

„Ar kada matei babūnus?“ - jos kalba buvo kapota.

Kaimanas papurtė galvą, kad ne: „Mano dėdė kartą keliavo prie jūros, su Žiurke. Nematė babūnų, jie gyvena už jūros, bet jis mums pasakė apie juos. Pietuose yra dramblių. Jų taip pat nematė“.

Ji apie kažką mąstė. Jis galėtų atspėti, bet jos veide nieks neatsispindėjo. Staiga ji kažką burbtelėjo keista kalba, atsitraukė atgal kelis žingsnius ir pradėjo bėgti link vagos. Kaimanas laukė jos, kai ji skriejo į šią pusę. Ji pačiupo jo ranką ir leidosi, kad padėtų atgauti pusiausvyrą. Jis delsė ją paleisti, bet ji atitraukė savo ranką. Jis jai leido.

Tas juokingas vaikis tiesiog pliumptelėjo į vandenų ir brido per jį, gilesnėse vietose aukštai pakeldamas rankas. Jis sunkiai įsiropštė į krantą, o šaltas vanduo tekėjo nuo jo.

Žinoma! Kodėl iš karto apie tai nepagalvoji? - pasišaipė galva. Kadangi Širdis blaškė, - štai kodėl. Kaimanas dabar aiškiai tai pamatė. Vaikas buvo pusiau Baltasis. Tai paaiškino jo neįprastai ilgus plaukus, blyškią odą, netaisyklingą veido formą ir galūnes.

Keisti klajojantys Vandens Žmonės, Gauruotieji, buvo užgrobę didžiąją pietų dalį, jie galėjo gyventi gana arti jūros ir jų protėviai galėjo turėti gyvūnus, kurie niekad negyveno šioje vandens pusėje.

Ir ši mintis truputį jį pažeidė, Jis išvydo vieną tų gauruotų, išblyškusių, ilgakojų vyrų, išniekinančių Tikrą Moterį. Šią puikią moterį. Kaimanas žinojo, kad taip kartais atsitinka, bet jis niekad iki šiol nematė tokio poelgio rezultato, vaiko. Vargšė, nakties Pelytė. Hyaenas, by Sandy Dengler

Nėra reikalo klausinėti. Jis viską sužinos apie ją, kai ji šiąnakt papasakos savo gyvenimą prie laužo.

Pagrindinis takas per giraitę vedė tiesiai Maumedžio olos, tačiau jis nepastebimai vinguriavo tarp medžių. Vis tik jis išvedė ją į atvirą pelkę, kur jie galėjo eiti greta, išskyrus, kai turėjo aplenkti gilius liūnus. Čia, kur nėra medžių, jis galėjo stebėti pavojus, kurių galėjo kilti dėl jos gentainių, Vandens žmonių.

Ji judėjo sabalo grakštumu. Jis grožėjosi stebėdamas jos ėjimą. Jos vaikas perėjo tą jos grakštumą ir neatsiliko. Kiškis šokčiojo nuo vieno kupsto ant kito neslysčiodamas ir nesusiūbuodamas. Jis kartais nuklysdavo šalin, apžiūrėdamas kokį smulkų daiktą ten, o tada vėl atstraksėdavo prie motinos. Iš kur jame visa ta energija? Kaimanas per vėlai įsisąmonino, kad Kiškis, tik pusiau suaugęs, saugojo motiną. Juokinga, o kartu ir gražu.

Kaip įprasta, vaikai buvo maisto rinkėjai; ir suaugusieji galėjo reikalauti atiduoti du iš trijų jų atneštų maistų. Kaimanas stebėjosi: ar šis vaikis, būdamas tokiu aktyviu, buvo labai geras rinkėjas, ar gausus tiekėjas, ilgam neapsistojantis vienoje vietoje.

Jo motina atrodė neblogai prižiūrėta, tačiau tai ne daug ką reiškė, nes moteris irgi rinko maistą. Ji nebuvo pernelyg apkūni, kad būtų vadinama putnia. Kai kurie vyrai galėjo rinktis storesnę moterį. Be ji nebuvo ir perkarusi, kokiomis tampa senos moterys. Tik pažvelk į jos odą! Jos auksinis oranžinis atspalvis spindėjo tarsi saulėlydis; glotni, blizganti.

Kai jie pasuko į šiaurės rytus atgal link miško, ji nieko nebuvo tarstelėjusi nei apie save, nei apie Kiškį. Kaimanas jautėsi šiek tiek apgaudinėjamas. Ji tipeno už jo siauru takeliu ir jis negalėjo jos nuolat stebėti, netgi pažvilgčiodamas.

Jis sustojo taip staigiai, kad ji beveik atsitrenkė į jį. Beveik visiškai ramiame ore jis pajuto neaiškų kvapą, sklindantį iš viršaus. Jis palietė tamsiausias, giliausias jo atminties kertes. Kas tai?.. Tai buvo žmogaus kvapas, lengvas moters esybės dvelksmas.

Už jo paauglys ir motina suvampsėjo kelis žodžius. O kai jis ant kulno pasisuko į juos, Pelytė ir Kiškis skuodė atgal keliu, kuriuo ir atėjo. Po akimirkos tylūs kėniai ir cūgai slėpė jų pėdas. Jie pabėgo.

Jis vėl pasisuko į priekį.

„Kaimanai“, - ji neparodė draugiškumo ženklo. Jis pažino seną draugę, kai ją pamatė. Ji stovėjo tako vingyje, tamsi ir aptaki tarsi ūdra; ir juokėsi.

„Daže“. Priežastis, kodėl šokli Pelytė spruko taip sparčiai, paaiškėjo. Kaimanas akimirką pauodė ir įsiklausė, kad įsitikintų, kad Dažė viena, o tada nuskubėjo prie jos.

Ji išskėtė rankas, o jis savo, ir jie apsikabino, kvapnių atsiminimų debesys sukosi aplink juos palikdami tik dviem žmonėmis pasaulyje. Ilgus metus, kai jie pasiekė brandą, Kaimanas ir Dažė noriai eksperimentavo, atgamindavo naujas sekso technikas, kurias išgirsdavo iš kitų, nors jų niekad nebuvo stebėję.

Jei giminės vyresnieji nebūtų įkalbėję jo pradėti mokytis šamano meno, argi būtų jis ir Dažė išsiskyrę? Jis apie tai svajojo daugybę kartų. Ar galėjo jie būti kartu iki šiol? Žinoma, kodėl gi ne?! Tada jie jautė tokį malonumą vienas nuo kito.

Ar malonumas gali būti atkartotas? Dar prieš valandą Kaimanas būtų atsakęs: „Greičiausiai, ne“. Bet dabar, kai vėl ėmė žėruoti šiltos žarijos ir šildyti jo vidų, jis galėjo pasakyti: „Visai įmanoma“.

Jis išsilaisvino ir kiek atsitraukė, kad galėtų pažiūrėti į jos lygų, tamsų veidą, tas intymiai žaidžiančias akis. „Ilgas, ilgas laiko tarpas. Penkias žiemas mes žiemojom čia, Maumedžių oloje. Kai mus palikai, mes buvome Ilgojoje oloje. Tu nebuvai šešias žiemas“.

„Aš išėjau poruotis. Ar negirdėjai?“

„Girdėjau, kad kažkur toli radai galingą karo vadą. Žinai, kai moteris palieka savo giminę, gandai visad sako: ‚Ji išėjo valdžios‘“.

„Kas išeina dėl purvino gremžiko? Gandai sako tiesą. Ir šamanas, ir karo vadas.“

Be jokio tikslo jis patrynė jos nugarą, jos pečius. Ji pamygavo atgal, - tai kvietimas. Jo slaptų vilčių išsipildymas buvo akivaizdus. Širdis dainavo, tu laimės virbė! Ji žinojo kelis mažus triukus, prieš išeidama. Galima tik įsivaizduoti, ką ji žino dabar!

Kaimanas subjuro. Ar tikrai nori tai vėl pradėti? Kartą tai darei su ja, o ji išėjo. Kas bus, jei dukart stipresnis tipas, kuris ją maitina, bus pavydus? Ir dar blogiau, o jei jis šitam krašte?

Jis nubraukė rankomis jos nugara žemyn ir prisitraukė artyn: „Ar aš jį pažįstu?“
„Ne. Pietuose. Prie jūros.“
„Vardas?“
„Jūrų Dumblis.“

Antrasis skyrius. Ji neteko patino

Šalto nakties oro gūsis įsisuko į Kaimano ausį ir suplaikstė pagrindinio laužo prieš jį liepsnas. Tolimajame olos kampe jis gūstelėjo į vaikų laužą. Tamsa ir nakties vėsa už jo nugaros, šokčiojančių liepsnų šviesa priekyje – jis mėgavosi tokių vakarų magija, magija, nusitęsiančia toli aukštyn ir anapus netoliese plevenančių dvasių.

Kaimanas žvilgtelėjo į nuožulnų skliautą, tūnantį prieblandoje bet vis dar išskiriamą. Jam labiausiai patiko ši maumedžio ola iš keturių jo giminės teritorijoje, nepaisant to, kad jis jame pūtė skersvėjis esant pietų vėjui. Jis nebuvo toks negilus ir teikė gerą apsaugą, ir buvo visai atviras, lyginant su kitais. Jo nuo vandens saugantis skliautas leidosi nuo aukšto priekyje iki minkšto smėlėto pagrindo, esančio gerų dvylikos vyrų ilgio. Jis gynė gerai nesijaučiant esant ankštai uždarytu. Kaimanas ypač nemėgo olų su žemomis lubomis ir siaurais tuneliais, vedančiais giliai į Motinos Žemės gelmes. Buvo svarbu būti apkabintam Motinos Žemės naktį, tačiau kas perdaug yra perdaug.

Kai visada, kai visa giminė susirinkdavo kaip dabar, gerbiami senoliai sėsdavo arčiausia pagrindinio laužo. Kaimanas, Prieblandų pusės šamanas, mėgavosi viena geriausia vietų. Nugara į naktį, pritūpęs į dešinę nuo karo vado, stambaus kovotojo su amfibiškai nekaltu Tritono vardu. Nepaprasti Tritono plaukai, storas blizgančio baltumo kuodas, tąnakt atrodė gelsvi. Saulės spinduliuose jie spindėjo labiau už sniegą.

Giminės kitas šamanas Debesis rūpestingai pasidėjo sužalotą koją ant lokio kailio Tritono kairėje, nes priklausė Aušros pusei.

Medžiotojai pagal mažiau griežtą hierarchiją susėdo ratu kitoje laužo pusėje, o mažiau nusipelnę užleido savo vietas senoms moterims. Kaimanas vertino raminantį papročio saugumą. Taip mažai gyvenime yra saugu.

Tritonas atsistojo ir išskėtė rankas. Jo balti plaukai žvilgėjo. „Aš užleidžiu vietą amžiui ir išminčiai“. Karo vadas iškilmingai susikeitė vietomis su Debesimi.

Debesis kelias akimirkas tvarkėsi su sužalota koja. Jis buvo labiau nei vertas geriausios vietos. Beveik keturiasdešimt ir dešimt žiemų Kaimano vyresnysis buvo seniausiu žmogumi, kokį tik Kaimanas pažinojo. Įdomu, kad Debesies plaukai ant galvos kaip ir reti seno žmogaus šeriai ant jo smakro, nebuvo tokie balti kaip karo vado, nors jis buvo 15 žiemų vyresnis už Tritoną. Kaip tokio amžiaus, jis nebuvo labai sužalotas. Jaunystėje sulaužyta ranka ne visai gerai sugijo ir negalėjo pilnai naudoti kojos, ant kurios užmynė raganosis, tačiau iš šamanų nebuvo tikimasi greito bėgimo. Šiaip, neblogai turint virš 40 žiemų.

Tritonas ištiesė ranką pro Debesies nugarą, kumštelėjo Kaimaną ir paklausė: „Paskutiniu metu matei Žiurkę?“

Kaimanas papurtė galvą. „Žydint. Nuėjo į šiaurę“.

Tritonas suniurnėjo tuo neaiškiu būdu, priverčiančiu kiekvieną spėlioti, apie ką jis galvoja, o jei šiuo konkrečiu atveju, apie genties kadaise turėtą ir vienintelį keliaujantį mainytoją, Žiurkę.

Kas tie, kurie stebi viską iš ten, kur nėra šviesos? Kad sulauktų jo dėmesio, dvasios bakstelėjo iš nugaros į Kaimano kaklą. Miško ir nakties garsai kikeno vieni iš kitų. Ji apvijo naktį aplink savo pečius, šalis minkštesnis už geriausią bebro kailį, ir tapo nematoma. Ji slepiasi nuo žvilgsnio; jos akys nieko nepraleidžia.

Kaimanas priešinosi impulsui atsisukti ir pažvelgti į naktį už olos. Kokia nauda? Prie laužo šviesos pripratę akys nematys nieko, kas yra už olos. Tačiau dvasios žadino jo smalsumą. Kas ar koks stebi jį iš už šviesos rato? Jautėsi grėsmė ir moteriškumas. Aiškiai, moteriškos lyties. Tačiau tai galėjo būti miško katė. Civeta*). Liūtė. Bet kas.

Tada į priekį žingtelėjo Kaimano sesers patino pusseserė su mėnesio amžiaus kūdikiu ir paskelbė nesvarbią žinią. Abu, Kaimanas ir Debesis pažymėjo berniuką kraujo milteliais, kai ji pranešė apie kūdikio tėvystę. Laimei, tėvu buvo jos dabartinis palydovas. Jokia moteris nedrįstų drąsiai meluoti dėl tėvystės, kad jos kūdikiui ir, galbūt, jai pačiai nebūtų uždraustas įėjimas į Anapusybę. Bet vis tik, kai moteris paskelbdavo tėvu kažką kitą nei jos maitintoją, buvo linkusios kilti mažos bjaurios scenos. Kaimanas išvardijo kūdikio kilmę per dešimtį kartų, - ir ji nusinešė kūdikį atgal į olos galą.

Vos prieš savaitę Debesies vyriausiasis anūkas sumedžiojo didžiulį elnią praktiškai nieko nepadedamas ir po kelių valandų patyrė pirmą lyčių sueitį. Niekas nestūmė jo į pilnametystę, tačiau dabar, kai artėjo jo 13-oji žiema, jis atliko abu tam reikalingus dalykus. Šiąnakt, lydint atitinkamais šokiais ir balsais bei demonstratyviu gestikuliavimu, jo tėvas paskelbė visai giminei apie vaikino vyrystę. Neandertaliečiai oloje

Pažvelkite, kaip jis didžiuojasi! Pavydžiai krykštavo Širdis. Ir Debesis. Kaimanas trumpam panoro, kad pats būtų tėvu. Kažkas tokio turėtų būti malonu.

Kaimanas niekad nebuvo susisaistęs su moterimi. Šamanui nelengva išmaitinti moterį, kai nedažnai dalyvaudavo didžiojoje medžioklėje. Kartkartėmis jis susidėdavo su viena ar kita moterimi, Dažė buvo pirmąja ir, galima sakyti, jo vienintele tikrąja meile. Bet dar nė viena neįvardijo jo tėvu.

Jo Galva staiga grįžo iš svajų. Kas tai? Tritonas nieko apie tai neminėjo.

Širdis ulbėjo, pažvelkite į ją!

Nes Dažė, stangri, lanksti, žavi Dažė, žingtelėjo į priekį į tuščią vietą greta pagrindinio laužo. Ji norėjo, Kaimanas juto, papasakoti savo istoriją. Kokia miela figūra! Visad buvo, visad bus. Ne kaulų vėrinys. Širdis tiesiog seilėjosi.

Kaip beveik bet kurio kito, žinoma, Dažės kūno plaukeliai ir pečius braukantys galvos plaukai buvo juodi ir garbanoti, ir kaip dauguma Žmonių, ji sutraukė plaukus ant galvos į kuodą viršuje, jį persmeigdama naro sparnų kaulais. Tačiau kažkaip jos galvos sutvarkymas atrodė labai patraukliai. O jos oda! Ji buvo tamsiausia kokią tarp Žmonių bebuvo matęs Kaimanas, sodri, tamsiai ruda kaštonų spalvos. Nuostabu!

Ji pagarbiai pasuko nugarą gerbiamam trejetui ir savo apačią parodė vyriausiajam, Debesiui. Debesis palenkė galvą ir mostelėjo sąjungos ženklą, apeiginį jos griežtai ritualinio nusilenkimo pripažinimą.

Ji išsitiesė ir apsisuko aplink, tuo parodydama, kad jos istorija skirta išgirsti visiems ir pradėjo savo pasakojimą: „man buvo 18 vasarų, kai palikau giminę“. Ji derino balsą, šokį ir ženklus rankomis taip elegantiškai, kaip Kaimanas dar nebuvo matęs, tačiau tai tebuvo išankstinis nusistatymas dėl jos. „Aš troškau nuotykių, ir gero patino“.

Ir ar ne mes visos, murmėjo Širdis.

„Aš klajojau viena, traukdama į pietus. Taip pasiekiau vientisą mišką ir jūrą. Vandens Žmonės visur. Medžiotojai. Aš slėpiausi nuo keturių skirtingų grupių mėnesį, du mėnesius. Tada netoli jūros aptikau Tikrus Žmones. Mažiau nei diena nuo jūros. Galingus Žmones. Briedžio giminę, Pajūrio genties.

Pajūris. Šaltieji ežerai buvo Pelytės gentis. Ir Pelytės žvilganti oranžinio saulėlydžio spalva šmėkštelėjo Kaimano atmintyje, o tada nusėdo, kad sujungtų jo mintis. Jis mintyse palygino dvi, Dažės rafinuotą buvimą su Pelytės nervingu apdairumu; Dažės viliūkišką šypseną su Pelytės uždaru tylėjimu. Kažkaip Plytė išplaukė kaip labiau patraukli, ir toji išvada apstulbino Kaimaną.

Kiekviena moteris ir vyras išvystydavo giminei naudingą sugebėjimą. Karo vada, šamanas, titnagininkas, pėdsekys, giedotojas. Kas buvo Pelytė? Ką ji davė giminei, kuris maitino ir gynė ją? Be to groteskiško, liūdno jos vaikio.

Kažkur pietvakariuose hiena užpildė šaltą nakties orą savo pratisu stūgavimu. Kita jai atsakė iš vakarų. Medžiojantis būrys, greičiausiai už pusės mylios. Kur dabar Pelytė? Kaimanas galėjo tik spėti, kad ji saugi, nes ji taip iki šiol susitvarkydavo savo gyvenimą.

„Pradžioje jie mane įsileido kaip pašalinę“, - tęsė Dažė. „Vėliau priėmė nare, nes giminė traukėsi. Jie sakė, visi traukiasi, net ir galingos giminės. Netenkama vyrų, vaikų, moterų“.

„Jų šamano ir karo vado moteris mirė. Tasai pasirinko mane. Prižiūrėjo, maitino“.

„Jis su keliais Žmonėmis išėjo į šiaurę. Aš irgi nuėjau, žinoma. Aš žinau tas vietas, buvo ir šen, ir ten. Dabar jis negyvas“. Keliais tiksliais gestais ji vaizdžiai parodė nusiritančią galvą. Ji liūdnai pareiškė: „Aš vėl viena“.

Vos už ketvirčio mylios hiena ėmė pasiutusiai loti, kas pasauliui sakė, kad būrys ką tik užspietė kažkokį skanų nelaimėlį. Nieko nesakydami ketvertas vyrų pakėlė ietis ir išėjo pro olos angą. Jie kelias akimirkas dvejojo, kol priprato akys, tada išnyko tamsoje, kad pažiūrėtų, ką aptiko hienos ir ar tai verta, kad varžytųsi su jomis.

Dažė savo gedėjimą palydėjo atitinkamu šokiu. Tada ji sušoko padėkos šokį už priėmimą į giminę. Platus, tamsus kūnas lingavo, krūtys siūbavo jam iš paskos, atsilikdamos puse takto. Ženklu ir gestu ji parodė esanti visai subrendusi, ką kiekvienas ir taip žinojo, bei laisva, ką kiekvienas daugiau ar mažiau nuspėjo.

Kaimanas apsižvalgė. Vieninteliais oloje visiškai nesižavėję jos bangavimais buvo maži vaikai, kurie buvo sumigę ir stambios moterys, ypač jaunesnės. Kaimanas pats sau nusišypsojo. Niekas neįsiutina moters greičiau ar labiau nei varžovės prisistatymas. Jis stebėjosi, kad Briedžio giminės moterys leido Dažei įsiterpti į jų tarpą, nesvarbu, mažėjant narių skaičiui ar ne. Jei nebūtų šios Mamuto giminės moterys susiję kraujo ryšiais, Dažė galėjo rastis tundroje kartu su hienomis.

Kiek nekantriai Tritonas padavė jai vytintą šiaurės elnio dryžį, taip paimdamas savo globon. Pažvelgusi paniekinamai ar bent jau kiek susijaudinusi, Tritono moteris, Varna, Dažei padavė paukščio odą, prikimštą sutrintų uogų taukuose, - kitas priėmimo ženklas. Kaimanas išvardijo Dažės dešimt kartų ir tuo istorija baigėsi. Patiko ar ne subrendusio amžiaus moteris, Dažė grįžo į giminę.

Apeiginė dalis baigėsi. Prasidėjo žaidimai, jaunesnių vyrų ir kai kurių vyresnių. Kaimanui nepatiko jėgos ir greičio žaidimai. Jie jį vargino. Tiek daug jėgų išeikvojama niekam, kad įrodytų ką? Kad giminėje kiti būtų padaromi nevykėliais.

Plepalų ir juokų garsai ataidėjo nuo skliautų sustiprėdami tiek, kad Kaimanas vargiai begirdėjo Tritono balsą, kai karo vadas prisėdo greta.

„Tasai miręs, Jūrų dumblis“, Tritonas suraukė nosį tarsi uostytų savaitės senumo moliuską, „Gerai, kad miręs, ech“.

„Kodėl“, Kaimanas nepritariančiai žvilgtelėjo į jį. „Pažinojai jį?“

„Girdėjau apie. Žiurkė jį pažinojo“.

„Žiurkė pažinojo visus“, ir tai buvo labai panašu į tiesą. Mainytojas Žiurkė buvo vienintelis asmuo apie kurį Kaimanas girdėjo laisvai lankęs daugiau nei vieną Tikrų Žmonių giminę ir palaikęs atsargius ryšius su Vandens Žmonėmis, ilgakojus, šviesiaodžius Gauruotuosius, kurie klajojo labai plačiai.

Jūrų Dumblis. Dvigubas lyderis, karu šamanas ir karo vadas. Globojęs Dažę. Žinomas Pelytei; gal net nužudytas Pelytės. Įdomu. Širdis ir Galva nesutarė tarpusavyje, glumindamos jį miriadais klausimų. Ar Tritonas žinojo kokius nors atsakymus?

Kaimanas paklausė: „Ką Dažė pasakė apie savo Jūros Dumblį?“

„Neklausiau. Daug dar nekalbėjome. Padarysim tai pamažu“.

Kaimanas girdėjo alesį pietryčiuose ir atsiduso. „Ką sako Žiurkė?“

„Nemačiau Žiurkės. Tikėjausi, kad tu matei. Tu prisiminei Žąsį išeinant su Žiurke anksti, pirmą alkaną mėnesį, kad jam padėtų nešti druską, tad paklausiau Žąsies. Žąsis buvo sutikusi Jūrų Dumblį. Jis sako, kad Jūrų Dumblis mėgo jėgą. Labiau kaip tie Gauruotieji, nei kad jo Žmonės. Žąsis sakė, kad Jūrų Dumblis labai stengėsi įgauti daugiau jėgos. Jis norėjo vykti į naujas teritorijas, kad patikrintų savo jėgą.

Ir ten pabaigė savo patikrinimą, vyptelėjo Širdis.

„Ir atėjo į mūsų kraštą“. Kaimanas vėl pajuto neaiškų dingčiojimą, kad yra stebimas. Jis nekreipė į jį dėmesio labiau susidomėjęs mįsle, kurią ką tik uždavė Tritonas. „Keista. Labai keista. Paliksi savo kraštą, ech?“

Tritonas linktelėjo. „Paliko, nes norėjo? O gal jie jį išvarė? Klausiau to Žąsies. Sakė, kad nežino. Bet kartais Žąsis ne viską pasako“.

Jei taip, tai ir Žiurkė taipogi, o ir tiesos nepasako. Išsisukinėjimas privalo būti įpročiu keliaujantiems. Gal dėl to, kad per ilgai einama apie nieką negalvojant. Žiurkė pasako tik tai, ką nori, kad kiti galvotų. Žiurkės polinkis keliauti tarp teritorijų padarė jį labiau panašų į Gauruotuosius nei Tikrus Žmones, kokiu jis buvo.

Tikrieji Žmonės likdavo vietoje, būdavo gausiai maisto ar jo trūkdavo, snigo ar kaitino saulė. Asmuo buvo šito jo ar jos pasaulio dalis, o tasai – jo/jos. Eiti iš jo buvo taip pat nenatūralu kaip išsinerti iš savo odos.

Kaimanas negalėjo suprasti, kodėl Jūros Dumblis išėjo visoms toms žiemoms.

Kaimanas susiraukė ir mostelėjo. Kam?

Tritonas pamojavo ranka tarsi tame bereikšmyje plazdenime Kaimanas galėjo kažką pamatyti apie tai, ką jis norėjo pasakyti. „Tu, šamanas, niekad nesakai, kad nori būti karo vadu. Ir Debesis? Per senas“.

„Debesis vis tiek niekad nenorėjo būti karo vadu“.

Tritonas energingai palinksėjo; jo balti plaukai šoktelėjo ir nusileido. „Ach! Matai!”

Iš tikro, Kaimanas retai matė, kad mikčiojantis Tritonas galvoja, kai jis kalba. Tritonas pasilenkė, kai aiškino. „Visa giminė... Uf, visa giminė... Uf, suderintas. A, suderintas. Viskas tvarkoj. Jokių problemų, nesutarimų. Susiderinę. Šamas, karo vadas, kiekvienas savo vietoje.“ Jis spindėjo, matyt triumfuodamas įveikus žodžių ribojimus. Tai buvo labai nebūdinga neiškalbingam Tritonui. „Buvo keista eiti čia, gožiam jėgos, neaišku, kas būtų nutikę. Jis pažeidė pusiausvyrą, ech“.

„Ech“. Kaimanas niekad anksčiau nemąstė apie tokius dalykus kaip pusiausvyra giminėje. Kiekvienas turėjo sugebėjimus ir juos naudojo. Jis nevadintų to būtent pusiausvyra, tačiau jis suprato Tritono mintį, kad ir kiek miglotai. Jei tasai Jūros Dumblis, išsiskyręs jėga ir taip besiskiriantis nuo Tikrųjų Žmonių mąstymu, būtų pasiekęs savo įtakos išplėtimą kitoms giminėms, jis būtų tapęs įdomia problema Tritonui. Taip reikalai nepakrypo. Bet jei būtų, Tritono giminė būtų geru pasirinkimu.

Kaimanas mąstė, kad būtų natūralu Jūros Dumbliui ateiti į Stačiojo skardžio Kaimano ir Tritono Mamuto giminę, pas visai nesusijusį su pietų žmonėmis, net jei geresnės vietos yra labiau į pietus. Nesunku suprasti. Šiauriniai giminės gyvena arčiau atšiauresnių žiemų vien todėl, kad jie silpniausi, todėl lengvi įveikiami. Šiaurinė giminė galėjo pasiūlyti mažiau, tačiau ir kainavo mažiau. Jūros Dumblis nebuvo kvailys.

Aha? Bet tada kodėl, Širdis irzo, jis baigė padalintas į dvi dalis?

Tačiau širdis jau sprendė naują mįslę. Kodėl Jūros Dumblis siekė daugiau jėgos nei jau turėjo? Tikrieji Žmonės taip nedaro. Kam siekti primesti valią kažkam, kas net negyvena tavo teritorijoje? Ten neleisi savo laiko. Jie į čia neateis. Nesuprantama.

Vakarų danguje hienos sukėlė triukšmą ir sutelkė dėmesį į kažką kita – tikriausiai žmones, nes žmonių balsai irgi triukšmingai nuaidėjo. Trys jauni vyrai iš Aušros pusės pašoko ir išbėgo į tamsą nelaukdami, kol jų akys pripras prie tamsos. Taip jie galėjo suklupti ant rąsto. Ar hienos.

Tritonas kurį laiką stebėjo ugnį. „atrodo, netrukus pasirodys šiaurės elniai. Pora mamutų. Anksti jie. Taurai. Galbūt, raganosis, sako Bebras. Saiga antilopė kalvose. Kadangi abi giminės čia, tie jauni kvailiai nekantrauja kažką užmušti, bus vaišių abiem. Puiku. Geras laikas džiaugtis. Man tavęs reiks medžioklėje; Debesis pernelyg luošas, nelabai naudingas. Aš jį pasiųsiu su jaunikliais, kad juos pamokytų. Tegu jo burtai padeda jiems pramokti“.

„Praeitą kartą mano burtai nesuveikė; sakei, kad daugiau nemedžiosiu“.

„Gal tavo burtai jau pagerėjo. Tikrai to tikiuosi“. Tritonas pašoko ant kojų: „Bent jau stenkis“.

Kažkur, visuotinėje erzelynėje, Kaimano dėdės pusbrolis iš motinos pusės, Astra, sukaukė apie naują išbandymą, - kažką apie meistriškumą keliant. Kaimanas mažai į tai kreipė dėmesio; tasai gyrėsi daug, o pakeldavo mažai. Nors kaip žmogus buvo stambus, nebuvo toks stiprus, kaip atrodė.

Širdis: Tasai besižvalgantis iš tamsos ima erzinti.

Galva: Nesąmonė. Gyvūnas. Ir ką?

Tačiau jauti tai, ką? Tai ne aš.

Jaučiu tai.

Kaip tik tada Kaimano dėdė sugriebė Kaimaną už rankos ir suriko, kad stotųsi: „Tu parodysi jam“

„Parodyti jam ką?“ Kaimanas privalėjo mažiau dėmesio skirti gyvūnų stebėjimui, o daugiau tam, kas čia vyksta. Jis nepakentė tų varžytuvių.

„Kaip tai daroma“ – dėdė nusitempė jį link laužo.

Šypsodamasis Astra sugurgė: „Manai, iškelsi daugiau, a?“.

„Daugiau nei ką?“ – kaip šamanas Kaimanas tiesiogiai nedalyvaudavo medžioklėse. Rankų stiprumas tebuvo tik kitas būdas parodyti savo, kaip vyro, sugebėjimus. Laimei, jis nevystė jėgos sugebėjimų; jis tiesiog iš prigimimo buvo stipresnis nei kiti.

Rangydamasis Astra pasilenkė ties nemažu rieduliu iš upės. Jį staigiai pakėlė ir svirduliuodamas pakėlė į žmogaus ūgio aukštį. Numetęs per žmogaus ūgį link lokių kailių krūvos, jis suriko, o choras balsų jam pritarė. Astra žingtelėjo į šalį šalia riedulio: „Tu!”

Kaimanas priėjo ir pasižiūrėjo į akmenį. Jis nagrinėjo, iš kur jis atsiradęs. „Į žmogaus ūgį, mažiausia“.

„Mažiausia“, linktelėjo Kaimanas.

Jis sumanė gudrybę. Jis taiga sugriebė Astrą už rankos ir kojos ir kilstelėjo aukštyn. Stambus vyras sukaukė, kai Kaimanas iškėlė jį virš galvos ir numetė ant lokio kailių krūvos. Vargšas plumptelėjo ten sėkmingai – maždaug dviejų žmonių ūgių atstumu.

Kaimanas sulaukė garsaus pritarimų choro. Jis parodė atsitiktinį arti esantį vyrą ir tarė: „Tu!”

Jis pasitraukė, kad nebūtų toliau įtraukiamas į šią beprasmybę. Kiekvienas pažinojo kitus, ir žinojo kito stiprias ir silpnas vietas. Kodėl?..

Jis lipo per kaulų krūvą nuo ankstesnės puotos, daugiausia todėl, kad ji buvo kitoje nei Astros varžymosi pusėje. Tingiai jis žingsniavo per kaulus; jie buvo gana gerai suskaldyti ir iščiulpti. Rytoj moterys juos surinks ir išneš iš olos prie upės, kad nepriviliotų maitėdų ir parazitų – jau neminint liūtų ir hienų – ten, kur žaidžia maži vaikai.

„Alkanas?“, Dažė priėjo šalia per tyliai, kad išgirstų. Ji dvokė, visgi.

Jis pasisuko į ją: „Nusimaudyk, a“.

„Puiku kartais vasarą. Vanduo šiltas“, - ji ištiesė ranką, o joje buvo paukščio oda prikimšta uogų su taukais.

Jis mandagiai pirštais paėmė kelias.

„Tu nesikeiti“, - pasakė vertinančiai. „Dar stiprus“.

Ji pažvelgė į murmančių moterų pulkelį: „Nelengva man čia būti. Mano sesuo, giminaičiai, niekas manęs čia nemėgsta. Ar jie pyksta todėl, kad buvau išėjusi?“

„Nes tu turi daug riebalų; jie kliuksi visose geriausiose vietose, kai šoki/ Paklausk vyrų, ar jiems patinki“.

Ji vyptelėjo: „Aš ne akla“.

Kaimanas nulaižė taukus nuo pirštų ir apmąstė šansą pasmaližiauti daugiau, kai energingai sugrįžo medžiotojai.

Rėkaudamas jų vadas Rupūžė ant žemės numetė išdarkytą kumeliuką. Visi pradėjo šūkauti, nepaisant, kad visi buvo pasisotinę po vaišių. Kaimano kitas pusbrolis numetė likusią kūno dalį.

Atrodo, kad vienintelė didesnė vieta, kurios neliko, tebuvo užpakalinė šlaunis. Hienos dantys iškando kelis gabalus ir išdraskė odą priekiniuose ketvirčiuose, tačiau mėsos liko dar gausiai.

Kaimanas nedalyvavo tose dalybose, tačiau vis tik žingtelėjo į priekį ir pritūpė prie kumeliuko galvos. Jis parodė į siaurą virvutę, užtrauktą taip stipriai ant kumeliuko gerklės iškart už ausų, kad sunkiai matėsi už karčių. „Žiūrėkit! Protingos hienos. Jos išmoko gaudyti kilpomis“.

Netgi protingesnės. Virvutė buvo taip standžiai nuvyta, kaip Kaimanas dar nebuvo matęs, kažkokie painiai suvytiilgi plaukai.

„Spąstai!“- Rupūžė nutraukė savo nerangų medžioklės šokį ir pasilenkė pažiūrėti į užgaulią virvutę.

Piktdžiugos sukriokė iš pasitenkinimo. „Rupūžė gali pagauti kumeliuką, kai hienos paspendė spąstus jam“.

„Ne hienos. Jis!“ – Rupūžė išsitiesė, apsisuko ir parodė: „Jis paspendė tai!“

Kaimanui reikėjo persikreipti ir pasistiebti, kad pamatytų pro besijuokiančius, kaukiančius, ironizuojančius medžiotojus.

Už nakties ribos, ne olos išorėje, bet dar ir ne joje, tasai Pusgauris berniukas, Pelytės vaikas rėkė prie motinos. Du Aušros pusės jaunuoliai artėjo prie jų iš šonų.

Kaimanas pamojo jaunuoliams – atveskite ją čia. Jie atitempė moterį su sūnumi; ir vienas jų atrodė neapkenčiąs berniuko. Kaimanas negalėjo jo kaltinti.

Pelytė ir Kiškis, dviese priešais pasaulį, buvo iškart apsupti rėkaujančių medžiotojų. Pelytė stovėjo tiesi ir aukšta, nepaklusni, nerodanti jokių atsargumo požymių, kokius Kaimanas matė pirmąkart ją išvydęs. Įdomus pokytis. Jos pasigailėtinas vaikas elgėsi drąsiai, suspaustais kumščiais. Kokių defektų beturėjo, o jų buvo nemaža, jis demonstravo tokią drąsą, kokios Tikrųjų Žmonių vaikai tik galėjo pavydėti.

Kaimanas prasibrovė tiek, kad tik kumeliuko maita buvo tarp Pelytės ir jo: „Rupūže, pasakok“.

„Mes pasekėme pagal hienų garsus. Kai jas pasiekėme, medyje pamatėme šį bjaurų vaikį su jo motina. Jie į medį buvo užsitempę kumeliuką. Hienos buvo aplink medį apačioje, gviešdamos jų.
Galvoju, kad tiedu atėmė kumeliuką iš hienų. Gal jie jas apstulbino, mėtė akmenimis, pagriebė maitą ir greitai užsiropštė“ – Rupūžė papurtė galvą: „Niekas nematė, kaip buvo iš tikro: Hienos bandė atimti maitą iš tų dviejų. Mes puolėme, padūrėme kai kurias hienas, kitos išsibėgiojo. Paėmėme tuos du ir kumeliuką, heh“.

„Taigi“, - Kaimanas kelias akimirkas stebėjo Pelytę, bandydamas nuspėti jos nuotaiką. Ar ji jį atpažino? Taip. Ar ji juo pasitiki? Ne daugiau nei bet kuriuo iš aplinkinių, bet tai ne viskas. Kokia stipri, ryžtinga moteris. Nuostabi.

Jos akys paklaidžioję už jo, vėl sužiuro į jį.

„Pelytė, Šaltųjų ežerų gentis, Arklio giminė, Prieblandų pusė“. Jis linktelėjo link jos vaiko: „Vandens Žmogaus, Babuino. Pelyte, tu pažinojai Jūros Dumblį“.

Tritonas suniurnėjo, nustebintas atskleidimo. Jis neklausė, kaip Kaimanas visa tai sužinojo, juk šamanams buvo būdinga žinoti tokias genealogijas.

Kaimanas atlaikė Pelytės žvilgsnį: „Ar pažinojai Jūros Dumblį?“

Tritono sunkūs antakiai kilstelėjo: „Hm, taip manai?“ Jis mostelėjo ranka: „Daže!“ ir prasidėjo sujudimas. Iškart pustuzinis jaunuolių padėjo Dažei prasibrauti pro būrį, laikydami ją rankomis kiek tai įmanoma tame trumpame žygyje per olą. Jie įstūmė ją į būrio vidurį taip stipriai, kad ji vos nenugriuvo ant kumeliuko maitos.

Ar Mamuto moterys pyko, kad Dažė buvo priimta į jų tarpą? Tas pyktis buvo niekas lyginant su įniršiu Dažės akyse, kai ji pažvelgė į Pelytę.

Aiškiai šios dvi moterys pažinojo viena kitą. Tarsi viena, tuo pat metu jos spjovė viena kitai į veidą.

Toliau skaitykite 3 skyrius. Jie pasikvietė savo pražūčiai    

Kiti skaitiniai:
Skaitinių skiltis
Riiti Jokomicu: Musė
Ženklo savarankiškumo doktrina
Volė Šojinka. Interpretatoriai
Jonas Kuzmickis. Mano žodžiai --
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
Džekas Londonas. Tūkstantis mirčių
Pranciška Regina Liubertaitė. Šauksmas
Kristianas Libensas. Marizos skonis
Davidas Kartvelišvilis. Sekti vardan meno
Hamsunas: svajotojas ir užkariautojas
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
V.T. Vittachi. Subudo reporteris
Leonidas Kaganovas. Komutacija
Literatūrinė prostitucija
Keita Dzin. Išgaravimas
Teofilis Gotjė. Hašišas
Džeko Keruako “Kelyje”
Visa tiesa apie Duras
Visų dienų apmąstymai
Žybtelėjimo žanras
Vartiklis