Bronius Mackevičius


Purienos

Likau vėl vienas. Niekur, niekad
Langinės meilė neklebens,
Nežels erškėčiais
Ir vainikų
Jau iš purienų man nepins.
Nebus jau nieko.
Tai, kas liko,  Purienos
Gal gaus daina, gal maus žaizda 
Ir – pražydės ant lauko pliko
Purienom
Žodis „k a ž k a d a“.Tavo gimimo diena

Šiandien, kai šėlstantį kraujo degimą
Pritildė pirmųjų rugsėjų šalna,
Aš noriu paklaust,
Ar žinai, kuo brangi man
Tavoji gimimo diena?
Ji – švytintis mano gyvenimo taškas,
Nulėmęs, kuo būsiu, buvau ir esu.
Ji – vėjas, pavasario ūką išblaškęs,
Žvaigždė, kai aplinkui tamsu.

Žinau aš – ne kartą, kai trapiąją viltį
Stingdydavo nerimo, skausmo žiema.
Man širdį – lyg paukštę mažytę – atšildė
Tavųjų delnų šiluma.
Todėl nesugniuždo, nors sendina, metai.
Ir šaukia pavasario šventė mane.
Lyg daigas, sprogdinantis nuovargio ledą,
Tavoji gimimo diena.

Todėl ir dabar, po dainų ir po tostų,
Kai likom makty šalto kovo vIeni,
Aš noriu,
Kad ranką ištiesus, pajustum
Vėl amno jaunystę many.
Iš pulso staiga suvirpėjusioj rankoj
Pasvėrusi viską, suprastum ramiai
Kodėl aš dėkingas ir žemei, ir dangui,
Kad tu tokią dieną gimei.* * *

Kas buvo – vėl
Per ūkanas, per lietų
Prasiveržė
Ištvino kaip Neris.
Balsais ir žingsniais moterų mylėtų
Bangavo visą naktį kambarys.

Iš nerimo, iš rėmų ir iš knygų,
Iš rankraščių, iš primirštų laiškų
Į atmintį mylėtos akys smigo
Tokiu skausmu ir nerimu tokiu,

Jog rodėsi – lyg gaisro varpas šaukė
Mane tyla, seniai žila tyla
Sugrįšti ten, kur niekas nebelaukia,
Kur niekam žemėj grįžti nevalia.

Išliko viskas
Ką, maniau, iš lėto
Išdildys laikas ir migla apkris...
... Balsais ir žingsniais moterų mylėtų
Bangavo visą naktį kambarys.

Papildomi skaitiniai:
P. Širvio eilės
W. Szymborska. Eilėraščiai...
Eduardas Mieželaitis. Tapsmas
Lotta Lotass. Balsai erdvėje
V. Šekspyras. Romeo ir Džuljeta
Lietuvių literatūros tendencijos
Jorge Luis Borges. Liaupsė tamsai
D. Kajokas 'Slaptasparnis' (provincijos vaizdeliai)
G. Čestertonas. Omaras Chajamas ir šventasis vynas
Bernardas Brazdžionis. Aleliuja ir Hosanna ir kt.
Edgaras A. Poe: grožio kūrimas ritmu
Kornelijus Platelis. Kelios eilės
K. Plankas. Pristatymas ir eilės
Arthur Rimbaud. Blogas kraujas
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Alfonsas Maldonis. Pilnatvė
Aleksio Churgino eilės
Edgaras Keretas. Venera
Sulpicia elegijos
Lietuviskos vizijos
Odisėjas visapusiškas
V. Gėtė. Faustas
Filosofijos skiltis