Luisas Kerolis
Alisa veidrodžio karalystėje
6 skyrius.

- ... pasakyk, kuo tu vardu ir ko čia atėjai?
- Mano vardas Alisa, bet ...
- Tai kvailas vardas! - nekantriai pertraukė ją Kliunkis Pliumpis. - Ką jis reiškia?
- Argi vardas gali ką reikšti? - nusistebėjo Alisa.
- Žinoma, - atrėžė Kliunkis Pliumpis ir prunkštelėjo. - Štai mano vardas reiškia, kad galiu kliunksėti, o tai labai gražu paklausyti, labai. Iš tokio vardo kaip tavo neaišku, ką tu gali daryti.

< ... >

- Štai tau klausimas: kiek tu sakei, tau metų?
Greit suskaičiavusi Alisa atsakė:
- Septyneri metai ir šeši mėnesiai.
- Netiesa! - patenkintas sušuko Kliunkis Pliumpis. - Tu nieko panašaus nesi sakiusi!
- Aš maniau, kad norėjot sužinoti, kiek man metų, - paaiškino Alisa.
- Tuomet taip ir būčiau paklausęs, - atšovė Kliunkis Pliumpis.

< ... >

Aš norėjau paklausti, kas yra negimimo dienos dovana?
- Dovana duodama, kai yra tavo negimimo diena.
Alisa susimąstė.
- O aš labiausiai mėgstu gimimo dienos dovanas, - tarė ji pagaliau.
- Pati nežinai, ką kalbi! - sušuko Kliunkis Pliumpis. - Kiek dienų yra metuose?
- 365.
- O kiek tavo gimimo dienų?
- 1.

< ... >

- Taigi matome, kad yra 364 dienos, kada galima gauti negimimo dovanas.
- Žinoma, - atsakė Alisa.
- O tik viena - gimimo dienos dovanoms, matai. Štai tau šlovė!
- Nesuprantu, ką turite galvoje sakydamas "Šlovė", - tarė Alisa.
- Žinoma, kur ten tu suprasi, kol aš nepaaiškinsiu. Aš turėjau galvoje "puikus, triuškinantis įrodymas"!
- Bet "šlovė" nereiškia "puikus, triuškinantis įrodymas", - prieštaravo Alisa.
- Kai aš sakau žodį, - išdidžiai tarė Kliunkis Pliumpis, - jis reiškia tiksliai tai, ką noriu, kad reikštų - nei daugiau, nei mažiau.
- Bet aš labai abejoju, ar galima priversti žodį reikšti tiek daug skirtingų dalykų? - nesutiko Alisa.
- Ko čia abejoti, svarbu kas ką valdo, ir baigtas kriukis, - atrėžė Kliunkis Pliumpis.

Alisa baisiai apstulbo, net žado neteko. Todėl Kliunkis Pliumpis vėl prakalbo:
- Žodžiai turi savo būdą. Kai kurie, ypač veiksmažodžiai, be galo išdidūs... Su būdvardžiais gali daryti, ką nori, bet tik ne su veiksmažodžiais... Tačiau aš gebu susidoroti beveik su visais. Užkardymas!

< . . . > ... Alisa tuoj išdrožė pirmąjį posmelį:

     Lakšliaują bukai pietspirgai
     Sau grąžtėsi ant pieplatės;
     Greit rainelaiši šluotpūkai
     Šmųlydę čiukai švilpčiaublės.
- Užtenka, yra nuo ko pradėti, - nutraukė ją Kliunkis Pliumpis. - Čia daugybė sunkių žodžių. "Lašliaują" reiškia "lankstūs ir šliaužiojantys". Matai, tai it koks lydinys - du žodžiai susilydę į vieną.
- Aišku, - tarė Alisa, - o kas yra "bukai"?
- "Bukai" ... na, jie kiek panašūs į opšrus... taip pat primena driežus, gal šiek tiek ir kamščiatraukius.
- Tai keisti padarai!
- Tokie jau jie yra, - atsakė Kliunkis Pliumpis. - Be to jie suka lizdus po saulės laikrodžiais ir minta sūriu.

- Dabar suprantu, - susimąsčiusi tarė Alisa, - o ką reiškia "pietspirgai"?
- "Pietspirgai" - pietų metas, kai pradeda spirginti pietums; čia išeitų - per pietus.
- O kaip suprasti "grąžtėsi"?
- "Grąžtyti" reiškia "gręžti skyles kaip grąžtu".
- Tai "ant pieplatės" reiškia "pievutėje aplink saulės laikrodį", tiesa? - tarė Alisa pati stebėdamasi savo nuovokumu.
- Žinoma. "Pieplate" vadinama todėl, kad ji plačiai nusidriekia prieš laikrodį ir už jo...
- Ir į visas puses, - pridūrė Alisa.

- Visai teisingai. Na, o "rainelaiši" reiškia "raiši ir nelaimingi" (štai tau kitas žodžių lydinys). "Šluotpūkiai" yra liesi, nušiurę paukščiai styrančiomis plunksnomis, panašūs į gyvą plaušinę šluotą.
- O "šmųlydę čiukai"? - paklausė Alisa. - Bijau, kad per daug jus varginu.
- "Čiukai" tai tokios jaunos kiaulaitės. O kas yra "šmųlydę", tikrai nežinau. Ko gero, sutrumpintas pasakymas "iš namų nuklydę", vadinasi, paklydę čiukai, supranti?
- Taip. O ką reiškia "švilpčiaublės"?
- "Švilpčiaublėti" reiškia pereinamą garsą nuo švilpimo iki bliovimo su tam tikru pačiaudėjimu per vidurį; tarp kitko, tu jį išgirsi galbūt... ano miško gilumoje. O kartą išgirdusi, daugiau nebenorėsi.


Dar galite paskaityti: visą eilėraštį apie Taukšlį, kurio ištrauką čia deklamavo Alisa
bei eilėraštį, kurį Kliunkis Pliumpis padeklamavo Alisai
Joseph Hipster. Trauką atplėšti nuo pagreičio...
L. Devita. Atsižadėtos istorijos
W. Szymborska. Eilėraščiai...
A. De Saint-Exupery. Mažasis princas
Urszula Koziol. Pradžioje nebuvo žodžio...
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
Borchesas. Alefas
Vartiklis