Nobelio fizikos premijos laureatai

Kai kas apie Nobelio premiją...

Skaitykite Kas ta Nobelio premija?

Ar galima priversti atsisakyti Nobelio premijos? Taip 1958 m. nutiko rusų rašytojui B. Pasternakui (1890-1960), apdovanotam už romaną „Daktaras Živago“. Prasidėjo jo pjudymas, nes KP CK visą jo kūrybą laikė antitarybine: jis buvo išmestas iš Rašytojų sąjungos, iš teatrų programų pašalintos visos jo verstos pjesės. Ir galiausiai pareikalauta iš jo atimti TSRS pilietybę. Tokiomis aplinkybėmis rašytojas buvo priverstas atsisakyti premijos, tačiau Nobelio premijos komitetas jo atsisakymo nepriėmė. Diplomas ir medalis 1989 m. buvo įteikti jo sūnui Jevgenijui.

Kelias ratu. 1962 m. Dž. Votsonas gavo Nobelio premiją už DNR atradimą ir jos molekulės struktūros modelį. Tačiau mokslininkas gyvena tik iš atlyginimo ir vargu ar jam pakaktų lėšų ieškant vaistų nuo vėžio. Tad 2014 m. Dž. Votsonas nusprendė parduoti medalį „Christies“ aukcione, kur jį už 5 mln. dolerių nupirko anoniminis pirkėjas. Pasirodo, kad tai buvo verslininkas A. Ustinovas iš Rusijos, kuris medalį gražino savininkui – jį tam motyvavo tai, kad jo tėvas mirė nuo vėžio.

Kai išnyksta ir vėl atsiranda. A. Hitleris buvo uždraudęs vokiečiams priimti Nobelio premijas. Tai susiję su Karlo fon Oseckio (1889-1938) 1935 m. apdovanojimu už nacizmo kritiką. Tačiau talentingų mokslininkų Vokietijoje buvo gausu – ir jie gaudavo apdovanojimus. Tarp jų buvo ir fizikai Dž. Frankas (1925) ir M. fon Lauė (1914), kurie, norėdami apsaugoti savo medalius nuo konfiskacijos, juos perdavė N. Boro institutui Kopenhagoje. Tačiau 1940 m. Daniją okupavo hitlerininkai. Tada vengrų chemikas Djordis de Hevešis, bendradarbiavęs su N. Boru, pasiūlė medalius ištirpinti „karališkoje degtinėje“. Bergždžiai nacistai ieškojo tų medalių, kurie tokioje būsenoje išgyveno karą, o paskui iš rūgšties vėl buvo išskirtas auksas, 1950 m. išsiųstas į Stokholmą, iš kurio Švedijos karališkoje MA buvo nuliedinti nauji medaliai ir pakartotinai įteikti 1952 m.

MetaiLaureatasŠalisPastabos
1901 Vilhelmas Konradas Rentgenas Vokietijos imperija Pripažįstant ypatingus nuopelnus, kuriuos perteikė atrasdamas nepaprastus spindulius
1902 Hendrikas Lorencas
Pieter Zeeman
Nyderlandai pripažįstant ypatingus nuopelnus, kuriuos jie perteikė magnetizmo įtakos spinduliavimo fenomenui tyrinėjimais (Zimano efektas)
1903 Antoine Henri Becquerel
Pierre Curie, Marie Curie
Prancūzija
Prancūzija/ Lenkija
Pripažįstant ypatingus nuopelnus, kuriuos perteikė atrasdamas savaiminį radioaktyvumą.
pripažįstant ypatingus nuopelnus, kuriuos jie perteikė bendru radiacijos fenomeno, kurį atrado profesorius Henris Bekerelis, tyrinėjimu.
1904 Lord Rayleigh
John William Strutt
United Kingdom
Jungtinė Karalystė
Už svarbiausių dujų tankių tyrinėjimus ir už argono atradimą.
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Vokietijos-Vengrijos imperija Už darbus su katodiniais spinduliais.
1906 Joseph John Thomson Jungtinė Karalystė Už nuopelnus teoriniuose ir eksperimentiniuose dujų elektrinio laidumo tyrimuose.
1907 Albert Abraham Michelson'as JAV už jo tikslius optinius instrumentus bei su jais susijusius spektroskopinius ir metrologinius tyrimus.
1908 Gabriel Lippmann Prancūzija už spalvotos fotografijos metodą, pagrįstą interferencijos reiškiniu.
1909 Guglielmo Marconi, Karl Ferdinand Braun Italija, Vokietijos imperija už indėlį į bevielės telegrafijos vystymą.
1910 Johannes Diderik van der Waals Nyderlandai už jo darbą su dujų ir skysčių būsenų lygtimis.
1911 Wilhelm Wien Vokietijos imperija už šiluminio spinduliavimo dėsnių atradimą.
1912 Nils Gustaf Dalén Švedija už automatinių ventilių, skirtų naudoti švyturių dujų akumuliatoriuose, išradimą.
1913 Heike Kamerlingh-Onnes Nyderlandai už medžiagų žemose temperatūrose tyrinėjimus, vedusius prie helio suskystinimo.
1914 Max von Laue Vokietijos imperija už Rentgeno spindulių kristalografijos atradimą.
1915 William Henry Bragg, William Lawrence Bragg Jungtinė Karalystė pripažįstant jų nuopelnus Rentgeno spindulių pagalba tyrinėjant kristalines struktūras.
1916 Nėra apdovanojimų Piniginis prizas pervestas į fizikos premijos fondą.
1917 Charles Glover Barkla Jungtinė Karalystė už elementų Rentgeno spindulių fluorescencijos atradimą.
1918 Maksas Plankas Vokietijos imperija pripažįstant nuopelnus, kuriuos perteikė fizikos vystymui įvesdamas energijos kvantą (žr. Planko konstanta)
1919 Johannes Stark Vokietijos imperija už Doplerio efekto atradimą kanaliniuose spinduliuose ir spektrinė linija spektrinių linijų trūkius elektriniuose laukuose.
1920 Charles Edouard Guillaume Šveicarija pripažįstant jo nuopelnus, kuriuos perteikė tiksliems matavimams fizikoje, atradęs anomalija nikelio plieno lydiniuose.
1921 Albert Einstein Veimaro respublika, Šveicarija už pagalbą teorinei fizikai, ypač už fotoefekto paaiškinimą.
1922 Niels Henrik David Bohr'as Danija už pagalbą tiriant atomų struktūrą ir spinduliavimo iš jų sklidimą.
1923 Robert Andrews Millikan JAV už jo darbus su elementariaisiais krūviais ir už fotoefektą.
1924 Karl Manne Georg Siegbahn Švedija už jo atradimus ir tyrimus Rentgeno spindulių spektroskopijoje.
1925 James Franck, Gustav Ludwig Hertz Veimaro respublika už dėsnių, nusakančių elektronų susidūrimus su atomais, atradimą.
1926 Jean Baptiste Perrin Prancūzija už jo darbus tiriant netolydžios struktūros medžiagas, ypač už nusėdimo pusiausvyros atradimą.
1927 Arthur Holly Compton JAV už efekto, pavadinto jo vardu, atradimą. (žr. Komptono efektas)
1927 Charles Thomson Rees Wilson Jungtinė Karalystė už metodą, leidusį kondensuotų garų pagalba pamatytį dalelių, turinčių elektros krūvį, kelius. (žr. Vilsono kamera)
1928 Owen Willans Richardson Jungtinė Karalystė už jo darbus apie termijoninį spinduliavimą, ypač už Ričardsono dėsnio atradimą (pavadinta jo garbei).
1929 Louis de Broglie Prancūzija už banginės elektronų prigimties atradimą. (žr. De Broilio hipotezė)
1930 Venkata Raman Chandrasekhara Indija už darbus apie šviesos sklaidą ir už Ramano sklaidos atradimą (pavadinta jo garbei).
1931 Nėra apdovanojimų Piniginis prizas pervestas į fizikos premijos fondą
1932 Verneris Karlas Heizenbergas Veimaro respublika už kvantinės mechanikos sukūrimą ir jos taikymą, kuris nuvedė prie alotropinių vandenilio formų atradimo.
1933 Erwin Schrödinger,  Paul Dirac Austrija, Jungtinė Karalystė už naujų produktyvių atominės teorijos formų atradimą.
1934 Nėra apdovanojimų Pusė piniginio prizo pervesta į Pagrindinį fondą, likusi pusė - į fizikos premijos fondą
1935 James Chadwick Jungtinė Karalystė už neutrono atradimą.
1936 Carl David Anderson JAV už pozitrono atradimą.
1936 Victor Franz Hess Austrija už kosminio spinduliavimo atradimą.
1937 Clinton Joseph Davisson, George Paget Thomson JAV, Jungtinė Karalystė už eksperimentinį elektronų difrakcijos kristaluose atradimą.
1938 Enrico Fermi Italija už naujų radioaktyvių elementų, gautų neutronų švitinimų, egzistavimo demonstravimą ir už branduolinių reakcijų, sukeltų lėtais neutronais, atradimą.
1939 Ernest Lawrence JAV už ciklotrono išradimą bei tobulinimą bei rezultatus, gautus jį panaudojant.
1940 Nėra apdovanojimų Pusė piniginio prizo pervesta į Pagrindinį fondą, likusi pusė - į fizikos premijos fondą
1941 Nėra apdovanojimų Pusė piniginio prizo pervesta į Pagrindinį fondą, likusi pusė - į fizikos premijos fondą
1942 Nėra apdovanojimų Pusė piniginio prizo pervesta į Pagrindinį fondą, likusi pusė - į fizikos premijos fondą
1943 Otto Stern JAV už indėlį vystant molekulinių spindulių metodą ir už protono magnetinio momento atradimą.
1944 Isidor Isaac Rabi JAV už rezonansinį metodą, skirtą magnetinėms branduolių savybėms užrašyti.
1946 Percy Williams Bridgman JAV už aparato, galinčio sukurti tin aukštą slėgį, išradimą ir už atradimus aukšto slėgio fizikoje.
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Jungtinė Karalystė Vilsono kameros vystymą ir su tuo susijusius atradimus branduolinės fizikos ir kosminio spinduliavimo srityse.
1949 Hideki Yukawa Japonija už mezonų egzistavimo prognozę remiantis teoriniais darbais apie branduolines jėgas.
1945

Volfgangas Paulis

Austrija už Draudimo principo atradimą (dabar vadinamu

Paulio draudimo principu).

1947 Edward Victor Appleton Jungtinė Karalystė už viršutinės atmosferos fizikos tyrinėjimą, ypač už dabar vadinamą Apletono sluoksnio atradimą.
1950 Cecil Frank Powell Jungtinė Karalystė už fotografinio metodo branduoliniams procesams tirti vystymą ir atradimus, susijusius su mezonais, taikant šį metodą.
1951 John Douglas Cockcroft, Ernest Thomas Sinton Walton Jungtinė Karalystė, Airija už novatorišką darbą atomų virsmuose, sukeltuose dirbtinai pagreitintomis dalelėmis.
1952 Felix Bloch, Edward Mills Purcell JAV už tikslių branduolinių magnetinių skaičiavimų metodų vystymą ir su tuo susijusius atradimus.
1953 Frits Zernike Nyderlandai už fazinio kontrasto metodo demonstravimą, ypač už fazinio kontrasto mikroskopo išradimą.
1954 Max Bornas (Max Born) Vakarų Vokietija už esminius tyrinėjimus kvantinėje mechanikoje, ypač jo statistinį bangos funkcijos paaiškinimą.
1954 Walther Bothe Vakarų Vokietija už atsitiktinumo metodą ir su juo susijusius atradimus.
1955 Willis Eugene Lamb'as Jungtinės Amerikos Valstijos už atradimus, susijusius su vandenilio spektru. (žr. Lamo poslinkis)
1955 Polykarp Kusch'as JAV už tikslų elektrono magnetinio momento nustatymą.
1956 William Bradford Shockley,  John Bardeen,  Walter Houser Brattain JAV už puslaidininkių tyrimus ir tranzistoriaus afekto atradimą.
1957 Chen Ning Yang (???), Tsung-Dao Lee (???) Kinija, JAV už jų lyginumo pažeidimų tyrinėjimus, kurie nuvedė prie svarbių atradimų, susijusių su elementariosiomis dalelėmis.
1958 Pavelas Čerenkovas, Ilja Frankas, Igoris Tamm'as TSRS Čerenkovo-Vavilovo efekto atradimą ir paaiškinimą.
1959 Emilio Gino Segre, Owen Chamberlain JAV už antiprotono atradimą.
1960 Donald Arthur Glaser'is JAV už burbulinės kameros išradimą.
1961 Robert Hofstadter'is JAV už jo novatoriškas elektronų sklaidos atomų branduoliuose studijas ir už tuo būdų pasiektus atradimus branduolių struktūroje.
1961 Rudolf Ludwig Mössbauer Vakarų Vokietija už jo tyrimus gama spinduliuotės rezonansinėje sugertyje.
1962 Lev Davidovich Landau TSRS už jo novatoriškas kondensuotųjų medžiagų teorijas, ypač už skystą helį.
1963 Eugene Paul Wigner JAV už jo indėlį į atomo branduolių ir elementariųjų dalelių teorijas, ypač už pagrindinių simetrijos principų atradimą ir taikymą.
1963 Maria Goeppert-Mayer, J. Hans D. Jensen JAV, Vakarų Vokietija už jų atradimus branduolių sluoksnių struktūroje.
1964 Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov, Aleksandr Prokhorov JAV, TSRS, TSRS už esminius darbus kvantinėje elektronikoje, nuvedusių prie generatorių ir stiprintuvų konstravimo, paremtu mazerio-lazerio principu.
1965 Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger,  Richard Phillips Feynman Japonija, JAV, JAV už jų esminius darbus kvantinėje elektrodinamikoje.
1966 Alfred Kastler Prancūzija už optinių metodų Herco rezonansams atomuose tirti atradimą ir vystymą.
1967 Hansas Albrechtas Betė (Hans Albrecht Bethe) JAV už jo indėlį į branduolinių reakcijų teoriją, ypač kas sieja energijos gamybą žvaigždėse.
1968 Luis Walter Alvarez JAV už jo lemiamą indėlį į elementariųjų dalelių fiziką, o tiksliau, už didelio numerio rezonansinių būsenų atradimą, kurį padaryti leido jo atradimai naudojant vandenilio burbulines kameras ir duomenų analizę.
1969 Murray Gell-Mann JAV už indėlį ir atradimus elementariųjų dalelių ir jų sąveikos klasifikavime.
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén Švedija už esminį darbą ir atradimus magnetohidrodinamikoje su produktyviais taikymais įvairiose plazmos fizikos srityse.
1970 Louis Eugene Félix Néel Prancūzija už esminį darbą ir atradimus antiferomagnetizme ir feromagnetizme, nuvedusius prie svarbių taikymų kieto kūno fizikoje.
1971 Dennis Gabor Jungtinė Karalystė už holografijos metodo išradimą ir vystymą.
1972 John Bardeen, Leon Neil Cooper, John Robert Schrieffer JAV superlaidumo teorijos sukūrimą (dar žinomą kaip BCS teorija).
1973 Leo Esaki, Ivar Giaever Japonija, JAV už jų eksperimentinius tuneliavimo reiškinio puslaidininkiuose ir superlaidininkuose.
1973 Brian David Josephson Jungtinė Karalystė už jo teorines supersrovės per tunelinį barjerą savybių prognozes, tiksliau tuos fenomenus, kurie žinomi kaip Džozefsono efektas.
1974 Martin Ryle, Antony Hewish Jungtinė Karalystė už jų novatoriškus tyrimus radijo astrofizikoje: M. Rylei už jo diafragmos sintezės technikos atradimą;
A. Hevišui už lemiamą vaidmenį pulsarų atradime.
1975 Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson, Leo James Rainwater Danija, Danija, JAV už sąryšio tarp kolektyvinio judėjimo ir dalelės judėjimo atomų branduoliuose atradimą ir už atomo branduolio teorijos, pagrįstos šiuo sąryšiu, vystymą.
1976 Burton Richter, Samuel Chao Chung Ting JAV už jų novatorišką darbą atrandant naujo tipo sunkiąją elementariąją dalelę (t. y. už J/? dalelę, kuri patvirtino, kad barioninė medžiaga yra sudaryta iš kvarkų).
1977 Philip Warren Anderson'as, Nevill Francis Mott, John Hasbrouck van Vleck JAV, Jungtinė Karalystė, JAV už jų esminius teorinius elektroninės magnetinių ir neorientuotų sistemų struktūros tyrimus.
1978 Pyotr Leonidovich Kapitsa TSRS už pamatinius išradimus ir atradimus žematemperatūrėje fizikoje.
1978 Arno Allan Penzias, Robert Woodrow Wilson JAV, JAV kosmoso mikrobangės foninės spinduliuotės atradimą.
1979 Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg JAV, Pakistanas, JAV už indėlį į vieningos silpnosios ir elektromagnetinės sąveikos tarp elementariųjų dalelių teoriją.
1980 James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch JAV už fundamentinės simetrijos principų pažeidimų atradimo neutralių K mezonų skilime. (žr. CP pažeidimas)
1981 Nicolaas Bloembergen, Arthur Leonard Schawlow JAV, JAV už indėlį į lazerinės spektroskopijos vystymą.
1981 Kai Manne Börje Siegbahn Švedija už indėlį į didelės raiškos elektronų spektroskopijos vystymą.
1982 Kenneth Wilson JAV už jo krizinio fenomeno fazinių virsmų sąryšyje teoriją.
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar JAV už jo teorines ir eksperimentines fizikinių procesų svarbos žvaigždžių struktūroje ir evoliucijoje studijas. (žr. Čandrasekaro riba)
1983 William Alfred Fowler JAV už jo teorines ir eksperimentines branduolinių reakcijų svarbos cheminių elementų Visatoje formavimesi studijas.
1984 Carlo Rubbia, Simon van der Meer Italija, Nyderlandai už jų lemiamą indėlį į didelį projektą, nuvedusio prie lauko dalelių (silpnosios sąveikos tarpininkų) W ir Z atradimo.
1985 Klaus von Klitzing Vakarų Vokietija už kvantinio Holo efekto atradimą.
1986 Ernst Ruska
Gerd Binnig, Heinrich Rohrer
Vakarų Vokietija
Vakarų Vokietija, Šveicarija
už jo esminius darbus elektronų optikoje ir už pirmojo elektronų mikroskopo sukūrimą.
už skleidimo tuneliavimo mikroskopo kūrimą.
1987 Johannes Georg Bednorz, Karl Alexander Müller Vakarų Vokietija, Šveicarija už svarbų laimėjimą superlaidumo keramikinėse medžiagose atradime.
1988 Leon Max Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger JAV už neutrinų pluošto metodą ir leptonų dubleto struktūros demonstravimą neutrino atradime.
1989 Norman Foster Ramsey JAV už atskirų vibracinių laukų metodo išradimą ir jo panaudojimą vandeniliniame mazeryje ir kituose atominiuose laikrodžiuose.
1989 Hans Georg Dehmelt, Wolfgang Paul JAV, Vakarų Vokietija už jonų spąstų technikos vystymą.
1990 Jerome Friedman, Henry Way Kendall, Richard Taylor JAV, JAV, Kanada už novatoriškus giluminės neelastingos elektronų sklaidos nuo protonų ir neutrinų tyrimus, kuri turėjo didelę reikšmę kvarkų modelio fizikoje vystymui.
1991 Pierre-Gilles de Gennes Prancūzija už atradimą, jog metodai, naudojami tvarkos fenomenui paprastose sistemose tirti, gali būti apibendrinti ir labiau komplikuotoms medžiagų formoms, konkrečiai skystiesiems kristalams ir polimerams.
1992 Georges Charpak Prancūzija už dalelių detektorių išradimą ir vystymą, o tiksliau, už daugiavielę proporcingąją kamerą.
1993 Russell Alan Hulse,  Joseph Hooton Taylor Jr. JAV už naujo tipo pulsaro (PSR B1913+16) atradimą, kuris suteikė naujų galimybių studijuojant gravitaciją.
1994 Bertram Brockhouse Kanada už neutroninės spektroskopijos vystymą ir už novatorišką indėlį į neutronų sklaidos, naudojamą kondensuotųjų medžiagų tyrimuose, vystymą.
1994 Clifford Glenwood Shull JAV už neutronų difrakcijos technikos vystymą ir už novatorišką indėlį į neutronų sklaidos, naudojamą kondensuotųjų medžiagų tyrimuose, vystymą.
1995 Martin Lewis Perl JAV už tau leptono aptikimą ir už novatorišką eksperimentinį indėlį į leptonų fiziką.
1995 Frederick Reines JAV už neutrinų aptikimą ir už novatorišką eksperimentinį indėlį į leptonų fiziką.
1996 David Morris Lee, Douglas D. Osheroff, Robert Coleman Richardson JAV už Helio 3 supertakumo atradimą.
1997 Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William Daniel Phillips JAV, Prancūzija, JAV už atomų šaldymo ir kaupimo, pasitelkiant lazerio šviesą, metodų vystymą (žr. Lazerinis šaldymas)
1998 Robert Laughlin, Horst Ludwig Störmer, Daniel Chee Tsui JAV, Vokietija, JAV už jų naujos kvantinių skysčių su trupmeninių krūvių ryšiais formos atradimą. (žr. Trupmeninis kvantinis Holo efektas)
1999 Gerardus't Hooft, Martinus Veltman Nyderlandai už elektrosilpnosios sąveikos kvantinės struktūros aiškinimą.
2000 Zhores Ivanovich Alferov, Herbert Kroemer Rusija, Vokietija Už puslaidininkių heterostruktūrų, naudojamų optoelektronikoje, vystymą.
2000 Jack Kilby JAV Už vaidmenį išrandant integrines grandines.
2001 Eric Allin Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl Edwin Wieman JAV, Vokietija, JAV Už pasiekimus atskiestų šarminių atomų dujų Bozės-Einšteino kondensacijoje ir už ankstesnes esmines kondensatų savybių studijas.
2002 Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba JAV, Japonija Už novatoriškus indėlius į astrofiziką, o tiksliau, už kosminių neutrinų aptikimą.
2002 Riccardo Giacconi JAV Už novatorišką indėlį į astrofiziką, kuris leido atrasti kosminės Rentgeno spinduliuotės šaltinius.
2003 Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg, Anthony James Leggett'as JAV, Rusija, Jungtinė Karalystė Už novatoriškus įnašus į superlaidininkų teoriją ir superskysčius.
2004 Frenkas Vilčekas, David J. Gross'as, Hugh David Politzer'is JAV Už asimptotinės laisvės stipriosios sąveikos teorijoje atradimą.
2005 Roy Glauber JAV Už indėlį į optinės koherencijos kvantinę teoriją.
2005 John Hall, Theodor Hänsch'as JAV, Vokietija Už indėlį į tikslios lazerinės spektroskopijos vystymą, įtraukiant optinio dažnio šukų metodą.
2006 John Mather,  George Smoot'as JAV Už juodo kūno formos ir reliktinės spinduliuotės anizotropijos atradimą.
2007 Albert Fert, Peter Grünberg'as Prancūzija, Vokietija Už milžiniškos magnetovaržos efekto atradimą.
2008 Yoichiro Nambu Japonija Už spontaniškos simetrijos pažaidos subatominėje fizikoje mechanizmo atradimą.
2008 Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa Japonija simetrijos pažeidimo subatominėje fizikoje kilmės atradimą, kuris numato mažiausiai trijų kvarkų šeimų egzistavimą.
2009 Charles K. Kao Kinija/ Jungtinė Karalystė Už novatoriškus pasiekimus, susijusius su šviesos perdavimu šviesolaidžiais optinėse komunikacijose.
2009 Willard S. Boyle, George E. Smith Kanada-JAV, JAV Už puslaidininkinio vaizdo gavimo integrinio grandyno – CCD jutiklio – išradimą.
2010 Andre Geim, Konstantin Novoselov Rusija/ Nyderlandai, Rusija/ Jungtinė Karalystė Už grafeno sukūrimą
2011 Saul Perlmutter
Brian P. Schmidt
Adam G. Riess
JAV
Australija
JAV
Už visatos plėtimosi greitėjimo atradimą, stebint tolimą supernovą
2012 Serge Haroche
David J. Wineland
Prancūzija
JAV
Už eksperimentinių metodų, leidžiančių matuoti ir keisti atskiras kvantines sistemas, sukūrimą.
2013 Peter Higgs
Francois Englert
Jungtinė Karalystė
Belgija
Higso bozono teorijos vystymą.
2014 Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura Japonija Už efektyvių mėlynųjų šviesos diodų išradimą
2015 Arthur B. McDonald'as Kanada Už neutrinų osciliacijų, parodančių, kad neutrinai turi masę, atradimą
2016 David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz JAV Už teorinį topoginių fazinių perėjimų ir topologinių materijos fazių atradimą
2017 Rainer Weiss; Barry Barish; Kip Thorne JAV Už indėlį vystant LIGO ir gravitacinių bangų atradimą
2018 Arthur Ashkin; Gerard Mourou; Donna Strickland JAV, Prancūzija, Kanada Aškinas - „už novatoriškus atradimus lazerių fizikoje“); kiti - „už intensyvių ultratrumpų pulsų generavimo metodą“.   Skaitykite >>>>>
2019 James Peebles, Michel Mayor, Didier Queloz Kanada, Šveicarija, Šveicarija J. Peebles - „už pasiekimus teorinėje kosmologijoje“; kiti -„už egzoplanetos prie Saulės tipo žvaigždės (Pegaso 51) atradimą“
Skaitykite Ankstyvoji Visata ir ekzoplanetos
2020 Roger Penrose
Reinhard Genzel ir Andrea Ghez
Anglija
Vokietija, JAV
už nustatymą, kad juodąsias skyles numatė bendroji reliatyvumo teorija;
už supermasyvios juodosios skylės galaktikos centre atradimą
2021 Syukuro Manabe ir Klaus Hasselmann

Giorgio Parisi
Japonija, Vokietija

Italija
„už Žemės klimato fizikinį modeliavimą, kiekybinį kintamumo įvertinimą ir globalaus atšilimo patikimą prognozavimą“;
„už netvarkos ir svyravimų abipusę priklausomybę fizikinėse sistemomis nuo atominio iki planetarinio masteliuose atradimą“
2022 Alain Aspect, John F. Clauser, Anton ZeilingerPrancūzija, JAV, Austrija „už eksperimentus su susietais fotonais, nustatant Bell‘o nelygybių pažeidimus ir novatorišką kvantinės informacijos mokslą“
2023 Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L'HuillierPrancūzija, Vengrija, Prancūzija „už sukūrimą eksperimentinių metodų, kuriais generuojami atosekundiniai šviesos impulsai, skirti elektronų dinamikai tirti“
F. Krausz'as paskelbė, kad dalį premijos skirs Ukrainai.

2018: Manipuliacijos šviesa
2019: Ankstyvoji Visata ir ekzoplanetos
Nobelio chemijos premijos laureatai
Nobelio literatūros premijos laureatai
Ig nobel premija
Vartiklis