Alfonsas Maldonis

    Pilnatvė

  Ištirpsta kaip sena karta
  Ramių laikų nepastovumas.
  Bemintė laimės valanda
  Ir josios vaikiškas dosnumas.

  Viena mažėjanti erdvė,
  Kitos bauginanti naujovė,
  Kuri visiem kol kas gyviem,
  Vylingai šviesti nepaliovė.

  Nuvys žolė - užaugs kita.
  Nutils lakštingala - greta
  Išgirsi volungę ar griežlę,
  Ar vanagą kai ratą rėžia
  Virš krūmų, miško pakraščių
  Ir klykauja balsu gūdžiu.

  Greta giesmė, greta auka.
  Greta pradžia ir pabaiga,
  Blyškių svajonių maišatis
  Po apakimo, smilgų gaisro,
  Ir atsisakymo, ir geismo
  Dar tebeplėšoma širdis.

  Ir pradėti žmonių darbai,
  Iš rankos perduodami rankon,
  Ir mintys, lyg ugnies stulpai,
  Iškylančios į tuščią dangų.
  Ieškojimas visų gijų,
  Kurios mus jungia ir sukausto,
  Ir supratimas, kad krauju
  Neužgesinsi laiko skausmo.

  O pilkas paukšti, tu suki,
  Suki po rato ratą vėlei
  Ir savo juodoje aky
  Neši ir manąjį šešėlį.
  Ir tu esi visos būties
  Didžios teisybės dalelytė,
  Kurios negalim kaip širdies
  Išskirstyti ir padalyti.

  Nuvys žolė - užaugs kita.
  Nutils lakštingala - greta
  Išgirsi volungę ar griežlę,
  Ar vanagą, kai ratą rėžia
  Virš krūmų, miško pakraščių
  Ir klykauja balsu gūdžiu.

Jonas Šiožinys. Eilės
Vis tiek ateis pavasaris...
Lotta Lotass. Balsai erdvėje ir kt.
Pranciška Regina Liubertaitė. Dūžtantys miražai
Kuo tapo suaugµ Pepļ Ilgakojinļ ir Kalis Bliumkvistas?
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
E. Matuzevičius. Abejingumo neturėtų būti
B. Bjornsonas. Pavojingos piršlybos
Džalal ad-Din Rumi
Skaitiniai, poezija
Vartiklis