Jonas Jakštas

   Laisvė

  Užmuškite paukštį -
  čiulbėjimas liks.
  Užmuškite balsą -
  tylėjimas liks.
  Užmuškite tylą -
  alsavimas liks.
  Užmuškite jėgą -
  užuojauta liks.
  Užmuškite džiaugsmą -
  liūdėjimas liks.
  Užmuškite meilę -
  tikėjmas liks.
  Užmuškite viltį
  iliuzija liks.
  Užmuškite žodį -
  judėjimas liks.
  Užmuškite mintį -
  gyvenimas liks.
  Užmuškite laisvę -
  ir nieko neliks.Vis tiek ateis pavasaris...
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Juozas Tysliava. Verkiau, kaip vaikas
Davidas Kartvelišvilis. Sekti vardan meno
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
Dorotė Parker. Nieko tokio aš nedariau
Via est vita; Užmaršties upė
Andrė Morua. Kuo aš tikiu?
Sofija Maidanskaja. Eilės
Džalal ad-Din Rumi
Skaitinių, poezijos ir fantastikos puslapis
Vartiklis