Rimantas Klusas

    Galvoju, ko nereikia

   Aš galvoju, ko nereikia,
   nes kažką galvoti reikia.
   Kai imi galvot, ko reikia,
   sušunku tuoj:
   "Ak, nereikia!.."

   Bet galvot vis viena reikia.
   Vėl galvoju, ko nereikia.


       Aiškinuosi

   Aš nežinau, ar aš žinojau,
   tada, kad per mažai žinau,
   tačiau dabar žinau puikiausiai,
   kad šiandien aš nedaug žinau.

   ir nežinau, kiek sužinosiu.
   Ir iki šiolei nežinau,
   kuomet lengviausia bus žinoti,
   kada žinai, kad nežinai...


     Filosofuoju

   Tupėjo žvirblių būrys,
   ir varna atskrido.
   Kažkas pastebėjo:
   "Žiū, varnažvirblių pulkas".
   Bet varna nuskrido,
   ir žvirbliai vėl žvirbliais paliko.

   Štai, kaip sugadina kartais
   viena moteris
   visą vyrišką
   kolektyvą!..


   Buvo toks...

   Kad matyčiau nematyčiau,
   kad girdėčiau negirdėčiau,
   kad žinočiau nežinočiau -
   seminaras buvo toks.
   Ką ten darė - neregėjau,
   ką kalbėjo - negirdėjau,
   ko išmokau sužinojau -
   iki šiolei nežinau.

 


Daugiau pasiskaitymo:
Jonas Šiožinys. Eilės
Efraimas Kišonas. Mokantis klausinėti
Tadeušas Ruževičius. Teletrendelės
Pranciška Regina Liubertaitė. Šauksmas
Anglickis Stasīs. Poezija žemaitiškai
Hugo Loetscher. Uždanga po uždangos po uždangos
Vienuolyno kapeliono pasakojimas apie gaidį ir vištą, Šantiklerą ir Pertelotę
A. Beliajevas. Ar lengva būti vėžiu?
Džalal ad-Din Rumi
Skaitiniai, poezija
Vartiklis