Heinrich Heine          
Nesuviliosit rojaus guoliu            

    Nesuviliosit rojaus guoliu,
    Aš jums labai rimtai sakau:
    Dangyj nebus tokių gražuolių,
    Kurias aš žemėj sutikau!

    Netgi dailiausiam angelėliui
    Man niekad moters neatstot.
    Prisėdus baltą debesėlį,
    Ne man saldžias psalmes giedot.

    O Viešpatie! Ir žemėj karšti
    Be galo miela ir smagu.
    Tiktai grąžink jaunystės karštį
    Ir duok truputį pinigų.

    Žinau - skęste pasaulis skęsta
    Piktybėje ir nuodėmėj,
    Bet įpratau kažkaip šią naštą
    Vilkt slėniu ašarų ramiai.

    Tuštybės žemiškos neboju,
    Juk gatvėn veik neišeinu.
    Jaukioj gūžtelėj aš nakvoju
    Po moters mielos sparnu.

    Man gera čia, Kai ima pliaukšti
    Žmonelė - sielai atgava!
    Girdžiu tarsi giesmes iš aukščių -
    Netgi tokia ji man sava.

    Taigi sveikatos duok ir grašių,
    O Viešpatie! Man bus gana,
    Kol kantriai sunkią naštą nešiu
    Su savo mylima žmona...

Vertė Jurgis Kunčinas

Trumpa biografija

Henrikas Heinė (Christian Johann Heinrich Heine, 1797-1856) – žydų kilmės vokiečių poetas, rašytojas, kritikas, žurnalistas; satyros, feljetonų, kelionių apybraižų meistras (trys „Kelionės paveikslų“ tomai); „Jaunosios Vokietijos“ ideologas. Sukūrė nuostabių romantinių eilėraščių (pvz., „Giesmių knyga“; ypač pirmas jos skyrius „Jaunystės kančios“). 1830 m., įkvėptas Prancūzijos revoliucijos, emigravo į Paryžių: ten skaitė paskaitas, vėliau išleistas knyga „Dėl Vokietijos istorijos, religijos ir filosofijos“. Buvo tolimas K. Markso giminaitis, vėliau artimai su juo susibičiuliavęs – K. Marksas jį lankė iki pat mirties. 1841 ir 1842 m. poetas parašė dvi geriausias savo poemas “Ata – Trolis” ir “Vokietija”. 1844 m. pasirodė knyga “Nauji eilėraščiai”. Tuo metu H. Heinė sunkiai susirgo, tačiau tebekūrė, o vėliau ir apako. 1851 m. išleido eilėraščių rinkinį “Romansero”, 1853 ir 1854 m. “Gedichte”…

Dalia Bozytė. Pora eilių
Guillaume Apollinaire. Eilėraščiai
Peppe Lanzetta. Sudeginti gyvenimą
Deividas Konstantainas. Arbata Midlande
Joseph Hipster. Trauką atplėšti nuo pagreičio...
Davidas Kartvelišvilis. Sekti vardan meno
E. Hemingvėjus. Pavasariniai vandenys
Bronius Mackevičius. Purienos ir kt.
Omaras Chajamas. Rubajatai
V. Gėtė. Faustas
Skaitiniai
Vartiklis